Kyvadlo nového zrodu

Všetko má svoj vrchol zrodu, kde je nastavené kyvadlo menom láska. Úcta a dôvera tvorí lásku, ktorá kontroluje extrém ,,začiatok a koniec“ – emóciu ,,Nie a Áno“. Vždy bude vidieť a počuť kráľa citu a šaša bez výkonu citu – večného bojovníka, ktorý likviduje ľudské hodnoty.

Dnešný dátum 07.04.2024 /07. apríl 2024/ nás vyzýva k meditácii, hľadať a nachádzať riešenia – informácie pokroku:

  1. 3 x 0. = pevný základ mať úctu k sebe a k blížnemu, cez Božskú dôveru hľadám/š/ lásku
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre načúvanie nových Božských cieľov
  3. 2 x 4. = pre plodnosť života, plodné má a vždy bude mať živú hodnotu, neplodné je zachytené v piesni ,,štyri groše ukazuje“ – ponúka plat za rozpoznanie kompasu života – výsmech ľudskej identity nazvanej ,,besnota“
  4. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni, slovo Božie nebolo a nebude nikdy na predaj, Boh dal pre každého dokonalý zákon, stíš sa, lásku Božiu počujem/š/ v tichosti – v svojom vnútri zaznamenávam/š/ pokoj a tým prechádzam/š/ stenami kompasu života: ,,myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 07.04.2024 /07. apríl 2024/

Vytlačiť Vytlačiť