Deti svetla

To čo vieš, si vedomý, gramotný, pohyblivý. Voláme to „dieťa svetla“. Je to práca s aortou, tepnou… krv nesie kyslík bunke. Voláš to dobro, za čo ďakuješ, aby si dobro automaticky užíval. Je to dosiahnutý najvyšší výkon v prítomnej chvíli ľudského vývoja, osobnej gramotnosti. Krok do plného rozkvetu.
Aby si dosiahol plný rozkvet, potrebuješ začať od emócie „nie“ od kapilár dutej žily. Emócia „nie“ sa predstavuje ako pomyslená rajská záhrada, kde sa všetko sadí, rastie, vyzrieva. Voláme to pozitívne myslenie. Poď sa pozrieť na hriadky svojho pomysleného Ja. Ako reaguješ na dané skutočnosti?
Všetko je pomyslený bod, kde ťa mozog vyzve poznávať informáciu tvorby rozkvetu. To je pomyslený bod, kde rastieš. Rastieš pozitívnym prejavom: v myšlienke, v slove a skutku. Negatívne, pomyslený bod je terč, kde sústavne odpaľuješ, strieľaš bomby, míny nálože, hromadíš plyn – kysličník uhličitý, vo svojej rajskej záhrade . Tak oslabuješ svoje svaly tvoriace orgány svojho tela. Ničíš svoju pomyslenú rajskú záhradu.
Vysvetlíme si príkladom, čo je to duša, na ponímaní dnešného chápania počítačovej doby. Človek je veľmi jemná elektronika s dokonalým internetom. Všetko, čo potrebuješ vedieť, bohatstvo vlastníš v duši, novodobo pomenované na dokonalom internete. Dušu môžeš nazvať aj elektráreň. Keď sa máš rád, elektráreň bezchybne funguje. Ako náhle máš o sebe pochybnosti, elektráreň začne zlyhávať nedostatkom energie. Našich blížnych môžeme nazvať poistky v hodine pre odpočet odberu elektriny. Kde každý človek je v hodinách poistka, pre možnosť napálenia funkčného programu, pre pokrok jedinca. Kohokoľvek kritizuješ, alebo chváliš, tvoj systém zaznamená problém, vyletí ti poistka a energeticky sa nedobíjaš, nezásobuješ výživou niektorý obvod, ktorý tvorí sval. Telo ti začne chradnúť. Voláme to diagnóza, alebo celkovo ti to zlyhá, príde smrť.
Namaľovala som dvanásť obrazov, ktoré slúžia ako mapy. Sú tam všetky obvody, ako energia v tele funguje.
Ako laicky používať emóciu „nie“. Každá emócia „nie“ ťa informuje, že nemáš duchovný kyslík. Duchovný kyslík znamená, že ti chýbajú funkčné informácie o receptúrach, projektoch, návodoch na použitie – stať sa dieťaťom svetla. Túto trojku považujeme za dokonalosť pre roztancovanie tela. Len cez detailný projekt a profesionálny tím ľudí, zvládneš projekt zrealizovať. Nachádzaš šťastie plného rozkvetu.
Ako sa stať profesionálom? Obraz číslo dva revolúciu sme videli na oblohe dňa 30.06.2017. A obraz číslo tri znázorňuje miluj svojho blížneho, ako seba samého. Mozog funguje ako štyri fázy mesiaca.
Požehnajme si a máme štyri časti, štyri fázy mesiaca, štyri ročné obdobia … ktoré nám ukážu možnosti emócie „nie“- zneškodnenie božskej strely. Boh cez emóciu nie ti pozíva ťa do školy, ponúka ti vyšší ročník.
