Lekcia štvrtá z učiva: „Manuál života.“

Otec pohyb, matka hmota: Si/som/ otcom – slovo a matkou – skutok na planéte Zem

Môžeš sa posunúť k štvrtej lekcii, stať sa Plukovníkom svojho posvätného ducha – psychiky a svojho tela – fyziky. Vždy buď na pozore, všetko má mínus a plus, ruky nech ti pripomínajú archeológa v každom momente života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, uložená energia človeka: archív.

Venuješ/m/ sa čistote v štvrtej čakre, je to zhmotnená Zem života otec – slovo, matka – skutok v človeku, patrí to k ôsmej autosugescii: chcem sa to naučiť – pre zákazku života – prijať v sebe Plukovníka života. Lekcia pohybu energie prvýkrát od pása hore so šesť – cípou hviezdou, bielok, alebo koruna života.

Získal/a/ si /som/ korunu života – bielok života v praxi. Slovo máš/m/ premyslené, si/som/ na správnej zodpovednej ceste – obhájil/a/ si v sebe otca života, pre citlivý výkon – matky života, overovať slovo materinským citom v praxi na psychickej a fyzickej úrovni. Na obrázku vidíme uložené kocky do šesť – cípej hviezdy. Horný trojuholník je otec, zodpovedné slovo, získané z univerza z večnej knihy Univerza – nápad, pre spodný trojuholník cit matky – pokrok v rozkvete, v bohatstve a s úsmevom radosti žiť svoj život na planéte Zem: „A slovo sa skutkom stalo.“

Najprv si rozložíš/m/ čísla pre otca slovo: 1,2,3 horný trojuholník a pre matku skutok: 4,5,6, a číslo 7 nám stráži zdravé jadro bunky. Posvätný duch človeka je korunovaný vyšším Ja, označené číslom 12121212. Viď tabuľky pre šesť – cíp, ktoré si dostal pri obhájenej zodpovednosti citu v tretej lekcii: vidíš svoju pravú ruku: 8888 – ruka – pľúca hrubé črevo, malíček – 9999 obličky, močový mechúr, 10101010 – prstenník – žalúdok, pankreas, slezina, 11111111 – prostredník – pečeň, žlčník, 12121212 – ukazovák – rozum, 13131313 – srdce, tenké črevo, dlaň jadro podstaty. Nech je, ako je, nikdy sa nevzdávaj, hraj rolu profesionála v každej prítomnej chvíli, obhajuješ/m/ materinský cit lásky.

Rozlož a zapamätaj si lekciu štyri, pozri tabuľky pre štvor – cíp, ktoré si dostal v lekcii mínus tri, aby si počul/a/ a videl/a/ smery zodpovednosti a tabuľky zodpovednosti, ktoré si získal/a/ v lekcii tri, pri získaní a obhájení materinského citu.

  1. Si/som/ otcom života, chrániš/m/územie posvätného ohňa života: 10101010 – svojou vytrvalosťou života, máš/m/ spracovanú situáciu, dobre a zdravo ti /mi/ trávi posilňuješ/m/: žalúdok, pankreas, slezinu.
  2. Si/som/ otcom života, chrániš/m/ územie hranice posvätnej vody a zeme života: 12121212 – vyššie Ja v rutine života, máš/m/ mysľou spracovanú situáciu zdravého rozumu, posilňuješ/m/: svojho/môjho/ posvätného ducha života, ktorý má vytvorené podmienky na napredovanie: vedy, techniky, rozvoja, pokroku a vývoja, máš/m/ nápad – čítaš/m/ z večnej knihy Univerza.
  3. Si/som/ otcom života, chrániš/m/ územie posvätného vzduchu života: 8888 – pre zákazku života, si/som/ pripravený/á/ prijať zákazku života, máš/m/ spracovanú situáciu dobre a zdravo sa ti/mi/ dýcha a trávi ti /mi/ posilňuješ/m/: pľúca, hrubé črevo.
  4. Si/som/ matkou života, chrániš/m/ posvätnú vodu života: 11111111 – pre nové pokrokové učivo v praxi života, si/som/ pripravený/á/citlivo spracovať otcove slovo, máš/m/ slovo – receptúry z večnej knihy Univerza. Predvedieš/m/, urobíš/m/ skutok, dobre a zdravo vidíš/m/ čistú činnosť, ktorej sa dotýkaš/m/, posilňuješ/m/: pečeň a žlčník.
  5. Si/som/ matkou života, chrániš/m/ územie hranice posvätného ohňa a posvätného vzduchu: 9999 – múdrosť života, si/som/ pripravený/á/citlivo spracovať otcove slovo, máš/m/ slovo – receptúry z večnej knihy Univerza, prevádzam skutok. Dobre a zdravo počuješ/m/, čistú činnosť, ktorej sa dotýkaš/m/, má múdrosť života, posilňuješ/m/si: obličky, močový mechúr.
  6. Si/som/ kráľom/kráľovnou/, matkou života, chrániš/m/ územie posvätnej zeme – 13131313 v odbornosti, máš/m/ citlivo, odborne vypracovaný skutok, podľa receptúr z večnej knihy Univerza, posilňujem: srdce, tenké črevo.
  7. Si/som/ obhájil/a/ jadro života na psychickej a fyzickej úrovni, podľa receptúr z večnej knihy Univerza.

Zvládaš/m/ korunu života – bielok života, prvú časť zo štyroch častí. Vždy použiješ/m/ tabuľky, aby si/som/ mohol/a/ všetko so všetkým porovnať. Každá lekcia má príslušné tabuľky a mapy k príslušným lekciám, aby si/som/ zvládal/a/ svoju ľudskú úroveň. Som si vedomý/á/, že všetko má svoje miesto. Čím početnejšie tabuľky, tým väčšia oporná barlička života pokroku človeka pre ľudstvo na planéte Zem, pre deti slnečnej sústavy.

Všetko je postavené na múdrosti života, to vidíš v šesť – cípej hviezde, aby si ju získal/a/ svojou vytrvalosťou. Na každom človeku vidíš/m/, počuješ/m/, že má múdrosť, má zvládnuté svoje Ja, je to zodpovedný pokrokový človek a má pevnú zem pod nohami, chráni materinským citom svoju osobnosť! Materinský cit života je najväčším čarodejníkom, pokrok čistoty chráni, má život – receptúry z večnej knihy Univerza. Našiel/a/ si vieru pokroku, pre rozkvet ľudstva a môžeš žiť s láskou svoj život v každom obore – profesii.

Zvládol/a/ si štvrtú lekciu stavby koruny života, podľa stromu poznania, alebo bielka, podľa „kohút a vajce,“ máš hodnosť Plukovníka? Máš/m/ v sebe materinský cit. Si/som/ čestným človekom. Tvoje/moje/ úsilie má nové návyky, vieš/m/ čo je správne, nové pokrokové. Môžeš/m/ sa posunúť k lekcii päť, máš/m/ možnosť stať sa Brigádnym generálom pre svojho/môjho/ posvätného ducha – psychiky a svojho/môjho/ tela – fyziky. Buď vždy na pozore, nech ti ruky pripomínajú archeológa v každom momente života: Palec ti pripomína tvojho/môjho/ posvätného ducha života, ukazovák – ti pripomína tvoju/moju/ myseľ života, prostredník – ti pripomína tvoje/moje/ slovo života, prstenník – ti pripomína tvoj/môj/ skutok života a malíček – ti pripomína tvoju/moju/ odbornosť života, všetko má mínus a plus baterky života – zvládnuté váhy života človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 31.01.2021

Vytlačiť Vytlačiť