Človek na večnom súde s dvanástimi apoštolmi

Ja som vo Vás a Vy ste vo mne. Si prach a na prach sa obrátiš. Miluj svojho blížneho, ako seba samého. Jediný syn, poslaný na zem.
Každá veta hovorí o tele človeka. Človek sa skladá z buniek. Každý človek je v každom. Každé jadro bunky je prepojené s iným človekom. Všetky jadra bunky do kopy tvoria jeden veľký celok: živý diamant, ktorý voláme duša. Tak ako stvoriteľovi funguje vesmír, stvoriteľ do človeka vložil mikro – vesmír v podobe buniek. Každý človek riadi svoj mikro – vesmír sám, svojimi myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou.
Tabuľky kľúčových slov nepustia. Tabuľky slúžia človeku ako kompas. Človek je veľakrát na krížnych cestách a potrebuje sám seba usmerniť. Usmernením prichádzaš na večný živý súd.

Kedy duše – bunky v tvojom tele sú v očisti? Keď myseľ živíš – sýtiš vzduchom, vieš že ti fúka severný vietor. V tuhom mraze hľadáš, prebúdzaš teplé pozitívne slovo. Vyberáš sa prvýkrát v tuhom mraze na fialky k dvanástim mesiačikom ako Maruška, aby si sa nasýtil vôňou nádeje.

Kedy sú duše v tvojom tele v pekle? Keď skladáš slovo významu. Význam slova ti tvorí receptúru. Pochopíš slovo, prichádza človeku úľava, cíti v tele východ slnka. Vyberáš sa druhýkrát v tuhom mraze na jahody k dvanástim mesiačikom ako Maruška, aby si uveril v chuť života, ako ťa osvieži lesná jahoda spod kríčka.

Kedy sú duše v tvojom tele v nebi? Keď tvoje telo cíti prívalovú vlnu vody – energie. Núti ťa plávať- robiť niečo, aby si sa neutopil – neudusil, potrebuješ vybiť svoju energiu. Človek sa môže inteligentne, koordinovane pohybovať. Svoj skutok realizuješ v múdrosti a láske. Lietaš, máš silu ako vták, ktorý letí na juh. Vyberáš sa tretíkrát v tuhom mraze k dvanástim mesiačikom ako Maruška, aby zarodila suchá jabloň. Vykonal si poctivú prácu, ktorá ti priniesla úrodu.

Kedy sú duše v našom tele v raji, sedia po pravici božej? Keď človek všetko vidí, počuje, cíti výkon svojich dlaní. Odbornosť zanecháva stopu poctivej práce, aby nikto nezneužíval nikoho. Odrazí sa to v tvojom vlastnom tele, odmenila ťa spokojnosťou živá bunka v tvojom tele. Každému dávaš milosť, ako Maruška dáva milosť svojej nevlastnej sestre. Nevlastná sestra v človeku je negatívne, nepoznané slovo, ktoré za každú cenu chce byť pekne nasýtené. Prekonáš ľudskú hlúposť? Postavíš sa ľudskej nevedomosti, aby si nadobro odstránil zo seba vlastnú macochu? Macocha v človeku je ľudská závisť, nárokovať si na niečo bez námahy! Vždy ťa dobehne západ slnka. Keď líhaš spať, si ako hviezda, ideš sa svojmu stvoriteľovi ukázať, ako ti funguje tvoj mikro – vesmír, ktorý ti z lásky stvoriteľ daroval. Si obhajcom svojho mikro – vesmíru, svoje telo si potrebuješ zaslúžiť. Tvoju myseľ, slovo, skutok užívaj pevne pod kontrolou, aby tvoj každodenný životný štýl, dosiahol živý príbeh. Tebou vytvorená nová cesta. Tvoj príbeh našiel, cíti sladkú Marušku. Každý je kráľ svojho tela. Roztancuj v sebe sladkú Marušku. Stále si vedomý, kto ťa berie do tanca. Tvoje životné výsledky sú tvojim kráľom v tvojom kráľovstve. Hovorí o tom tvoje zdravé telo.

Každý človek sa stáva Ježišom. Je kráľom svojho tela, na svojich cestách tu na zemi, poďme sa pozrieť na dvanástich apoštolov. Dvanásť apoštolov sú dvanásť krokov života so stálym kompasom, v prítomnej chvíli.
Šesť tvojich apoštolov pracujú s emóciami človeka. Šesť apoštolov pracuje s jadrom bunky. Jadro bunky je rozdelené na dve rovnaké časti: otca a matku.

