Laserová šou človeka

O čom je život človeka? Život človeka je o laserovej šou v myšlienke, v slove, o skutku voči sebe aj voči blížnym. Prijať svoj kríž znamená, prijať sám seba, hrať so svojimi blížnymi laserovú šou, pre umelecké poznávacie dielo. Umelecká šou nemá čas, stále žila, žije a bude žiť v čase teraz.
V ktorej časti ti chýba laser? Voči sebe: V myšlienke? V slove? V skutku?
V ktorej časti ti chýba laser voči svojim blížnym? V myšlienke? V slove? V skutku?

Tu nachádzame svoj kríž, kolobeh života. V myšlienke nachádzame zimu, kde laser spí. Pýtaj sa sám seba! Komu spí, alebo horí laser, mne, alebo blížnemu? Uprav svoje riadenie: Pros, alebo ďakuj podľa potreby. Vieš, rozumieš, ďakuj. Nevieš, nerozumieš, nerozumejú pros! Tak sa pohneš ďalej, v slove nachádzaš jar, kde sa všetko začína prebúdzať. V praxi, kde vytváraš skutok všetko rozkvitá, vyzrieva. Nachádzaš leto svojho života. V blížnych, kde si našiel matku – človeka, ktorý ti rozumie – zberáš úrodu. Našiel si vyzretie – jeseň života.

Buď pozorný, s akým človekom máš dočinenia. Spoznať dobro, našiel si Matku s veľkým písmenom. Takýto človek sa ti zapíše navždy v tvojom ľudskom srdci.

Buďme pozorní aj vtedy, keď sa stretávame s ľuďmi bez srdca, ktorí si všetko bez námahy privlastňujú, pomaly s pokorou dýchajme – prebúdzame laser blížneho. Práve tvoríš betlehem, narodenie malého Ježiška.

Pozrime sa na slovo BE- TLE- HEM. „Be“- nefunguje tebe, alebo blížnemu laser. Pros, aby si sa stal hviezdou v prítomnej chvíli, začal pracovať so svojou neokysličenou krvou, aby sa okysličila tvoja vlastná krv- „tle“- „hem.“ Tak vytváraš kométu, ktorá ťa privedie k podstate kľúčového slova, aby si mohol pokrokovo žiť.

Základ človeka je kolobeh života, naši predkovia to nazvali kríž. Kríž a hviezdy tvoria človeku mapu, aby sa vedel v živote zorientovať. K mape sú priložené kľúčové slová, aby už nikto nestaval v sebe babylon – posmrtný kameň človeka – vyvyšovanie. Ani nikoho, ani nič neponižoval – kopeš si svoj vlastný hrob.

Každý človek na planéte zem, sa potrebuje zakoreniť, naučiť sa, čo všetko skrýva päť- cíp. Naučiť sa sám seba si vážiť, aby každý mohol dosiahnuť rutinu života- mať zdravé návyky. Prijať v sebe Dávidovu hviezdu. Slovo Dávid čítaj odpredu i odzadu, rozlož a čítaj: DÁ- DIV- nájdeš v sebe vynálezcu. Päť- cíp má tri rôzne učenia dokonalosti, kde prechádza tvoj laser zručnosti.

Na základoch kríža postavíme šesť- cíp, židovskú hviezdu, overíme dokonalosť v každom človeku. Prečo židovskú? Pozri na skrytosť slová, stať sa ŽI- DOM! Ži poriadne, hľadaj vo všetkom poriadok, ide ti o vlastné fyzické telo, chrám boží o dom pre tvoju dušu. Preto hraj a vyhraj laserovú šou. Naučil si sa zdravého poriadku? Začínaš krútiť koleso šťastia, aby si vytvoril zdravú bunku. Najprv zvládame sedem bodov života, aby sme zvládali chémiu života – vyhrali chemickú vojnu nad sebou samým. Tak zvládaš požehnanie – zdravého revízora v sebe. A môžeme začať používať jadro bunky, vyhrať jadrovú vojnu – prijať blížneho, ktorý chce kráčať v tvojich šľapajach, chce sa vyučiť zdravému remeslu. Majstrom sa stávaš, až môžeš so svojim blížnym denne súperiť. Takéto súperenie voláme pokrokom ľudstva. Získavaš rovnocennosť. Každý človek takto dosiahne zdravú bunku a nasledovne viazanosť so slnečnou sústavou. Stať sa dieťaťom slnečnej sústavy. Tu nám pomôže skryté tajomstvo krížovej cesty.
Staň sa zdravým dieťaťom slnečnej sústavy, koleso šťastia každý točí desaťkrát, aby zvládol a obhájil svoju vlastnú psychiku života.
Obhájiť Betlehemské svetlo, potrebuješ mať za sebou teóriu, aby si mohol úspešne používať svoje vlastné telo.

Skriptá máš na www.immanuel.eu

Učiteľa nájdeš na adrese: PREMENA IMMANUEL, GALÉRIA SLOVA NOVOVEKU, Hurbanova 22, Bardejov, Slovensko. Čo ponúka učiteľ. Teóriu, manuál života – večne horiaci Mojžišov ker v každej jednej bunke. Spolu sa učíme zobúdzať bunky, obnovovať bunky a zdravé udržiavať, aby telo pre vesmír dokonale fungovalo.

V Bardejove 27.12.2018

S pozdravom a úctou Matejová

Vytlačiť Vytlačiť