Lekcia tretia z učiva: „Manuál života.“

Nachádzaš možnosti, široký sortiment: každý rok prichádza nová koruna života

Môžeš sa posunúť k tretej lekcii, stať sa Podplukovníkom svojho posvätného ducha – psychiky a svojho tela – fyziky. Vždy buď na pozore, všetko má mínus a plus, ruky nech ti pripomínajú archeológa v každom momente života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, uložená energia človeka: archív.

Venuješ/m/ sa očiste v tretej čakre, je to zhmotnená Venuša života v človeku, pripomína ti možnosti a patrí to k siedmej autosugescii: rozpráva to isté – slovo Božie žije sedem dní v týždni – prijať v sebe Podplukovníka. Lekcia pohybu energie od pása dole s päť – cípou hviezdou, žĺtok, alebo kmeň života.

Počas tretej plavby korábom sa vyžaduje od teba výdrž vytrvalosti, zvládaš/m/ emócie na psychickej a fyzickej úrovni. Byť inteligentný za každých okolností, udržať v sebe rovnováhu k blížnym, tak si majiteľom nabíjacej energie pokroku, byť zodpovedný sám za seba a stíšením svojej zvedavosti napreduješ/m/, dopraj pokrok sebe a pokrok svojim blížnym, používaš/m/ dokonalý internet pre obnovenie buniek, prijímaš/m/ nové informácie pokroku. Pripravil/a/ si sebe a blížnym cestu do vyššieho levelu – prebúdzaš v sebe dokonalú tvorivosť rozkvetu.

Získané pokrokové informácie človeka majú smer cesty, koľajnice napredovania. Tretia skúšobná plavba korábom nazvaná možnosti, odhalí: si samostatná holubica života – máš overené informácie vedomej inteligencie, odovzdávaš/m/ skúsenosti svojim blížnym: rozpráva to isté – slovo Božie žije sedem dní v týždni.

Poďme k nultému pohybu plavby s Venušou života, pripravíš/m/ sa: zvládnuť slovo života – oheň

V tretej lekcii si rozložíme čísla od jedna po sedem, prejdeš/m/ kruhom života párovaním, oproti čelným číslam, ktoré v tebe preverujú váhy života.

Nultý krok 3.

Poďme k prvému pohybu plavby s Venušou života: zvládnuté slovo života – oheň

Múdrosťou života zvládaš/m/ vyššie Ja v rutine života, čísla 9999 sa vážia s číslami 12121212, uspel si. Čísla dvanásť sa nám spoja s jadrom, oplodnia situáciu. Zvládaš/m/ oheň života – slovo, prvý krok Venuše na psychickej a fyzickej úrovni.

Prvý krok 3.

Poďme k druhému pohybu plavby s Venušou života: zvládnutý skutok života – voda

Vytrvalosťou života zvládaš/m/ zákazku života, čísla 10101010 sa vážia s číslami 8888, uspel si. Čísla osem zostávajú na svojom mieste, zvládaš/m/ vodu života – skutok, druhý krok Venuše na psychickej a fyzickej úrovni.

Druhý krok 3.

Poďme k tretiemu pohybu plavby s Venušou života: zvládnutá odbornosť v praxi, prax – voda, odbornosť – zem

Zvládaš/m/ nové pokrokové učivo v praxi života, obhájiš/m/ múdrosť života, čísla 11111111 vyzývajú čísla 9999, uspel si. Čísla deväť presunieš pod drevo kríža: v prítomnej chvíli zvládaš/m/ slovo – oheň života a zvládaš/m/ myseľ – vzduch života tretí krok Venuše na psychickej a fyzickej úrovni.

Tretí krok 3.

Poďme k štvrtému pohybu plavby s Venušou života: zvládnutá odbornosť života – zem

Zvládaš/m/ odbornosť v praxi svojou vytrvalosťou, štvrtý krok – odbornosť vyššieho Ja v rutine života sa váži so slovom – múdrosťou života, uspel si. Čísla desať presunieš na územie slova – ohňa života. Zvládaš/m/ zem života – odbornosť, štvrtý krok Venuše na psychickej a fyzickej úrovni.

Štvrtý krok 3.

Poďme k piatemu pohybu plavby s Venušou života: zvládnutá myseľ života – vzduch

Zvládaš/m/ myseľ svojho ducha, zvládaš/m/ zákazku života, ovládaš/m/ nové pokrokové učivo v praxi života, čísla 8888 vyzývajú do praxe čísla 11111111, uspel si. Čísla jedenásť presunieš/m/ na územie skutku – vody života. Zvládaš/m/ vzduch života – myseľ, piaty krok Venuše na psychickej a fyzickej úrovni.

Piaty krok 3.