1. Máš svoju myseľ utíšiť. Naberáš energiu z duše, používaš dokonalý internet. Používaš vchod do božej sýpky: „Strom, svetlo, oheň, kov, voda, zem.“
2. Máš niečo múdre povedať, prediskutovať, aby pominulo nečisté – nepochopené a prišlo čisté pochopené. Ponúkaš lúče duchovnej Jari. Používaš vchod do svojej jasnej mysli: „Oheň, kov, voda, zem, strom, svetlo.“
3. Máš čisto trénovať, aby si tréningom rozozvučal svoje telo ako struny, alebo klávesy hudobných nástrojov. Máš výdrž dosiahnuť tréningom, nádherné duchovné leto. Posilňuješ svetlo mysle: „Voda, kov, zem, jadro, oheň, strom, svetlo.“
4. Keď zvládaš svoje Ja, svoju dušu, môžeš napomáhať blížnemu, aby blížny bol lepší ako Ty, získavaš rovnocenného partnera. Úspech sa počíta až vtedy, keď žiak prekoná svojho učiteľa. Odovzdanie svetla svojim blížnym: „Svetlo, oheň, strom, jadro, zem, kov, voda.“
A. Máš svoju myseľ stíšenú k svojmu blížnemu? Posilňuješ svoj rozum mysľou.
B. Máš láskavé slovo k svojmu blížnemu? Posilňuješ svoj rozum slovom.
C. Máš cit k blížnemu, ukážeš mu, ako má trénovať, aby rýchle napredoval a stal sa rovnocenným partnerom? Posilňuješ svoj rozum skutkami.
Zvládol si prvú križovatku, zvládol si degustáciu chutí: Päť cípu hviezdu – štvrtý obraz. Môžeme pokračovať. Považuješ sa za duchovne gramotného človeka.
Šesť cíp – piaty obraz je umiestnený v dvoch zónach. To, čo vieš máš duchovný kyslík. To, čo nevieš prináša ti informácie pokroku. Hľadáš veľký červený trojuholník – slovo nebeského otca, aby si napredoval. Potrebuješ prijať nový recept, projekt, návod na použitie a nasledovne si ho mohol realizovať. Vytvoríš priestor, modrý veľký trojuholník, nachádzaš nebeskú matku: roztancuješ svoje telo.
Posilníš myseľ: Duchovná orba.“ Všetko začína našim pohľadom – zelený trojuholník, kde si plne rozumne uvedomuješ, že si dieťaťom svetla – žltý trojuholník. Začneš používať slepecké písmo, lebo pohľad zaznamenal tmu – nevedomosť. Pohládzaním používaš hmat – červený trojuholník, kým sa stíšiš, preberá plnú silu zodpovednosti za telo tvoja duša. Keď si stíšený, si chránený svojou dušou. Môžeš ovoniavať, si v duchovnej božej sýpke – fialový trojuholník. Tak k tebe prichádza hlas, ktorý voláme nápad – modrý trojuholník. A zavŕši sa degustácia chutí – oranžový trojuholník. Zvládol si myšlienkový pochod degustáciou chutí. Použil si myslenie.
Posilníš slovo: „Duchovne seješ.“ Poď sa pozrieť na koleso šťastia, keď si máš niečo s niekým vysvetliť, aby si našiel pochopenie – diskusiu. Začínaš od srdca – hmatom – červeným trojuholníkom. Pohládzaš každé slovo – používaš slepecké písmo pokroku. To, čo rozprávaš, mal by si poznať – navštívil si už duchovné sýpky, máš meditáciu – modlenie – myslenie za sebou. Vchádzaš do sýpky slova, kde poznáš vôňu slova – fialový trojuholník. Prichádza zvuk = receptúra – modrý trojuholník a vydá to chuť – oranžový trojuholník. Tak zaznamenáš viditeľný svoj rast – zelený trojuholník. Rastieš so svojim blížnym. A tešíš sa z toho, že ti mozog zdravo funguje – žltý trojuholník, urobil si sa šťastným aj svojho blížneho – pravdivo si sa informoval.
Posilníš čin: „Rastieš do plného rozkvetu.“ Učíš svoje ruky remeslu. Šesť cíp ťa povedie krížom – krážom, naši predkovia to nazvali krížová cesta. Obraz sa nazval slovo prosím. Začínaš modrým trojuholníkom – načúvaš receptu. Pokračuješ fialovým trojuholníkom – spoznávaš vôňu receptu – každá činnosť má svoj vrchol – vôňu. Prechádzaš do oranžového trojuholníka – každé remeslo má degustáciu chutí. Tu prídeš na to, či si talentovaný a sadlo ti remeslo, alebo učíš sa plne rešpektovať dané remeslo. Tak prechádzaš stredom šesť cípu, použiješ slovo prosím, zapneš dokonalý internet pre rozkvet činnosti. Prídeš do červeného trojuholníka a hmatom cítiš dotyk svojich rúk, ako svoje telo školíš, aby vyzrelo v pravde. Opakovane sa čistíš, okysličuješ krv. Tvoj zrak je spokojný z diela, kde si sa sústredil, použil si pokojnú myseľ, načúvaš slovu, aby si vytvoril dielo svojich rúk. Zvládaš svoju vlastnú korunováciu – osvietenie, zvládol si krížovú cestu, svoje ukrižovanie, našiel si vrchol svojej cesty.
