Duchovné šaty človeka

Duchovné šaty človeka.

Človek so svojimi myšlienkami vytvára svoje šaty- fyzické telo. Potrebuje veľa snívať, hľadať možnosti riešenia, aby duchovné šaty, mal prežiarené slnkom, pozitívneho myslenia.

Človek je ako strom. Korenie sýti výživou spod zeme. Tu je pánom chémia- tvoje myslenie, slová, skutky. Ukladáš prvky chémie tak, aby vytváralo hmatateľné dielo? Pomáha to tebe aj ostatným napredovať? Je to slnko v tvojom srdci, v tvári, ktorý odoženie mrak z neistoty človeka, hľadáš, nachádzaš, energiu života. Tu si vládca, tu kuješ svoje plány a tvoríš svoje duchovné šaty. Tu si kráľ na tróne, tvoji poddaní sú: „Tvoja pravidelná stolica, tvoj pravidelný dych, tvojho vznešeného JA.

Ak používaš násilie, psychické intrigy, len aby si dosiahol svoje a tak váš spoločný cieľ je jedná veľká ruina. Podobá sa prehratej vojne, kde sme si vyskúšali na svojich blížnych zbrane a ich dopad na svojom vlastnom tele- diagnóza.

Čas každého človeka odhaľuje, odhalí každé tajomstvo. Tvoj riadiaci panel, tvoja duša- diamant má správanie presné, alebo deštruktívne. Čas je prvok voda, kde tvoju čistotu odhalí.
Každá kvapka vody tvorí stránku tvojej duchovnej knihy- používania, nepoužívania sedem pečatí, tvojich šiat. Vode vládne matematika, geometria, pružnosť, pevnosť. Všetko to rysuješ sám. Ty rozhodol stáť- koniec čiary, ty rozhodol v pred. Čiary píšeme automatickým písmom, prejavenej sa našej emócie. Ona hlási nám pocit a informuje nás o našom cieli dobrom pocite. Naša emócia nie nás volá na našu novú cestu. Je to začiatok nového, pre nás tak dôležitého. Žiada spustenie výživy pre niektorý sval, organ- naše duchovné slnečné šaty sú za zatvorenými dverami. Otvoríš im? Nájdeš novú informáciu, dnes má to názov: „Vedecký pracovník.“ To je energia pre teba, pre tvoje Ja, voláš ju názvom energia: „TY.“ Tu si kráľ na tróne. Tvoji poddaný sú: „ V pohode sa vycikať.“

Mať v poriadku váhy plodnosti. To je šťastie rodín, zdravého potomstva. Správne programovanie.

Duchovné šaty človeka som hľadala nevedomky v mojom rozkvete. Po pôrodoch sa mi otvorilo duchovno. Prejavovalo sa tak, že som každého automaticky diagnostikovala. Program som si otvárala v detstve na krížových cestách pôstnom období. Tam bola jedna veta, ktorá ma stále prenasledovala. Znela: „ Bolesť tvoju precítiť.“ Stále som sa pýtala dňom i nocou, ako možno cítiť cudziu bolesť? Tie dvere sa otvorili po pôrodoch mojich detí.

Ako sa to prejavovalo?
Stretla som človeka a sa spýtala či má takéto problémy. On vám odpovie áno. Ja osobne som to nevedela vysvetliť, ale pomáhalo mi to, že fungujem ako radar. Na to mi do cesty bol poslaný človek, aby mi povedal štyri vety, ktoré má dostali nad vodu. – nič nedávam- skutočne nič dať nemôžete, je to len zrkadlenie funkčnej a nefunkčnej energie. – nič neprijímam- je to signál, vypnúť program nefunkčnej energie. – nič sa ma netýka- energia funguje ako cievny, lymfatický systém v okruhu duše a tela- duchovný šat jedinca – mám pevný obal- človek dostal všetko čo potrebuje, aby životom priadol svoje pavúčie duchovné svadobné šaty.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Keď som najkrajšom veku svojho života cítila, že moje dni sú zrátané, stále mi prišlo na um, že nemôžem ešte zomrieť, nemám pekne šaty do drevenej truhly. Tá myšlienka sa stále vynorila, keď som bola na pokraji života. Nevládala som sa hýbať, slzy mi sami tiekli od bolesti. Niekoľko rokov som presedela vo WC s lavórom pred sebou.

Prešiel čas, ja som sa prebrala k životu. Kúpila som si konečne prvú róbu. Pamätám si ako predavačka ma upozorňovala, že tie šaty nemajú 50% zľavu. Ja som jej povedala, tá róba je krásna, Ja ju chcem mať vo svojom šatníku.

Myšlienka prišla na novo: „Máš krásne šaty, už môžeš zomrieť. Už budeš pekná v drevenej truhle.“

Slzy ma zaliali na chodníku. Zase ako vždy som si pomyslela na deti a celá mokrá od sĺz odpovedám myšlienke: „ Pane, ako ty chceš, nech sa plní tvoja vôľa, až som splnila poslanie tu na zemi, tu som, všetko dávam do tvojich rúk. Ježišu rozprávaj mojimi ústami, hybaj mojimi údmi.“

A všetko sa zmenila. Začala som slová ináč chápať vidieť v pozadí chuť. Šokovalo má, že človek je boh. Keď v mojej mysli sa opakovane odohrávalo desať božích prikázaní, tak ako so opísala.

Preto hľadajme ticho, svoj vánok, svoju tichú spoveď., aby sme sa sami sebe poriadne vyspovedali, lebo spoveď a pokánie obnovujú nám duchovné šaty nášho rastu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mať v poriadku duchovno, to značí vedieť sa stíšiť a zadať informáciu: „ Hľadám úprimne čisté riešenie“- to je bezvýchodisková situácia. Voláme tu energiu: vedecký pracovník, vynálezca.“ Na duchovnej úrovni- inštalovanie nového programu.
Pri našom pocite nie, vyhľadáme odborníka na danú problematiku, alebo siahneme po knihe, aby sme získali uvedomenie- priechodnosť energii pre duchovné svadobné, pavúčie šaty- zdravé fyzické telo človeka.

Svoje svadobné duchovné šaty každý jedinec tká z nití, ktoré voláme: „myšlienky, slová, skutky.“ O výzdobu tela sa starajú, tvoji blížny. Kde máš nájsť priateľstvo, svoju priechodnú energiu, aby si bol otvorený napredovaniu, rozvoju, vo vede, naučil sa používať techniku v pokrokovom svete.

Použiť ako príklad, našu zemeguľu človeka v tureckom sede. Mať pod kontrolu schladenú hlavu severného pólu- naša inžinierska sieť. Tak isto máme mať pod kontrolu, južný pol naše WC- váhy pohlavných orgánov- naša čistička kanalizácie.
Náš rovník- naše srdce, náš vesmírny internet- stále hovoríme o duši nášho Ja slnečnej energie, všetko riadi, na slovko počúva naše sny, túžby. Dávaš sám smer svojej cesty.

Všetko riadiš. To sú tvoje duchovné šaty, energia sa má názov voda- čas. Sú to tvoje emócie- prítomné duchovné šaty do ktorých ťa tvoja myseľ, slová a skutky obliekajú.

Aké máš pocity? To sú tvoje duchovné šaty, ktoré ti obliekajú tvoji blížny, blízky. Ty dávaj lásku, aby sa ti strihali a šili na mieru. Tvoje Ja za to zodpovedá. Dáš lásku sú pre teba presne, ako hodinky.
Skúsenosť nás učí, že naša pružnosť je od malička ničená kritikou a chválou. Tu strojcovia šťastia posadili: pružnosť, pevnosť, matematiku, geometriu, statikou… .

Geometriou si narysuješ svoje šaty. Ty si pánom každej čiarky- tečúcej energie, alebo bodky- zastavenej energie. Používa sa pri tom jadrová fyzika spočíta ti všetko ako používaš svoje váhy trón v plodnosti tvojich činnou. Zrkadlí sa v tvojich rukách na tvojom zemepise- na ktorej časti tela tvojich duchovných šiat?

Prítomnosť na zemeguli zaznamená jasná slnečná energia nášho prítomného poludníka- organické hodiny. To je tvoja zemepisná dĺžka, ako využívaš svoju zemepisnú šírku. Každý pohyb zemepisu tvojej aury je zaznamenaný odpredu- deň, aj odzadu- noc. Pocit ťa upozorňuje a prosí cez tvoje pocity, aby si menil svoje chúťky. Je to energia rovníka, ktorá pri čakaní pozitívnej mysle mení deštruktívny program- oslabená, alebo preťažená stabilita svalu, orgánu… . Máš možnosť meniť dejiny. Ako použiješ energiu slnka- srdca- rovníka energiu lásky- univerzum tvojho Ja- tvojej cennej duše- motora, vytvárajú šaty pre fyzické telo. Odráža sa to na našej biológií, v každej prítomnej chvíli.

Pestujme svoje duchovné šaty. Sme duchovný roboti. Človek funguje na palivo menom láska, za ktorú sa ďakuje, je to bodka písma svätého- udržiava energiu, pružnosť pevnosť našich svalov orgánov.

Prosiť- použitie geometrie, matematiky, aby všetko malo statiku v elektromagnetickom
poli našich orgánov, svalov … .

Tak sa nadobro zbavíme biblickej Lótovej ženy, kde naši blížny, blízky končia v drevenej rakve v kamennom nehybnom tele.

Chytíme do rúk svoje šťastie nazvané biblicky nesmrteľnosť?

Vytlačiť Vytlačiť