Hľadáš znovuzrodenie?

Hľadáš pozitívne slovo, psychika je v poriadku. Hľadáš svetlo života. PROS.

Hľadáš pozitívny skutok, fyzika je v poriadku. Našiel si slovo svetla života. Plnil, plníš, naplníš skutkom svetlom života.

Udržiavaj si večne živý oheň: „Slovo pravdy naplneným skutkom.“ Udržiavaš si dušu, dar nebeského otca.


S pozdravom a úctou Matejová

Vytlačiť Vytlačiť