Človek je strážcom svetla

Mať, hľadať a udržiavať svetlo v rozume, to je:

  1. svoju hlávku neznížiť
  2. svoju hlávku nedvíhať
  3. v sebe nosíš vedomý, podvedomý, karmický, dedičný kruh – čas plynie v jednej rovine
  4. mať srdce a rozum na správnom mieste
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-4-1024x669.png

Dnešný dátum 23.08.2023 nám vytvára dve dvojice čísel: 23

  1. 23. – mať vieru – hodnosť generála /gén areál/ – ku každému a všetkému udržať v sebe pokoru a úctu – svetlo žiary života psychicky a fyzicky
  2. 24 hodín dennodenne – mať vieru slov, ktoré tvoria vetu pre ďalší pohyb, tým v sebe oslavovať hodnosť – prezident /prežiť deň/, byť v čase priestore ako práporčík /10/, nájdeš tam poslušnosť vojaka /1/
  3. pre hodnosť /13/ poručík – ruko čip
  4. pre hodnosť /4/ čatár – rátač lúčov lásky svetla

Čím si, čítaj pozorne: Svetlo žiary života udržiavaš pre seba, rodinu, obec, štát, národ, v sebe nosíš časti orgánov -kontinentov, v sebe nosíš celok – matku Zem, s lúčom lásky slnečnej sústavy umiestnenú v čakrách a kontrolu Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel. eu

V Bardejove: 23.08.2023

Vytlačiť Vytlačiť