Apoštoli kráčajú podľa čísel desať božích prikázaní:
Preveríme v sebe prvého apoštola, ktorý ma povinnosť udržať človeku dych života. Dych života je vôňa kvetu prítomná v prítomnej chvíli. Spoznávať vo všetkom afrodiziakom. Na pravom mieste máš svoj čuch. Za prvého apoštola potrebuješ dostať štyri jednotky: Za myseľ, ktorá hľadá vôňu. Za slovo, ktoré rozpoznáva vôňu. Za skutok, ktorý ťa sýti vôňou. Za odbornosť, telepaticky degustuješ vôňu. Výsledok je získané číslo. 4x obhájený prvý boží príkaz: „1111.“

Preveríme v sebe druhého apoštola, ktorý ma povinnosť udržať človeku múdrosť života. Múdrosť života je hudba, ktorá človeka vábi k pohybu. Skladáš, komponuješ si kroky svojho života. Na pravom mieste máš svoj sluch. Za druhého apoštola potrebuješ dostať štyri dvojky: Za myseľ, ktorá hľadá hudbu života. Za čisté slovo, počuješ hudbu života. Za skutok, hrá ti hudba života. Za odbornosť, kde si užívaš hudbu života. Výsledok je získané číslo. 4x obhájený druhý boží príkaz: „2222.“

Preveríme v sebe tretieho apoštola, ktorý ma povinnosť udržať informáciu múdrosti života. Udržaná informácia bleskom prezrádza dej – nápad. Blesku rýchle sa pohybujú v mysli možnosti. Na pravom mieste máš rozum. Za tretieho apoštola potrebuješ dostať štyri trojky: Za pozitívnu myseľ rozumu. Rozum sýtiš vôňou z jadra bunky. Za pozitívne slovo rozumu. Rozum počuje čisté tóny znejúce z jadra bunky. Za víziu umeleckého skutku, kde tvoj rozum všetko vidí, z monitora tvojej bunky. Za odbornosť tvojho jediného jadra, ktoré použilo, svoj dar rozumu, spoznať krásu remesla. Výsledok je získané číslo. 4x obhájený tretí boží príkaz: „3333.“

Preveríme v sebe štvrtého apoštola, ktorý ma rodičovskú povinnosť, zodpovednosť za slovo. Slovo má svoju vážnosť, svoju česť. Na pravom mieste máš hmat – náradie, aby si hmatateľne spracoval materiál – nápad. Za štvrtého apoštola potrebuješ dostať štyri štvorky: Za myseľ, ktorá ponúka srdcom zvolenú novú odbornosť. Za slovo, ktoré ponúka človeku inteligenciu. Za skutok, kde sa človek učí, trénuje robiť koordinované pohyby. Za odbornosť, kde človek kráča životom vystretý. Kráčaš ako učeň do služby k naslovovzatému odborníkovi. Za odbornosť, kde všetko klape ako zdravé srdce. Výsledok je získané číslo. 4x obhájený štvrtý boží príkaz: „4444.“

Preveríme v sebe piateho apoštola, ktorý ma povinnosť spoznať zdravú slinu chutí života. Chuť života udržuje pamäť sliny na jazyku, za prežitú zdravú, zrelú chvíľu. Zdravá, zrelá slina života má svoju sladkosť. Sladkosť života je overené slovo. Overené slovo je remeslo. Overené slovo dáva človeku istotu. V istote človek nachádza uspokojenie. Na pravom mieste máš slinu života – chuť. Za piateho apoštola potrebuješ dostať štyri päťky: Za myseľ, ktorá pozná, alebo chce poznávať, tvoriť chuť života. Za slovo, ktoré poznáš ako chutí, alebo chceš poznávať tvorivosť ako chutí. Za skutok slova, ktorý vieš citlivo urobiť, alebo chceš sa tvorivo odborne naučiť. Byť citlivý k tvorbe. Za odbornosť ktorú poznáš, alebo odbornosť hľadáš vo svojej tichosti, aktivuješ svoje bunky, aby si využil neobmedzený časopriestor tvorivosti. Výsledok je získané číslo. 4x obhájený piaty boží príkaz: „5555.“

