Nebesia v človeku

Nebesia i zem, budú sa triasť a chvieť…, poznáme hĺbku týchto slov? Sú to emócie alfy – neviem, nepoznám, nestretol som sa stým, je to noc na oblohe v človeku s možnosťou poznávania, a omegy – viem, poznám, stretol som sa stým, je to deň na oblohe s možnosťou rozkvetu zrelosti človeka.

Všetko má svoju kontrolovateľnú celistvosť, tak je preverovaný ľudský mozog, ktorý vo svojej profesii hlása evanjelium, pozrime sa na odkaz slova: ,,Evanjelium – Eva je nil um“, buďme výživnou riekou pre seba, máme v sebe Egypt, pozri článok: Kvet plodnosti, zrelosti je guľovým bleskom človeka 21.06.2022, kde Afrika je srdce človeka a Egypt sa mi predstavil ako dutá žila vchodom do srdca: neokysličené – nevedomé okysličiť, stáť sa vedomý … .

Človek má právo výberu poznávania, alebo stať sa odpadkovým košom, čo mu kto povie: emócia ,,NIE“ bije, umára človeka. Emócia ,,ÁNO“ oslepí, spáli s následným vyhorením človeka, preto buďme bdelí, prosme a ďakujeme. Vždy sa v nás budú striedať emócie ako obloha nad nami s možnosťou poznávania. Všetko má skúšku správnosti, tak ako sa sa striedajú ročné obdobia. Všetkému raz príde večer a odhalí ťa, aký si človek. Veky sa pravidelne opakujú, vidíme to okolo seba, pátrači pátrajú a jemne sa zamýšľajú nad manipuláciou druhých. Komedianti si urobili z toho šou, pre výsmech nevedomosti. Koľký sú ochotný pozrieť si tabuľky, aby boli v obraze, čo je čo? Koľký si urobili tabuľky, aby poznávali, čo je čo? Prečo? Načo? Odstrániť Babylon pomotaných jazykov.

Výzva: Máme dve možnosti. Prvá: prepadnúť v škole poznania – zopakovať si Babylon pomotaných jazykov. Druhá: Urobiť si v hlave poriadok a tak môžeme vkročiť do novej doby – poznávať dary sily v človeku – ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“, podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“.

Úvaha: Koľko ľudí čistého srdca bolo zničené zbraňou jedinej vety: ,,Si sektár – sám, hŕstka bez podpory vlády“.

Nová doba vyžaduje používať dušu – dokonalý internet, aby rozum bezchybne fungoval.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 30.07.2022

Vytlačiť Vytlačiť