Liečime sa s planétami slnečnej sústavy

Čo pre celý svet v prítomnej chvíli znamenajú Izraeliti? Aký odkaz nám zanechali? Šesť – cípu hviezdu, ktorá je prvkom diamantu – automatický výkon pohonu kvantovej fyziky – liečenie psychického a fyzického tela, mať rešpekt pred troma časťami aktívneho pohybu energií, pre získanie štvrtej časti pohybu energií – autorita odbornosti. Liečiš sa cez blížnych a cez situácie sám, prekonávaš v sebe zvierací inštinkt ,,ruju – emócie“, spájaš sa cez čakry so slnečnou sústavou: Staviaš svoj život na svetle – pozitívne myslenie, automatický sa ťa týka kvantová fyzika. Autosugescie svetla: poď, vieš, treba, je čas, pozri, vynov, zabavíme sa, poznáme, skúsenosť … .

  1. Prvá časť pre liečenie bod A: príde problém, používame 1,2,3 čakru, zaznamenávajú planéty v človeku: Slnko, Merkúr, Venuša, to značí: moje ego má noc – tmu, tak uvedomením sa ukotvíme, zaznamenané pocity sú tmou človeka, stíšime sa, posilňujeme psychiku, prekonávame neznalosť, zlosť, strach, trému, napätie, pýchu … práca s päť – cípou hviezdou.
  2. Druhá časť pre liečenie bod B: používame rozum, zapojíme 4,5,6,7 čakru, zaznamenané planéty v človeku: Zem, Mars, Jupiter, Saturn – vo všetkom hľadáme dokonalosť – svetlo života, posilňujeme sa kvantovou fyzikou – spolu komunikujú dva body, aby nadviazali spojenie s tretím bodom – práca so šesť – cípou hviezdou – dvomi trojuholníkmi.
  3. Tretia časť pre liečenie bod C: sme vytrvalí – spustená aktivita je kvantovou fyzikou, komunikuje 8,9,10 časť, čo sú to tri časti aury človeka, aktivuje sa kvantová fyzika, planéty: Urán, Neptún, Pluto – venujeme tomu minútu ticha – vytvárame liečivé lúče svetla – reakcia štrnástich bodov inteligencie človeka pre rozžiarenie aury – koruny človeka.
  4. Štvrtá časť spojenie s Univerzom bod D: cieľ cesty – uzatvorenie slnečnej sústavy, mám pevné, stále spojenie s Univerzum s planétou Pluto, čo je to tisíckrát znásobené svetlo v človeku – obraz zdravej bunky vytvorený so štrnástimi bodmi inteligencie, ktoré majú autoritatívny rešpekt pre kolobehom života, čo tvorí: myseľ, slovo, skutok, odbornosť.

Pohyb energií som nazvala učivom: ,,Manuál života“

Videla som prednášku o kvantovej fyzike, odkaz na video dole pod článkom, tak som si uvedomila, že moje poznanie v učive: ,,Manuál života“ spojiť desatoro s planétami slnečnej sústavy, vytvorilo body kvantovej fyziky a tak moja myseľ pospájala učivo, ktoré som opísala a nakreslila. Nákres nájdete v kolónke hviezda Vyživujeme svoju auru 24.09.2022. Dokonalým internetom v človeku je slnečná sústava, ktorá tvorí pevnú os: bod ,,A“ – Slnko a bod ,,D“ – planéta Pluto, tým následne človek v sebe otvára jasnopočutie a jasnovidenie.

Dnešný dátum 02.10.2022 cez inteligenciu nám pripomína: 3 x 0. = pevný ukotvený základ v nultej čakre – stavba päť – cípej hviezdy, 1 x 1. = každé zdravé Ja si povie: ,,Som Božím dieťaťom, prvá čakra, prvý Boží príkaz, planéta Slnko, 4 x 2. = stíš sa, druhá čakra, druhý Boží príkaz, planéta Merkúr, 1 x 10. = zvládnuté pokrokové učivo, tretia časť aury, desiaty Boží príkaz, planéta Pluto.

Október nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,, VYTRVALOSŤ“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.10.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková

Učivo Manuál života s kvantovou fyzikou, je mysľou človeka:

Všetko sa dávno vedelo, chýbal dôkaz: ,,Manuál života“

Čítame v druhej lekcií života: 14.05.2022 Dizajn telo je spojený s planétou Zem

V Bardejove: 10.10.2022

Vytlačiť Vytlačiť