Preveríme v sebe šiesteho apoštola, ktorý ma povinnosť udržať človeku zrak života. Zrak života udržuje priamy pohľad na prítomnú chvíľu. Prítomná chvíľa zraku človeka ukazuje uspokojenie pod mikroskopom. Vidíš obhajobu slova. Použitú receptúru. Prevedený skutok voláme remeslo. Na pravom mieste máš zrak. Za šiesteho apoštola potrebuješ dostať štyri šestky: Za myseľ, ktorá má predlohu umeleckého diela. Za slovo, kde umelecké dielo rozoberá je rozobraté, ponúka kroky svojej tvorby. Za skutok, kde sú všetky kroky tvorby precízne odborne prevedené v jeden celok. Za odbornosť, kde výsledok tvojich rúk žiari. Dáva človeku náboj života. Je pomocníčkou bohatstva pre ľudský život. Náboj bohatstva života sa ukladá do neobmedzeného časopriestoru. Výsledok je získané číslo. 4x obhájený šiesty boží príkaz: „6666.“

Zvládaš svoju chémiu? Svoje nálady? Sú to tvoji dobrí a zlí anjeli. Vyhrať potrebuješ sám svoju chemickú vojnu. Zozbierať si svoje číselné známky života. Poďme sa pozrieť na druhú časť svojho života, ako vyhrať svoju číselnú jadrovú vojnu, obhájiť, obstať jadro bunky našich blížnych vo svojom tele.

Zanechaná stopa otca v každom jadre bunky človeka: Všetko má svoju originálnu vôňu. Všetko má svoju originálnu chuť. Potrebuješ jedno, spoznať to, nájdeš originál! Dať do pohybu rozum! Rozum je prehrávač pre jadro bunky, z ktorého berieme informácie z neobmedzeného časopriestoru. Neobmedzený časopriestor znázorňujeme ležiacou osmičkou. Pozri si šesť cíp. Trojuholník hore stráži ležiacu osmičku. Kto je tvojim otcom života, aby si prežil extrémy smútku a radosti? Vôňa! Chuť! Rozum!

Preveríme v sebe siedmeho apoštola, ktorý ma právo človeku udržať dych života, aby človeku voňala prítomná chvíľa afrodiziakom. Na pravom mieste je čuch. Zanechaná stopa blížneho z neobmedzeného časopriestoru. Je to siedmy apoštol, preto potrebuješ dostať štyri sedmičky: za myseľ na blížneho, ktorý má v hlave jasno, ponúka ti čistý vzduch nabitý zrelou vôňou. Za slovo s blížnym. Slovo ti je posvätným ohňom, zdolá každý problém ako novú zákazku. Za skutok s blížnym, kde stojíš, aby si sa pokrstil novými skúsenosťami, za odbornosť blížneho, že si získal zasnúbenú zem. Zaslúžený obdiv človeka človekom. Výsledok je získané číslo. 4x obhájený siedmy boží príkaz: „7777.“

Preveríme v sebe ôsmeho apoštola, ktorý ma právo človeku udržať chuť života, aby človek degustoval – vychutnal prítomnú chvíľu. Na pravom mieste je chuť života. Zanechaná stopa blížneho z neobmedzeného časopriestoru. Je to ôsmy apoštol, preto potrebuješ dostať štyri osmičky: Za myseľ na blížneho, ktorý ťa telepaticky učí. Za slovo s blížnym, ktorý ti uistí, upevní ďalší krok života. Za skutok s blížnym, ktorý si nájde vždy čas, aby ti ukázal, predviedol, ako sa to odborne robí. Za odbornosť blížneho, že ti dopraje, aby sa aj ty stal naslovovzatým odborníkom. Zaslúžená spolupráca človeka s človekom. Výsledok je získané číslo. 4x obhájený ôsmy boží príkaz: 8888.

Preveríme v sebe deviateho apoštola, ktorý ma právo človeku udržať rozum života, aby človek udržal pamäť v prítomnej chvíli. Na pravom mieste je známa pokroková informácia. Zanechaná stopa blížneho z neobmedzeného časopriestoru. Je to deviaty apoštol, preto potrebuješ dostať štyri deviatky: Za myseľ na blížneho, že je vždy, čo vylepšovať. Za slovo s blížnym, aby sme mali stálu podporu. Za skutok s blížnym, kde všetko dennodenne napreduje. Za odbornosť blížneho, užívať si zasnúbenú zem. Zasnúbená zem je rozum človeka. Človek s človekom tvorí dokonalý internet. Výsledok je získané čísiel. 4x obhájený deviaty boží príkaz: „9999.“

Ponúka prichádza kráčať po stope matky: Môžeš začať čokoľvek. Realizáciou sa stávaš milovanou matkou: vidieť celok, počuť každý detail a hmatateľne previesť s citom každý detail. Užívaš informácie rozumu. Rozum je prehrávač pre jadro bunky, z ktorého berieme informácie z neobmedzeného časopriestoru. Neobmedzený časopriestor znázorňujeme ležiacou osmičkou. Pozri si šesť cíp. Trojuholník dole, drží matke ležiacu osmičku. Každý z nás zanechá stopu matky: Vidíš, počuješ, urobíš. Rozum ti dokonalé funguje. Kto je matkou tvojho života, aby si prežil extrémy smútku a radosti? Zrak! Sluch! Hmat!

