Lekcia mínus dva z učiva: „Manuál života.“

Rovnocennosť psychiky a fyziky: všetko má vrchol ústa – srdce a pád konečník – bunku

Lekcia učiva mínus dva je pre autosugesciu: Zvoní, stíšiš/m sa – prijímaš/m/ v sebe Štábneho práporčíka života. Rozhodol/a/ si sa študovať? Hľadáš/m/ a nachádzaš/m/ priebeh riešenia čerešničku na torte na psychickej úrovni – každé slovo má proces pohybu pre hmotu, ak zhmotníš/m/ čerešničku na torte, spevníš/m/ klinovým remeňom fyzickú úroveň – neexistuje hmota bez pohybu a pohyb bez hmoty! Rešpekt pred dvoma rovnocennými partnermi „psychiky a fyziky.“ Prijal/a/ si/som/ v sebe poručíka života. Lekcia mínus dva – váhy v krvi človeka – klinový remeň. Psychikou ovládaš/m/ dutú žilu – neokysličenú krv, fyzikou ovládaš/m/ aortu, tepnu – okysličenú krv. Pozeráš/m/ na dokonalé váhy života, vždy v každom riadku je súčet štrnásť, momenty v plnej záťaži psychiky alebo fyziky. Zopakuj si autosugescie pre inžinierske siete – nervový, lymfatický, krvný obeh … – svojou zvedavosťou používaš/m/ lanovky váh – výťahu. Vyrovnaná zdravá psychika v zdravej fyzike – rovnocenný partneri v tele človeka. Posvätný duch človeka = postup archeológa spolupracuje s každou časťou tela, je jedno, v ktorej si krvnej skupine, máš zvládnuté emócie, zvládaš drevo kríža – horizont, vertikál ti verne slúži – slúžia ti ruky k výkonu napredovania.

14. Zvládnutá psychikaSrdce okysličilo krv
13.1.
12.2.
11.3.
10.4.
9.5.
8.6.
7.7.
6.8.
5.9.
4.10.
3.11.
2.12.
1.13
Bunka vylúči voľné radikály14. Zdravá fyzika
Klinový remeň človeka
Klinový remeň človeka čierny Joker – psychika – bunka, červený Joker fyzika – živé srdce

Ako to v živote chodí na psychickej úrovni? Duch človeka psychiky hľadá riešenia pri závažných situáciách!

 1. Si/som/ esom tvojho/môjho/ života
 2. stíšiš/m/ sa
 3. dávaš/m/ všetkému čas
 4. pre plodnosť tvojho/môjho/ života
 5. pre prijatie tvojho/môjho/ blížneho, vidíš/m/ a počuješ/m/ v prítomnej chvíli, rozpoznávaš/m/ hnoj života – bunka vylúčila nepotrebné splodiny z tela von
 6. pre prijatie tvojho/môjho/ nového pokrokového slova – nápad. Hľadáš/m/ v mysli, v slove, v skutku a v odbornosti, v neobmedzenom časopriestore semeno – plod života pre pokrokového človeka – informáciu zdravého rozumu – kyslík
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku tvojho/môjho/ života
 9. pre múdrosť tvojho/môjho/ života
 10. pre vytrvalosť tvojho/môjho/ života
 11. pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi tvojho/môjho/ života – skutok
 12. pre vyššie Ja v rutine tvojho/môjho/ života
 13. pre kraľovanie v remesle v danom odbore – profesii tvojho/môjho/ života
 14. pre zdravú psychiku tvojho/môjho/ života

Ako to chodí na fyzickej úrovni: Krv prišla do srdiečka okysličila sa v pľúcach. Hnoj vykadila hrubým črevom von – dokonalá inžinierska sieť v človeku. Krv sa vracia obohatená kyslíkom späť do bunky

 1. Si/som/ esom tvojho/môjho/ života
 2. stíšiš/m/ sa
 3. dávaš/m/ všetkému čas
 4. pre plodnosť tvojho/môjho/ života
 5. pre prijatie tvojho/môjho/ blížneho, vidíš/m/ a počuješ/m/ v prítomnej chvíli informáciu – kyslík v krvi,
 6. pre prijatie nového pokrokového slova tvojho/môjho/ života – nápad, sa leje z neobmedzeného časopriestoru ako semeno plodnosti života, pokrokovému človeku pre obnovu bunky
 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 8. pre zákazku tvojho/môjho/ života
 9. pre múdrosť tvojho/môjho/ života
 10. pre vytrvalosť tvojho/môjho/ života
 11. pre zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi tvojho/môjho/ života – skutok
 12. pre vyššie Ja v rutine tvojho/môjho/ života
 13. pre kraľovanie v remesle v danom odbore – profesii tvojho/môjho/ života
 14. pre zdravú fyziku tvojho/môjho/ života

