Lekcia prvá z učiva: „Manuál života.“

Človek vynálezca – zbav sa starého, uč sa nového: dôveruješ/m/, ale preveruješ/m/

Môžeš sa posunúť k prvej lekcii, stať sa majorom svojho posvätného ducha – psychiky a svojho tela – fyziky. Vždy buď na pozore, všetko má mínus a plus, ruky nech ti pripomínajú archeológa v každom momente života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, uložená energia človeka: archív.

Venuješ sa očiste v prvej čakre, je to zhmotnené slnko života v človeku, volá sa dokonalosť a patrí to k piatej autosugescii: prišla pani učiteľka – pre prijatie svojho blížneho – prijať v sebe Kapitána. Lekcia pohybu energie od pása dole s päť – cípou hviezdou, žĺtok, alebo kmeň života.

Počas prvej plavby sa budeš učiť zvládať recyklovať emócie na psychickej a fyzickej úrovni. Je doba plastov, ktoré nahrádzajú drevo. Mŕtve drevo je nevodivé ako plast. Aj plast má svoju inteligenciu, preto ku všetkému pristupuj múdro – zodpovedne.

Učíš sa recyklovať svoj organizmus. Posvätný duch človeka sa skladá z prúdov energií: vedomých, podvedomých, dedičných a karmických informácií. Ako Božie dieťa – eso života – superman, každá myšlienka, slovo, skutok a odbornosť sa overuje v praxi, preto potrebuješ vedieť smer informácií, aby si správne vo svojom organizme recykloval, kde inteligencia človeka sa vymkla z rúk človeka. Recykláciu v prvej plavbe korábom voláme vynálezcom, zvládnuť v sebe krkavca – nevedomosť a hľadať, nájsť stratenú inteligenciu. Posvätný duch človeka má totožný systém ako každá jedna bunka. Poď poznávať ako funguje človek a každá bunka v človeku darovaná inteligencia univerzom – Bohom v človeku, pre zvládnutie emócií. Skúška človeka spočíva v ovládaní emócií, zvládať v sebe povýšenie – predátora – slovo áno a zvládať v sebe poníženie – pokrm pre predátorov – slovo nie.

Poďme k prvému pohybu plavby so slnkom života: zvládnutá myseľ života – vzduch

 1. Všetko staré nepotrebné vylúčiš z tela – z bunky von, hovorí číslo osem – zákazka života, aby som sa mohol nadýchnuť. Zvládol si územie mysle, chceš nápad pokroku – naberáš kyslík, pomalým, tichým, charizmatickým dýchaním posilňuješ pľúca, hrubé črevo.
 2. Po ľavej ruke máš označené číslo dva, vidíš, počuješ hovoriť číslo deväť – múdrosť života, je to územie slova, chceš pokrokovo žiť, nachádzaš slovo – nápad, posilnil si obličky, močový mechúr.
 3. Po pravej ruke máš označené číslo tri, vidíš, počuješ hovoriť číslo desať – vytrvalosť života, je to územie skutku, slovo sa overuje v praxi skutkom. Odhalenie čistoty slova v praxi posilní pečeň a žlčník.
Prvý krok 1.

Poď k druhému pohybu plavby so slnkom života: zvládnuté slová života – oheň

 1. Všetko, čo má múdrosť života označuješ číslom deväť, si na území slova, to svedčí o zdravých obličkách a močovom mechúri.
 2. Po ľavej ruke máš označené číslo dva, vidíš, počuješ hovoriť číslo desať – vytrvalosť života v päť – cípej hviezde, je to územie skutku, chceš sa hýbať pokrokovo vo svojom živote, overuješ slovo v praxi – posilníš si pečeň a žlčník.
 3. Po pravej ruke máš označené číslo tri, vidíš, počuješ hovoriť číslo jedenásť – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života, je to vrchol života, overené pravdivé slovo v praxi sa skutkom stalo. Poznanie čistoty slova v praxi, posilnené srdce a tenké črevo.
Druhý krok 1.

