Fluidum

Človek od stvorenia sveta svojim pokojom tvorí, realizuje sa, sústredením sa na svoju prácu, hľadím riešenia vytvára prírodné fluidum je to cirkulácia medzi bunkami a Univerzum zanecháva liečivú stopu prírodnej vône vytvorenej vzácnou komunikačnou žiarou. Dnes si pripomenieme fluidum vo štvrtej čakre:

Obrázok znázorňuje prvý pohyb uvedomenia z dvoch pohybov vo štvrtej čakre: nožnice dychu života – dva meče: chuť a čuch, dva poháre skrytej nádoby: pros a ďakuj: aktivácia a udržiavanie vnútorného kyslíka – fluidum

  1. pros o slovo, ktoré je informačnou cestou, navigáciou pre pohyb tela. Informačnú cestu voláme otcom, ktorá sa skladá z troch častí a tvorí čiapku nádoby: chuť – slina – prameň studni jazyka, Um – zaznamenané spracovaná informačná stopa fluidum poznania – vykopaná studuňa jazyka vytvorená čuchom – pomalým vetrom pre prúdiacu sa slinu na jazyku. Myseľ Umu je spojoná s pokojným dychom pre vyčkanie tvorenia sa sliny na jazyku.
  2. ďakuj za slovo, ktoré ťa vedie ku skutku k nádobe plnosti človeka, vytvoriť dielo, podpis sa originálnym fluidom. Nádobu človeka voláme matkou, ktorá sa skladá z troch častí: zrakom vidí a formuje fluidum, sluchom počuje a formuje fluidum, hmatom zachytáva – uchopuje fluidum, zanecháva stopy umeleckých diel je to zhmotnení fluidum. Zrak a sluch sú ťažnými koňmi pre hmatateľný skutok.

Dnešný deň 25.02.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. =pevný základ pre fluidum medzi bunkami a Univerzum, každý si stráži svojim vnútorným pokojom – tichými vodami, dovoliť si byť pokojný, tak následne víta nové v prítomnej chvíli originálne fluidum
  2. 4 x 2. = stíš svoje telo, vnútorným pokojom vytváraš fluidum – životne dôležitý vnútorný kyslík
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, kým sa energia presype a rozprúdi fluidum
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho: cez blížneho hľadaj Boží poriadok, pamätaj, vždy je pomyselná hranica – mantinel, kde hľadáš pokoj detskou zvedavosťou a detským šťastím prúdiaceho fluidum

Plaziaci sa had nás posilňuje:

  1. 25 – premiér: človek vnútorným pokojom udržiava slnko mieru nad sebou, cez ktoré cirkuluje fluidum
  2. 02 – stíš svoje telo, aby bunky – mikro-vesmír, telo – vesmír spojilo informačné pole Univerzum – maxi-vesmír nechaj pracovať: nožnice, meče, presýpacie hodiny pre oddych nových možnosti v cirkulácií fluidum
  3. 20 – si generál major svojho vnútra /20-14=6/ máš víziu života, otvorenú šiestu čakru, ktorú voláme tretím okom zachytávania fluidum, používaš šiestu časť satelitu, čo je to planéta: ,,Jupiter“, vysvetlenú prvým argumentom: šiestym Božím príkazom: ,,Nezosmilníš“ a druhým argumentom, čo je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: Príslovky a porekadlá
  4. 23 – si armádnym generálom svojho vnútra, máš zodpovednosť za svoj kameň mudrcov, ktorý aktivuješ cez svojich blížnych a tým blížnych prebúdzaš svojim vnútorný pokojom. Kritikou, násilím – pýchou zostáva z človeka prázdna schránka – strata darov duše – porušený základný zákon pre aktiváciu kameňa mudrcov – život bez vnútorného kyslíka, ktorý voláme fluidum. /23-14= 9/ Deviatou časťou satelitu človeka je planéta: ,,Neptún“, čo je to druhá časť aury: ,,plod života – tvoriť okolo seba fluidum“, vysvetlená prvým argumentom, ktorý je deviatym Božím príkazom: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“, vysvetlená druhým argumentom, ktorý je gramatikou slovných druhov Slovenského jazyka: ,,Častice“ – postoj človeka

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Liptovský Mikuláš: 25.02.2023

Vytlačiť Vytlačiť