Poďme k šiestemu pohybu plavby s Venušou života: zvládnutá myseľ počuje zdravé slovo života, myseľ – vzduch, slovo – oheň

Zvládaš/m/ myseľ svojho ducha, ovládaš/m/ slovo ohňa života, používaš/m/ múdrosť života v prítomnej chvíli, obhajuješ/m/ vyššie Ja v rutine života, čísla 9999 vydvihneš/m/ na vrchol kríža čísla 12121212, uspel si. Čísla dvanásť vysunieš/m/ hore na drevo kríža je to hranica skutku – vody života a hranica odbornosti – zeme života. Zvládaš/m/ vzduch života – myseľ a slovo života oheň, šiesty krok Venuše na psychickej a fyzickej úrovni.

Šiesty krok 3.

Poďme k siedmemu pohybu plavby s Venušou života: zvládnuté slovo života – oheň

Obhájiš/m/ vytrvalosť života, na území slova – oheň života, kraľuješ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, číslami 10101010 získaš/m/ autoritu čísla 13131313, uspel si. Čísla trinásť zozbieraš/m/ z kríža a uložíš/m/ spolu na územie odbornosti – zem. Zvládaš/m/ oheň života, siedmy krok Venuše na psychickej a fyzickej úrovni.

Siedmy krok 3.

Zvládaš/m/ kmeň života, dostávaš/m/ korunu života. Vždy použiješ/m/ tabuľky, aby si mohol/a/ všetko so všetkým porovnať. Každá lekcia sa drží tabuľky a mapy k príslušným lekciám, aby si zvládal/a/ svoju úroveň, všetko má svoje miesto. Čím početnejšie tabuľky, tým väčšia oporná barlička života pokroku človeka pre ľudstvo na planéte zem.

Všetko je postavené na múdrosti života, to vidíš už v šesť – cípej hviezde, v päť – cípej hviezde o múdrosť bojuješ/m/, aby si ju získal/a/ svojou vytrvalosťou. Na každom človeku vidíš/m/, má múdrosť, má zvládnuté svoje Ja, je to zodpovedný pokrokový človek, má pevnú zem pod nohami, chráni materinským citom svoju osobnosť! Materinský cit života je najväčším čarodejníkom, chráni život, hľadá pokrok čistoty. Zvládaš/m/ tretiu plavbu korábom svojho života? Našiel si vieru pokroku, pre rozkvet ľudstva.

Zvládol/a/ si tretiu lekciu stavby kmeňa života, podľa stromu poznania, alebo žĺtka, podľa „kohút a vajce,“ máš hodnosť Podplukovníka? Zvládol/a/ si v sebe holubicu človeka s materinským citom. Si čestným človekom. Tvoja holubica už má svoje nové návyky, vie čo je nové pokrokové. Môžeš sa posunúť k lekcii štyri, máš možnosť stať sa Plukovníkom pre svojho posvätného ducha – psychiky a svojho tela – fyziky. Buď vždy na pozore, nech ti ruky pripomínajú archeológa v každom momente života: pre myseľ, slovo, skutok a odbornosť, všetko má mínus a plus – váhy života.

Získal si do rúk nové tabuľky života pre šesť – cíp:

kovvodasvetlooheňzemstromjadro
8 8 8 89 9 9 912 12
12 12
13 13 13 1310 10
10 10
11 11 11 1114 14 14 14
pľúca, hrubé črevoobličky, močový mechúrrozum, posvätný duch človekasrdce, tenké črevožalúdok, pankreas, slezinapečeň,
žlčník
život
čuchsluchzmyslyhmatchuťzrakzdroj
Ja TyOn, OnaMyVyOni, Onyspojenci
Kto?
Čo?
Od koho? Od čoho?Ku komu? Ku čomu?Vidím? Koho? Čo?Oslovenie? Kto? Čo?O kom? O čom?S kým?
S čím?
pondelokutorokstredaštvrtokpiatoksobotanedeľa
rukamalíčekukazovákpalecprstenníkprostredníkdlaň
chémiamatematikafyzikazemepisdejepisbiológiaučivo základnej školy
PerúnRodWelesLadaSvárokMokošSlovanski bohovia
čertsatanluciferdiabolBohzvládnuté emócieBoj dobra a zla
reč Tomtas amenučí férbalí dombohatstvo osobnosti hľadajposlanieinteligencia človeka
LótAbrahámEliášSaraNoeMojžišproroci v človeku
krstspoveďsv. oltárnabirmovaniepomazanie chorýchkňazstvomanželstvo
pýchaobžerstvolakomstvozávisťsmilstvohnevlenivosť
hadkorytnačkakukučkadrakfénixtigerzvieracia kazajka
človeka
tabuľky pre šesť – cíp

tabuľky pre šesť – cíp

Viď v tabuľke: vidíš svoju pravú ruku: 8888 – ruka – pľúca hrubé črevo, malíček – 9999 obličky, močový mechúr, 10101010 – prstenník – žalúdok, pankreas, slezina, 11111111 – prostredník – pečeň, žlčník, 12121212 – ukazovák – rozum, 13131313 – srdce, tenké črevo, dlaň jadro podstaty. Nech je, ako je, nikdy sa nevzdávaj, hraj rolu profesionála v každej prítomnej chvíli, obhajuješ/m/ materinský cit lásky.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 30.01.2021

Vytlačiť Vytlačiť