Posilnime skutok: „Žneš svoju úrodu.“ Teraz poď dole. Poď si vysvetliť ďalší obraz slova: ďakujem. Dosiahol si vrchol svojho Ja. Je to energia ohňa a tlaku. Potrebuješ tlak a oheň v sebe udržať. Ináč vyhoríš, alebo vybuchneš ako silvestrovský ohňostroj a je po tebe. Príde diagnóza.
Poď zísť zo svojho kríža vrcholu dole. Si v žltom trojuholníčku presypeš sa do červeného trojuholníčka. Upokojíš sa, použiješ slepecké písmo – hmat a prichádzajú ti nové viditeľné nápady. To už si v trojuholníčku zelenom. Pokorne ďakuješ, prechádzaš stredom – užívaš dušu – dokonalý internet, cítiš vône svojho činu. To už si vo fialovom trojuholníku. Na jazyku zostáva stopa skutku, naši predkovia to nazvali sväté prijímanie. Ja, to nazvem degustácia chutí – to si v oranžovom trojuholníčku. A nakoniec prechádzame na samé dno – modrý trojuholník, zachovať boží hlas, ktorý ti hovorí o dokonalom recepte, projekte, návode na použitie, ktorý pravdivo zapíšeš pre ďalšie dní.
Prejdeš k obrazu číslo osem, kde je to všetko zaznamenané. Na obraze je namaľovaná fialová bytosť, znázorňuje odkaz, že poznáš zrelú vôňu. Pravá ruka, noha znázorňuje farebnosť, že si prešiel výcvikom a zvládol si remeslo – podal si kvalitný výkon: „zlaté obdobie.“ Tomu hovoríme: zvládol si ľavou zadnou – ľavá ruka, noha. Čierne stopy a ruky znázorňujú prítomnosť zrelej božskej bytosti, ktorá napomáha v každej chvíli človeku napredovať.
Keď máš niečo naštartovať je tam víťazný meč slova prosím – farebná časť. Keď máš niečo ubrzdiť je tam víťazný meč slova ďakujem – zlatá časť. Obhájiš si certifikát? Môžeš sa zoznámiť s ďalšími prúdmi energie.
Prejdi k obrazu číslo deväť – k jadrovej energii = automatický výkon. Číslo deväť ti ponúka automatiku riadenia. Voláme to prorok. Na obraze je ruka človeka – fialová farba – všetko môžeš, keď dýchaš. Zápästie ti znázorňuje fialový kruh, kde ti pripomína poznanú vôňu. Kruh je označený číslom jeden. Pokračuješ číslom dva – malíček. Našiel si modrý kruh, ktorý ti pripomína známy zvuk receptu, projektu, návodu na použitie. Dokonalý vychýrený orchester. Pokračuješ číslom tri, kde zapneš mozog – ukazovák. Systém pokračuje ďalej, číslo štyri má na starosti palec, ktorý sa potrebuje hmatateľne dotýkať všetkých prstov. Je to červený kruh. Pokračuješ ďalej na rade je prstenník, našiel si degustáciu prítomnej chuti – oranžový kruh s číslom päť. Pokračuješ k číslu šesť, k svojmu rastu a napredovaniu, vidíš zelený kruh. Venuješ sa číslu sedem, vysielaš informáciu, komu sa tvoje dielo páči – zlatý kruh, pre zlaté obdobie rozkvetu človeka – pre využitie duše, bod s číslom sedem. Pokračuješ číslom osem, kto je pripravený stáva sa tvojím žiakom, aby si ho ty ako učiteľ vychytal všetko, čo sa dá. Prijal si rozkvet remesla. Narástol si, víta ťa číslo deväť. Až žiak je lepší ako ty, získal si rovnocennosť v rozkvete človeka v poznávaní. Stal si sa výrazným svetlom v prítomnej chvíli – žiariš radosťou úspechu.
