Dlh človeka Bohu

Boh dal človeku jeden príkaz: ,,Miluj blížneho ako seba samého,“ tu je všetka očista viny človeka pre otvorenie Božej pečate. Čo je vina? Vinu dobré zachycuje duchovné vysvetlenie: ,,Had“, ale teraz iný príklad doby, v ktorej žijeme. Had /manipulačný človek/, ktorý naplno otvoril ústa a z viny /človek, ktorý si neverí, je zlomený jedno kým/ si urobil potravu. Tu jasne vidíme porušenie príkazu – kritiky, strachu … . Celý svet je hore nohami, hovorí sa, že zopár jednotlivcov zožralo celý štát, kontinenty, celú planétu Zem. Dostali sme sa ku kolektívnej vine. A kde sú váhy života – voči sebe, rodine, obci, štátu, kontinentu, planéte Zem? Naši otcovia, dedovia, pradedovia zomierali za kolektívnu slobodu. Socializmus vybudoval školstvo, každý musel pracovať, tak sme v každom obore profitovali vo vyše štyridsať ročnom kolektívnom riadení. Zo socialistickej idei, kde sa tlačilo na charakter – česť človeka, nastala demokracia idea, kde česť človeka pominula a kolektív je mediálne nad priepasťou. Preto sa pozrime čo predchádzalo, aby had zhypnotizoval svoju korisť? Tu je štrbina, na ktorej nám treba postaviť novú dobu: Boj svetla – váhy života: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, zapálenie olympijského ohňa pre zručnosť remesla kedykoľvek, v ktorejkoľvek, v akejkoľvek oblasti.

Uchopme svoju časť v pevných základoch podsvetia – každý má rovnakú výbavu pre otváranie nových pečatí cez blížneho. Každý je na svojom mieste, pracuje s egom. Piata čakra je planétou Mars: raja – mať a udržať si hlavu na krku – pobyt v neobmedzenom časopriestore daných situácií, kde rekord má svoju čistú hodnotu automatickú prácu rúk, alebo sa vydať druhým smerom k slnku na tretiu čakru, ktorá je planétou Venuša: možnosti života, vyriešiť nové situácie, ísť do hĺbky cez planétu Merkúr – tvorivosť až ku hviezde Slnko – dokonalosť: otvoriť si svojich základných päť zmyslov: dýchať – čuch – kov, múdrosť – sluch – voda, získať vytrvalosť – zrak – živý strom, rozšíriť si svoj obzor – hmat – oheň a tu sa konečne objavuje slovo chuť – zem. Základ pohybu zmyslov – prvkov je neodmysliteľnou súčasťou dnešnej doby. Jasne hovorí veta: ,,Nesúď, odsúdiš sám seba“, každý človek má v sebe organizačné osobné schopnosti svetla – miluj seba – si včelia kráľovná svojho úľa – chrámu Božieho – ego žijúce v tele a aké máš organizačné kolektívne schopnosti pravdy pre včielky úľa? To vidíš tvár a krok svojho blížneho: ,,Slnko, alebo mrak Rumburak – poďme sa skryť – kto to bude riešiť? Naše deti vnúčatá?.“

Uvedomením si, že všetko má jeden jediný Boží systém a to je čistota, kde sa vždy našla skúška, aby sme poznávali nové. Máme dve možnosti života na planéte Zem:

  1. Dodržať v sebe zákon: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého,“ každý a všetko má lehotu /vegetáciu/ spracovať svoje programy, inač naruší chod svojho tela a prežíva peklo, lebo naruší slobodu jednoty psychiky a fyziky
  2. Porušovať zákon, hľadať vinu – vinníka, tým zanedbávať v sebe olympijský oheň pre hry daného okamihu

Dnešný dátum 22.01.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný základ podsvetia rovnakej výbavy v kolobehu života pre každého
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, spoločne zapaľujeme olympijsky oheň v prítomnom okamihu – otvárame pečať, pre nové hry života
  3. 4 x 2. = stíš sa, svet má podsvetie rovnocennú výbavu pre každého, svet má víťazov: rozum spojený s Univerzum, prejsť panenskou blanou kvetu – vytvoriť záblesk oplodnenia, kde sa prejaví plodnosť života v zdravej bunke slobodnej jednoty psychike a fyzike
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, brány nebies majú tri rovnaké časti spojené v jeden celok: podsvetie, svet a nebo, dostali do rúk váhy života, kde sa svet rozdelil na dve časti: od pása dole obsluhovať emócie Nie – ritné otvory a od pása hore obsluhovať rozum – kráľovskú korunu: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou

Plaziaci sa had – 24 hodín denne nás posilňuje:

  1. 22 – si kvetom života z desatora, ôsmy Boží príkaz znie: ,,Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu“ /22-14=8 prvá časť aury/
  2. 01 – som, si Božím dieťaťom
  3. 20 – v spojení s blížnym tvoríš výbuch svetla a tak následne prichádza vízia z desatora, šiesty Boží príkaz znie: nezosmilníš /20-14=6 šiesta čakra – tretie oko/
  4. 23 – som, si plodom svojho života, z desatora, deviaty Boží príkaz znie: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“ – psychika je Adam, fyzika je Eva – telo /24-14=9 – druhá časť aury/

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 22.01.2023

Konzultanti: Mária Bednárova, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť