Deti Diamantovej doby

V dnešnej dobe je pre deti Diamantovej doby, náročné zvládať tvrdý nápor základu kolobehu života, lebo diamant sa tvorí len pod veľkým tlakom. Tabuľky človeka informujú o pevných základoch človeka na planéte Zem. Dnešná situácia a história hovorí, že človek zaspáva na vavrínoch, a svoj život stavia stále na šachovnici, kde každý dostáva šach – diagnózu a mat – smrť. Deti Diamantovej doby sa na planétu Zem rodia – prichádzajú z dôvodu postaviť si chrám Boží – pretransformovať energiu cez Univerzum, zvládať štyri ročné obdobia: myseľ – zima, slovo – jar, leto – skutok a jeseň – odbornosť.

Pozrime sa za dvere smrti človeka, keď prichádza po človeka svetlo pravdy, aby sám majiteľ tela spoznal, kde rešpektoval kolobeh života, a kde zaspal na vavrínoch, lebo život mu dal šach – mat = zomrel. Keď sa dvere smrti otvoria, život človeka prechádza eskalátorom – pohyblivým pásom, celý žitý život sa rozsype na márne kúsky. Najprv má človek súd mysle, hľadal si možnosti života cez mannu? – ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“! Mnohí zostávajú hneď pod eskalátorom a v zúfalstve hrajú stále šach – mat = ponižujú a povyšujú chvíle svojho života. Vždy sú tu, boli, aj budú dvere, kde je dokonalý počítač – telepatia, otvoriť nové možnosti mysle, aby sme rešpektovali pokrok, lebo sme deťmi Diamantovej doby, aby sme si v prítomnej chvíli vybrali rast svojou detskou zvedavosťou, vyhráme ďalší deň svetla života, alebo kritikou si programujeme rozklad, prehrať – zaspať, zostať v tme nevedomosti, tak si následne svetlo života človek sám zatratí. Tam je prechod údolím – kruhový objazd, dvestosedemdesiat stupňová zákruta a už len cesta rovná. V kopci sa dvere otvoria len pre tých, ktorí postavili svoj život na blížnych, takíto ľudia robili blížnym full – plný servis, cítili, že blížni si ich nevážili, nectili, nerozumeli námahe ich života, preto sa udusili žiaľom až k smrti. Je veľmi ťažko nájsť človeka, ktorý nám rozumie, hľadáme ho ako ihlu v kope sena a vzácnosťou je človek, ktorý nás prijíma takých, akí sme – je to prijímanie pod obojím spôsobom, skutok – chlieb a spokojnosť – víno. Preto ďakujme za tých, ktorí nám rozumejú, nosia nám srdce na ceste nášho života. Keď sme prešli slovom a skutkom, vyhrali sme sa, stáli sme sa až workoholikom, pre tých je po ľavej strane obrovské žiarivé svetlo, vyzerá ako vystavená sviatosť oltárna, za tou bránou je letisko, kde sú duše umiestnené podľa zásluh života, utopili sa v svetle žiary života, chýba im štvrtá časť života, uznanie svojich blížnych – zatratili slovo odborník – učiteľ všetkých čias, pre všetky časy. Kto sa dostal do štvrtej časti, tam na ducha človeka vpravo čaká vlak, človek len obdivoval svojich blížnych, svoju prácu – pohyb tela na váhach s odborníkmi, ich vlastná myseľ dovolila slovo a skutok ponižovať a vyvyšovať. Každá práca je pohybom tela, kde majiteľ tela svoje bunky aktivuje v kolobehu života. Prosí: aktivuje a aktualizuje pokrokové programy, a Ďakuje: udržiava funkčné programy vďaka jadrovej sile, jadra bunky človeka, tak spracováva svoje emócie pre funkčný chod tela. Keď človek ponižuje, zostáva duch človeka v temnosti, keď človek povyšuje, ducha človeka spáli jadrová energia, a tak človek svojho jedného ducha zmrazuje, lebo kritizuje, alebo spaľuje, lebo sa chvastá, alebo žiarou svetla sa dal pohltiť.

Zvládne človek Diamantovú dobu, ktorá je postavená s Bohom Univerzum na pevných základoch kolobehu života? Novodobý človek má pevnú vieru – štartér auta, že všetko má dokonalú statiku rastu – kríž, kde sa od človeka čaká aktivovanie a aktualizovanie nových, navzájom prepojených pokrokových programov do všetkých štyroch období, tak vzniká v človeku náboj jadrovej energie. Slovom prosím spaľuje škodlivé toxické látky, a tak následne vzniká palivo pre silu človeka – premena, z toxických látok človek vytvorí minerálne – plynový pedál, aby sa nepremnožil minerálmi – nepredávkoval Božou dobrotou, preto za to úprimne ďakuje, tak zachováva váhy zdravého života, pre pokrok svojho tvorivého svetla a svetla svojich blížnych – brzdný pedál. Zopakujme si: veríš v dokonalosť? – máš v poriadku zapaľovanie. Chceš poznávať Božiu dokonalú pravdu? – preto dôveruješ, ale preveruješ, skúška správnosti funkčnosti plynového pedálu mysle, slova, skutku a odbornosti. Za spokojnosť – prežité charizmatické chvíle v súkromnom živote Ďakuješ, veľakrát si sám, radosť je ako ukuté žeravé železo, treba zaň rýchlo ďakovať, aby udržalo formu, tak tvoj brzdný pedál podáva adekvátny výkon mysle, slova, skutku a odbornosti.

Dávaj pozor na full služby, sú len dočasné, majú svoju vegetáciu pre rozkvet tvojej osobnosti, aby si zarodil. Neponižuj, nepovyšuj, stráž si mannu života, lebo manna života je ako miazga pre strom, aby sa v jari prebúdzal. Spracuj v sebe emócie, len tak prejdeš štyrmi levelmi hudby života: prvá, druhá, tretia, štvrtá. Človek je stromom poznania, má miazgu – spokojnosť pre štyri ročné obdobia: v zime spí – myseľ, na jar sa prebudí zakvitne – slovo, v lete sa opelí a zarodí – skutok, v jeseni vyzrie pri odovzdávaní odborných skúseností.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 24.10.2021

Vytlačiť Vytlačiť