Obraz číslo desať ti znázorňuje knihu života, pre nevedomých i vedomých. Kniha života vznikala cestami, ktorými si prechádzal. Stred je prítomnosť – neviditeľná záložka v knihe poznania, žltý aj modrý trojuholník je prežiarený svetlom. To značí, že si v prítomnej chvíli vedomý, stal si sa dieťaťom svetla. Minulosť je oranžový a zelený trojuholník – nadobudnutá degustácia chutí a viditeľný tvoj rast, kde používaš dokonalý internet – dušu, rozžiaril sa zlatou farbou – poznaním. Budúcnosť je o hmate – kde používaš slepecké písmo – zvedavé pohládzanie detskej zvedavosti. Objavovať nové – farebná pravá strana.
V prítomnej chvíli meníš minulosť, aby si v budúcnosti zaznamenal pokrok. Kniha života je obrezka šesť cípu v: rímskom čísle XXXIII – prietok energií.
Každý človek je pre teba knihou života. Pravou rukou ju obraciaš – učíš sa = farebná časť, aby si všetko zvládol ľavou zadnou = zlaté obdobie človeka – všetko, čo máš za sebou, voláme to učenie. Za to máš ďakovať.
Jedenásty obraz, zatvorená kniha poznania – certifikát človeka, ktorý vidí a počuje problémy svoje a svojich blížnych. Všimnime si kruhy svetlomodré – počuť = piata čakra a tmavomodré – vidieť = šiesta čakra. Máš postavený chrám boží. Kde ťa stále kontrolujú neviditeľní strážcovia boží.
Poď sa pozrieť na štrnástich božích strážcov: obraz číslo dvanásť.
Využitie ľudského certifikátu je štrnásť zastavení krížovej cesty. Ja som našla zverokruh cez žolíkové karty. Do zverokruhu som pridala záujem človeka o život, aby každý hľadal spriaznenú dušu, hľadáš jednorožca, aby vyriešil jedno remeslo: tak môžeš siať, nachádzaš novú jar pre svoj pokrok, aby si mohol pokrokovo žať. Dopracuješ sa k svojmu umeleckému výkonu.
Pripomeň si štrnásť bodov podľa pridaného zverokruhu:
Kozorožec: Ktosi, niečo ťa vytočí. K niečomu získaš odpor. Pozýva ťa tvoja rajská záhrada, vybrať si zo sýpky kvalitné semeno: „Uvedomuješ si to.“ Hurá do nákupného centra.
Vodnár: Tíšiš sa, dostávaš sa do dokonalosti, kde všetko, ti je na mieru, máš problém si vybrať. Preberáš si ako parádnica v nákupnom centre.
Ryby: Vybral si si, podľa svojich predstáv.
Býk: Všetko tvrdo komentuješ.
Jednorožec: Pred kamarátom svojich snov chceš obstať ako eso.
Baran: Všetko je podľa písma.
Blíženci: Tvoji blížni, tak isto rastú podľa písma.
Rak: Prichádzaš do spoločnosti.
Lev: Ukazuješ tam svoje prednosti.
Panna: Obstál si, dostávaš certifikát.
Váhy: Ty vidíš chyby.
Škorpión: Odstraňuješ nedostatky.
Hadonos: Odovzdávaš, modernizuješ, dávaš najlepšie v prítomnej chvíli, čo máš.
Strelec: Ľudia ťa milujú, že funguješ, ako švajčiarske hodiny.
Zvládaš veľký kruh života, vezieš sa v štrnásť vozňovom vláčiku, vieš o každej revíznej kontrole, máš voľný lístok na miesto v pravom vozni. Sám sebe si sudca i obhajca.
Obraz číslo jedna: Duša.
Tvoje Ja žiari, sedem dni v týždni, lebo si dieťa svetla. Neoslepuje ťa to, ale dáva ti silu na krajší zajtrajšok.
S pozdravom a úctou Matejová
V Bardejove 12.11.2017— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť