Čistota magnetického blesku v jeden celok

Uvedomením si, že všetko rozbiehame s magnetickou čistotou zadanou v poradí zubami v ústach. To, čo sa nám nepáči je nová jar – puzzle – blesk, kde vedome máme možnosť používať takzvaný hromozvod /stíšením sa a detskou čistou zvedavosťou/, pre čisté usporiadané myšlienky, slova, skutky, odbornosť, tomu hovoríme svetlo. Preto výdrž úmyslu má svoje zdarne ciele, podľa vyspelosti duše, ktorá prišla na svet pokrokovo tvoriť jeden za druhým obrazec dokonalosti, alebo likvidovať – ľudia nerastú – nemajú záujem o nové dokonalé učenie, žijú ako mäsité zvery /kritika – magnetizmus zlyhal – hrdzavenie človeka/. Uvedomiť si, že každý pre každého je liečivý kúsok puzzle, keď vo svojej mysli zotrváva k blížnemu v úcte – skladá svetlo ,,Kristus svetlo, sveta“ – všetko je živý stále horiaci plodný ker.

Pripomeňme si stálu čistotu poriadku v ústach:

  1. predné zuby, ,,1,2″ horné i dolné, doprava i doľava: múdrosť života: sluch – obličky, močový mechúr
  2. zuby ,,3″, hore i dole, doprava i doľava: pre päť- cípu hviezdu učenia sa ,,vytrvalosť“, pre šesť – cípu hviezdu, takzvanú rutinu života ,,zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života“: zrak – pečeň, žlčník
  3. horné zuby vpravo i vľavo ,,4,5″ a dolné zuby vpravo i vľavo ,,6,7″ zákazka života: čuch – pľúca, hrubé črevo
  4. horné zuby vpravo i vľavo ,,6,7″ a spodné zuby vpravo i vľavo ,,4,5″, v päť – cípej hviezde učenia je bojom o vyššie Ja, v šesť – cípej hviezde, takzvanou rutinou života: ,,vytrvalosť“: chuť – žalúdok, pankreas, slezina
  5. zadné zuby ,,8″, vpravo i vľavo, hore i dole v päť – cípej hviezde, je o prijímaní nového pokrokového učenia – ,,zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života“, šesť – cípej hviezde takzvanej rutine života: ,,kraľovanie myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou“
  6. tu vidím/š/ a počujem/š/ magnetický hromozvod blesku poctivo, panensky, nepoškvrnene kraľovať mysľou: ,,pros a ďakuj“

Dnešný dátum 03.04.2024 nám pripomína vnútorného ,,Perúna“ – kúsky v každom človeku pre jeden obraz: ,,Kristus svetlo, sveta“ – všetko je živý stále horiaci plodný ker.

  1. 3 x 0. = pevný magnetický základ pre všetko a každého, byť vytrvalou zdravou fontánou pri stavbe svojho tela, všetko a každý je materiálom v prítomnom okamihu
  2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pri každej nespokojnosti a spokojnosti, som/si/ príjmová a výdajová fontána pre pevnú stavbu okruhu, správneho uloženia každého puzzle pre zdravý chod tela
  3. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, kým sa energia ustáli, magnetický spojí pre pevnú statiku tela
  4. 2 x 4. = pre plodnosť života, všetko len do času, nespokojnosť bleskov skrotená v myšlienkach, slovách, skutkoch, odbornosťou je hromozvodom, spokojnosť ,,Kristus svetlo sveta“ je Božskou silou pre zdravý výkon môjho/tvojho/ tela, kde žiara je elektromagnetický prúd, uzdravuje rodinu, obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem v súlade so slnečnou sústavou

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 03.04.2024

Myšlienka dňa: Človek je mysliteľom – zrkadlom pre pohyb svojho tela: ,,Čo prajem/š/ – vidím/š/ na druhým, prajem/š/ sebe – zhmotňujem/š/ elektromagnetizmom

Vytlačiť Vytlačiť