Nachádzaj v kocke múdrosť dychu života

Poďme sa pozrieť na najvzácnejší dar života: „DYCH.“
Aby sme lepšie pochopili dych života, urobíme si k dychu života hudobnú pomôcku. Hudba sa počíta: raz, dva, tri, štyri a opakuje raz, dva, tri, štyri. Opakovanie je matka múdrosti. Z negatívnych, nepochopených: geneticky, karmicky, vedomých, nevedomých blokov života, hľadáme múdrosť života: pochopenie.

Tak začíname. Najprv si pripravíme pomôcky. Potrebujeme na to osem detských kociek, pre názornú ukážku:

1. Myseľ má dve kocky. Postavíme dve kocky vedľa seba. Prvá, predná kocka tvorí mínus, je postavená za nervóznu, nepokojnú myseľ. Zadná kocka tvorí plus, je postavená za pokojnú myseľ. Každá kocka má svoj stred. Kocky označíme číslami. Negatívna myseľ je mínus, prvá kocka. Pozitívna myseľ je plus druhá kocka.

2. Slovo má dve kocky. Postavíme dve kocky vedľa seba. Prvá, predná kocka tvorí mínus. Je postavená za nepochopené slovo. Zadná kocka tvorí plus. Je postavená za pochopené slovo. Každá kocka má svoj stred. Kocky označíme číslami. Negatívne slovo je mínus, tretia kocka. Pozitívne slovo je plus štvrtá kocka.

3. Na kocky slovo postavíme dve kocky. Prvú kocku za mínus. Slovo skutku nepreverené, bez praxe. Druhú kocku za plus. Slovo skutku overené s praxou. Každá kocka má svoj stred. Kocky označíme číslami. Negatívny, neoverený skutok v praxi je mínus, piata kocka. Pozitívny overený skutok v praxi, je plus šiesta kocka.

4. Na kocky mysle postavíme dve kocky. Prvá kocka za mínus. Skutok odborníka neodovzdané skúsenosti. Druhá kocka za plus. Skutok odborníka odovzdané skúsenosti, zaznamenaný rozkvet života. Každá kocka má svoj stred. Kocky označíme číslami. Negatívny odborník v praxi neučí, tvorí mínus, siedma kocka. Pozitívny odborník učí, je plus ôsma kocka.

Teraz sa poďme učiť pomaly dýchať. Začíname podľa hudby života:
1. Prvá kocka je uvedomenie negatívnej mysle.
2. Druhá kocka je uvedomenie pozitívnej, pokojnej mysle
3. Tretia kocka je uvedomenie negatívneho, nepochopeného slova. Urobili sme prvý krok v hudbe dychu života. Môžeme nahlas povedať: „PRVÁ.“
4. sme na tretej kocke. Tretia kocka hovorí, máš negatívne slovo. Hľadaj pozitívne slovo.
5. Našiel si pozitívne slovo. Dostal si sa na štvrtú kocku. Štvrtá kocka hovorí, máš pozitívne slovo. Slovo tvorí pochopenie. Pochopenie znamená pohyb receptúry.
6. Stojíš na piatej kocke neovereného slova. Urobil si druhý krok v hudbe dychu života. Môžeš nahlas povedať: „DRUHÁ.“
7. Stojíš na piatej kocke, kde sa začína brúsiť slovo v praxi.
8. Poctivo si trénoval, dostal si sa na šiestu kocku. Slovo si overil, precítil v praxi.
9. Dostal si sa na siedmu kocku. Na kocku číslo sedem. Odborník má učiť, odovzdávať učenie. Urobil si tretí krok v hudbe dychu človeka. Môžeš nahlas povedať: „TRETIA.“
10. Stojíš na siedmej kocke. Si odborníkom. Svoje šťastie, pýcha výkonu má skúšku, dostať sa na vyšší posledný level.
11. Prešiel si. Svojim žiakom si odovzdal svoje skúsenosti. Stojíš na ôsmej kocke. Tvoji žiaci ťa pochopili. Robia lepšie, ako Ty sám.
12. Vidíš a počuješ prvú kocku. Blížnych, ktorí ťa nepochopili. Požehnávaš im, aby našli svojho učiteľa života. Môžeš nahlas povedať: „ŠTVRTÁ.“

Unesieš svoj kríž? Vidíš ho? A teraz i počuješ? Detská názorná ukážka kríža z každej strany! Dovolíš si sám dýchať, podľa hudby života?

Každý človek je božie dieťa. Slovo BOH je skratka: bohatstvo osobnosti hľadaj. Zachovaj si dych života. Si človek so svojimi dvanástimi apoštolmi. Sám rozhodneš v hudbe dychu človeka. Pôjdeš ďalej? Si účtovníkom, všetko má svoj pár. Robíš štyri večka- prevedené? Tak sa posúvaš ďalej. Alebo sa sám zablokuješ?

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Pirmasens 22.9.2019

Vytlačiť Vytlačiť