Lekcia piata z učiva: „Manuál života.“

Živé zdravé jadro počuť: dokonalosť jadra

Môžeš sa posunúť k piatej lekcii, stať sa Brigádni generál svojho posvätného ducha – psychiky a svojho tela – fyziky. Vždy buď na pozore, všetko má mínus a plus, ruky nech ti pripomínajú archeológa v každom momente života: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, uložená energia človeka: archív.

Venuješ/m/ sa čistote v piatej čakre, je to zhmotnený Mars života slovo počuješ, patrí to k deviatej autosugescii: pre moju inteligenciu – pre múdrosť môjho života – prijať v sebe Brigádneho generála. Lekcia pohybu druhýkrát energie od pása hore so šesť – cípou hviezdou, bielok, alebo koruna života.

Získal/a/ si /som/ korunu života – bielok života v praxi. Slovo Univerza počuješ/m/. Na obrázku vidíme uložené kocky do šesť – cípej hviezdy. Viď obrázok, vidíš svoju pravú ruku: 8888 – ruka – pľúca hrubé črevo, malíček – 9999 obličky, močový mechúr, 10101010 – prstenník – žalúdok, pankreas, slezina, 11111111 – prostredník – pečeň, žlčník, 12121212 – ukazovák – rozum, 13131313 – srdce, tenké črevo, dlaň jadro podstaty. Nech je, ako je, nikdy sa nevzdávaj, hraj rolu profesionála v každej prítomnej chvíli, obhajuješ/m/ materinský cit lásky.

Najprv si rozložíš/m/ čísla podľa obrázka, ako funguje energia Brigádneho generál v praxi. V piatej čakre je nastavená jadrová energia: slovo počuješ/m/. Je tu jadrový mlyn dokonalosti čistoty svetla, stále vyjsť z tmy do svetla. Stíš/stišujem/ svojho/môjho/ posvätného ducha, aby si/som/počul/a/ čítanie z večnej knihy Univerza pri každom nedorozumení: mysle, slova, skutku, odbornosti.

Rozlož a zapamätaj si lekciu päť, pozri tabuľky pre štvor – cíp, ktoré si dostal v lekcii mínus tri, aby si počul/a/ a videl/a/ smery zodpovednosti a tabuľky , ktoré si získal/a/ v lekcii tri, pri získaní a obhájení zodpovednosti materinského citu pre svetlo života.

Poďme roztočiť jadrový mlyn v piatej čakre: buď Brigádnym generál – pre prijatie tvojej/mojej/ múdrosti života

  1. Chrániš/m/územie posvätného vzduchu života: 8888 – pre svoju/moju/ zákazku života, prijal/a/ si/som/ zákazku života podľa knihy Univerza – nápad, spracuješ/m/ situáciu dobre a zdravo sa ti/mi/ dýcha a trávi ti /mi/ posilňuješ/m/ si: pľúca, hrubé črevo.
  2. Chrániš/m/ územie hranice posvätného ohňa a posvätného vzduchu: 9999 – pre svoju/moju/ múdrosť života, si/som/ v stálej pohotovosti citlivo spracovávaš/m/ slovo, máš/m/ slovo – receptúry z večnej knihy Univerza, dávam povel na skutok. Dobre a zdravo počuješ/m/, čistú činnosť, v ktorej sa dotýkaš/m/, máš/m/ múdrosť života, posilňuješ/m/si: obličky, močový mechúr.
  3. Energia prešla horizontálne na vrchol života, chrániš/m/ územie hranice posvätnej vody a zeme života: 12121212 – vyššie Ja v rutine života, máš/m/ myseľ otvorenú pre situáciu zdravého rozumu, posilňuješ/m/: svojho/môjho/ posvätného ducha života, ktorému si/som/ vytvoril/a/ podmienky na napredovanie: vedy, techniky, rozvoja, pokroku a vývoja, realizuješ/m/ nápad – čítaš/m/ z večnej knihy Univerza.
  4. Chrániš/m/ územie posvätnej zeme – 13131313 v kráľovskej odbornosti, máš/m/ citlivú kráľovskú odbornosť na spracovanie skutku, máš/m/ celú výbavu na zákazku podľa receptúr z večnej knihy Univerza, posilňujem: srdce, tenké črevo.
  5. Chrániš/m/územie posvätného ohňa života: 10101010 – svojou vytrvalosťou života, máš/m/ vypracovávam situáciu, robota sa ti/mi/ vydarila, zákazka žiari svetlom tvojej/mojej/ kráľovskej odbornosti podľa receptúr z večnej knihy Univerza, dobre a zdravo ti /mi/ trávi posilňuješ/m/: žalúdok, pankreas, slezinu.
  6. Chrániš/m/ posvätnú vodu života: 11111111 – pre nové pokrokové učivo v praxi života, máš/m/ spracované slovo podľa receptúry z večnej knihy Univerza. „A slovo sa skutkom stalo,“ robota, a zúčastnení, inteligentní ľudia žiaria životom pokroku, posilňuješ/m/: pečeň a žlčník.
  7. Chrániš/m/ si jadro života na psychickej a fyzickej úrovni, podľa receptúr z večnej knihy Univerza, dielo rúk človeka človeku napomáha k inteligencii.

Zvládaš/m/ korunu života – bielok života, druhú časť zo štyroch častí. Vždy použiješ/m/ tabuľky, aby si/som/ mohol/a/ všetko so všetkým porovnať. Každá lekcia má príslušné tabuľky a mapy k príslušným lekciám, aby si/som/ zvládal/a/ svoju ľudskú úroveň. Som si vedomý/á/, že všetko má svoje miesto. Čím početnejšie tabuľky, tým väčšia oporná barlička života pokroku človeka pre ľudstvo na planéte Zem, pre deti slnečnej sústavy.

Všetko je postavené na múdrosti života, to vidíš v šesť – cípej hviezde, aby si ju získal/a/ svojou vytrvalosťou, obhajuješ v sebe svetlo slnečnej sústavy. Na každom človeku vidíš/m/, počuješ/m/, že má múdrosť svetla, má zvládnuté svoje Ja, je to zodpovedný pokrokový človek a má pevnú zem pod nohami, chráni materinským citom svoju osobnosť! Materinský cit života je najväčším čarodejníkom, pokrok čistoty chráni svetlo života, má život – receptúry z večnej knihy Univerza. Našiel/a/ si vieru pokroku, pre rozkvet ľudstva a môžeš žiť s láskou svoj život v každom obore – profesii.

Zvládol/a/ si piatu lekciu stavby koruny života, podľa stromu poznania, alebo bielka, podľa „kohút a vajce,“ máš hodnosť Brigádneho generála? Máš/m/ v sebe materinský cit svetla života. Si/som/ čestným človekom, prinášaš/m/ blížnym svetlo života. Tvoje/moje/ úsilie má nové návyky, vieš/m/, čo je správne, nové pokrokové. Môžeš/m/ sa posunúť k lekcii šesť, máš/m/ možnosť stať sa Generálmajorom pre svojho/môjho/ posvätného ducha – psychiky a svojho/môjho/ tela – fyziky. Buď vždy na pozore, nech ti ruky pripomínajú archeológa v každom momente života: Palec ti pripomína tvojho/môjho/ posvätného ducha života, ukazovák – ti pripomína tvoju/moju/ myseľ života, prostredník – ti pripomína tvoje/moje/ slovo života, prstenník – ti pripomína tvoj/môj/ skutok života a malíček – ti pripomína tvoju/moju/ odbornosť života, všetko má mínus a plus baterky svetla života – zvládnuté váhy života človeka.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 01.02.2021

Vytlačiť Vytlačiť