Krv sa vrátila s pokladom informačného poľa kyslíka, aktivovala pružnosť bunky

Príprava na prvú lekciu v prvej čakre, plavba korábom pre spracovanie vylúčených nepotrebných splodín z tela von. Takzvaný klinový remeň spevnil dvoch rovnocenných partnerov: „psychiku – fyziku“ človeka – inžinierske siete človeka … .

Všetko kráča veselo vo dvojici, tvorí pevný klinový remeň.

psychikafyzika
prosďakuj
začiatokkoniec
alfaomega
plynový pedálbrzdný pedál
štartcieľ
novspln
plynová komora dole – pozorČernobyľ hore – pozor
bolesťradosť
prázdna, neokysličená krvplná, okysličená krv
dutá žilaaorta, tepna
zemnebo
slizolín – mínuschrabromír – plus
prebúdzanie chudoba duchabohatstvo fyziky – zdravie
Zvládaj mínus, aby si docielil plus, udržuj plus, aby si nepadol/a/ do mínusu, zvládneš/m/ chémiu, aby jadro mohlo fungovať.

Každé mínus má svoje plus, každé plus má svoje mínus, pre pohon hmoty energiou. Zvládaš/m/ svoju chémiu – horizont, aby vertikál mal/a/ funkčné jadro. Je to chemická – jadrová vojna človeka. Ovládaš/m/ svoje emócie riadiš/m/ tvoju/moju chémiu, vyhrávaš/m/ chemickú vojnu, môžeš/m/ sa rozvíjať, vyhrávaš/m/ jadrovú vojnu. Pros a ďakuj spracovávaš/m/ emócie, reguluješ/m tvoju/moju/ chémiu, aby jadro bunky mohlo zohrať jadrovú úlohu – pohon jadra v piatej lekcii koruny života – automatika.

Zvládol/a/ si lekciu mínus dva – párovanie, hodnosť Štábneho práporčíka? Môžeš/m/ sa posunúť k lekcii mínus jedna, staň sa poručíkom tvojho/môjho/ posvätného ducha – psychiky a tvojho/môjho/ tela – fyziky. Vždy buď na pozore, ruky nech ti pripomínajú postup archeológa v každom momente života: myslíš/m/, hovoríš/m/, overuješ/m/ v praxi, odovzdávaš/m/ odbornosť.

Overenie emočných informácii pre ovládanie mysle, slov, skutkov, odbornosti, skontroluješ/m/ si viditeľne štruktúru hmoty, prejavu prenosu informácií s vodou.

Urob si názornú ukážku, aby si videl/a/ a počul/a/ štruktúru prežívaných svojich emócií: Do dvoch plastových fliaš si naleješ/m/ vodu, fľaše označíš/m/ podľa nespracovaných emócií strachu, zlosti, závisti, hnevu, pýchy a spracovaných emócii úprimnej vyznanej lásky, aby si/som/ pochopil/a/, akej kvalite tvorím v sebe klinový remeň – inžinierskych sietí. Chytíš/m/ do rúk fľašu s vodou a označím danou emóciou, pre rozpoznanie rozbitých štruktúr – hnoja, ktorý pomalým tichým dychom spracovávaš/m/ a posilňuješ/m/ klinový remeň. Dopracuješ/m/ sa ku krásnej štruktúre spracovanej emócii pracujúcej bunky, ktorá tvorí zdravú vitalitu ducha a tela – pevný klinový remeň. Emočné chvíle prítomnej chvíli nám prezradí zmrazená voda vo fľaši. Vidíš/m/ a počuješ/m/ v sebe nepokoj – zemetrasenie psychiky a fyziky a vnútorný pokoj radostí, ako vyzerá?

Uvedomuješ/m/ si, že trpezlivosť ruže prináša, len tak si vytvoríš/m/ pevný klinový remeň. Vnútorná pohoda psychiky je aktivovaná a upevňovaná rozhovorom s Bohom – Univerza, prijímaš/m/ silu života pre fyzickú úroveň.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 15.01.2021

Vytlačiť Vytlačiť