Desiaty apoštol, ktorý ponúka človeku právo udržať zrak života, aby človek videl, liečil sa každodenným dotykom videnia. Vidia ťa tvoji blížni cez jadro tvojej bunky – dokonalé kamery človeka. Na pravom mieste máš zrak života. Udržaný zrak života pre slovo, ako sa slovo skutkom stalo. Zanechaná stopa blížneho z neobmedzeného časopriestoru. Je to desiaty apoštol, preto máš právo obhájiť štyri desiatky: Za myseľ svoju, za myseľ na blížneho, ktorá vidí detail. Za slovo s blížnym, ktoré vidí detail z dokonalého celku, pre funkčnosť skutku. Za skutok s blížnym, kde má právo sa každý stáť naslovovzatý odborník. Za odbornosť z blížneho, zanechanú stopu v zasnúbenej zemi. Zanechávaš stopu života v prítomnej chvíli. Urobil si reparát pre svoju minulosť, aktivuješ bohatstvo duše pre svoju budúcnosť. Otvoril si v sebe neobmedzený časopriestor. Potvrdzuješ slová: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Výsledok, ocenilo ťa získané štyrikrát rímske číslo. 4x obhájený desiaty tvoj príkaz vidieť: „XXXX.“ Alebo: 10101010.

Jedenásty apoštol, ktorý ponúka človeku právo počuť, udržať múdrosť života. Hudobný koncert hrá na požiadanie mysle človeka, lieči sa svojou múdrosťou. Používa jadro bunky v sebe, ako dokonalý internet. Sýtiš sa slovom. Slovo ti hrala pieseň života. Na pravom mieste máš sluch života. Udržuj múdrosť slova v prítomnej chvíli. Zanechaná stopa blížneho z neobmedzeného časopriestoru. Je to jedenásty apoštol, preto máš právo obhájiť štyri jedenástky: Za svoju pozitívnu myseľ a myseľ blížneho. Za slovo, ktoré ťa pozýva do tanca, roztancovať sa so svojimi blížnymi. Za skutok blížnych, kde sa smieme opičiť, kopírovať plodnosť života. Za odbornosť blížneho, kde ponúka nám kedykoľvek začať, lebo sme práve objavili svoju zasnúbenú zem. Zaslúžená odmena s dokonalým internetom, nájsť sám seba, cez blížneho: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého.“ Výsledok je získané číslo. 4x obhájený jedenásty tvoj osobný príkaz Počuť: 11111111.

Dvanásty apoštol, ktorý ponúka človeku právo citu, udržať si cit života. Nadobudnutá jemnosť rúcha, duchovných šiat človeka je koordinovaný pohyb tela pri aktivite. Aktivitou aktivujeme jadro svojej bunky, aby sa obnovovala. Pri každej aktivite, človek získava nové skúsenosti, nové poznanie. Na pravom mieste máš hmat života. Hmat života je dôsledok minulosti videného, počutého slova v danej chvíli. Dobehla nás naša minulosť. Zanechaná stopa z neobmedzeného časopriestoru: „Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko. Neohneš ma mamo, keď ja budem Jano.“ Kedy si Ján, keď si kvetom života, máš, pomaly dýchaš, voniaš svoj kvet života, aby si sa nezlomil. Načo ti hovoria Janko? Poznáš chuť slova života. Prečo si Janíček? Lebo jedávaš plody svojho života. Načo? Aby si poznal premenu svojho života, poslania človeka na zemi. Je to dvanásty apoštol, preto máš právo obhájiť štyri dvanástky: Za svoju citlivú myseľ, právo hľadať boží priadok: Máš dôvody, hľadáš návody. Za tvoje citlivé slová, právo rozprávať o božom poriadku: Máš dôvody, hľadáš návody. Za citlivé prevedené remeslo, ktoré si nabil svojou láskou: Mal si dôvod, išiel si podľa návodu. Za odbornosť, ktorá prebýva v tebe. Máš dôvod ďakovať. Máš návod pre tých, čo prosia. Výsledok je získané číslo. 4x obhájený dvanásty tvoj príkaz cítiť: „12121212.“

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove 15.08.2019

Vytlačiť Vytlačiť