Poďme k tretiemu pohybu plavby so slnkom života: zvládnutý skutok života – voda

 1. Všetko, čo má vytrvalosť života označuješ číslom desať v päť – cípej hviezde, si na území skutku, to svedčí o zdravej pečeni a žlčníku.
 2. Po ľavej ruke máš označené číslo dva, vidíš, počuješ hovoriť vrchol života v päť – cípej hviezde, číslo jedenásť – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života. Je to prítomná chvíľa odbornosti človeka, chceš pokrokovo vo svojom živote žiť, slovo je odovzdávané a odovzdávaš informácie svojim blížnym myšlienkami, slovami, skutkami. Poriadna robota sa chváli sama, túžiš po nej, túžia po nej, budú túžiť po nej, lebo posilňuje srdce, tenké črevo.
 3. Po pravej ruke máš označené číslo tri, vidíš, počuješ hovoriť číslo dvanásť – vyššie Ja v rutine života, je to územie odbornosti slova, čakajúca energia na export. Pripravená čistota slova, overená v praxi posilňuje žalúdok, pankreas a slezinu.
Tretí krok 1.

Poďme k štvrtému pohybu plavby so slnkom života: zvládnutý učiteľ života – odborník s praxou – zem s ohňom života

 1. Všetko má svoj vrchol života, označené číslom jedenásť – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života, v päť – cípej hviezde, to svedčí o zdravom srdci a tenkom čreve.
 2. Po ľavej ruke máš označené číslo dva, vidíš a počuješ hovoriť číslo dvanásť – vyššie Ja v rutine života, je to územie odbornosti, chceš a každá bunka v tvojom tele chce žiť pokrokovo, hýbe sa – žije, odovzdávaš slovo do praxe – posilníš si žalúdok, pankreas, slezinu.
 3. Po pravej ruke máš označené číslo tri, vidíš, počuješ hovoriť číslo osem – zákazku života, je to územie mysle pre slovo, energia slova je pripravená na export. Pripravený export má čistotu slova overenú v praxi, posilňuje pľúca, hrubé črevo.
Štvrtý krok 1.

Poďme k piatemu pohybu plavby so slnkom života: rutina života v odbornosti – zem

 1. Všetko, čo má vyššie Ja v rutine života označuješ číslom dvanásť v päť – cípej hviezde, si na území odbornosti, svedčí o tom zdravý žalúdok, pankreas, slezina.
 2. Po ľavej ruke máš označené číslo dva, vidíš, počuješ hovoriť číslo osem – zákazku života, je to územie mysle expedovaného slova, chceš a každá bunka v tvojom tele chce žiť pokrokovo vo svojom živote – hýbe sa, odovzdávaš slovo do praxe – posilníš si pľúca, hrubé črevo.
 3. Po pravej ruke máš označené číslo tri, vidíš, počuješ hovoriť číslo deväť – múdrosť života, je to územie slova pre vznik pokroku, energia slova je expedovaná. Čistota slova je pripravená hľadať nové možnosti v praxi, posilňuje obličky, močový mechúr.
Piaty krok 1.

Na každom obrázku vidíš a počuješ horizont – svoju chémiu. Keď zvládneš svoju chémiu – emócie, vertikalita sa ti odmení charizmatickými pocitmi, všetko ide hladko – zdravé jadrá bunky v tele, posilňujú posvätného ducha človeka. Známa veta: „Pros a Ďakuj.“ Prosíš, nevidíš, nepočuješ inteligenciu. Ďakuješ, počuješ a vidíš inteligenciu.

Zvládol si prvú lekciu stavby kmeňa života, podľa stromu poznania, alebo žĺtka, podľa „kohút a vajce,“ máš hodnosť Kapitána? Zvládol si v sebe krkavca. Môžeš sa posunúť k lekcii dva, máš možnosť stať sa Majora pre svojho posvätného ducha – psychiky a svojho tela – fyziky. Buď vždy na pozore, nech ti ruky pripomínajú archeológa v každom momente života: pre myseľ, slovo, skutok a odbornosť, všetko má mínus a plus – váhy života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 28.01.2021

Vytlačiť Vytlačiť