Čierne – biele

Čierne je všetko, čo človek, alebo spoločenstvo nechápe. Vytvorí emóciu nie. Voláme to nevedomosť jedinca, alebo spoločnosti. Aby sme sa posunuli ďalej, potrebujeme vedieť, že čierne je začiatok nového, materiál pre pokrok človeka. Stíšením tela, ktoré sa od stvorenia sveta volá EVA, počujeme hlas duše, menom Adam. Je to dokonalý internet všetkých čias, aby sme spoločne hľadali biele – vedomosť človeka. Nevedomosť sa zaraďuje k bielej zime, kde prekonávame hlas vlkov – svojej nespokojnosti, alebo kritickej spoločnosti. Stíšením a v dôvere najvyššieho, počujeme hlas boha. Hlas boha poznáme pod slovom veda, ktorá skrýva technológiu, pre pokrok, zdravý vývoj fyzického tela.
Dokážeš sa natoľko stíšiť, aby si čierne prekonal? Pretože stojíš na štartovacej dráhe večného pohybu. Všetko má svoju trvanlivosť, záručnú dobu. Je to tvoja šanca, stretnutie s bohom. Využívaš šancu spojenia s bohom, alebo ju premárniš? Modli sa, medituj, požehnávaj, pomaly spokojne dýchaj. Prvá energia ťa spája s vodivým železom, ktorá vytvára náboj elektrického prúdu. Kritikou vytváraš búrku, dážď. Otázka času korózie? Elektrického kresla? Podlomíš si svoje zdravie. Postavíš sa ku veci tak, aby si nekritizoval? Stojíš pred prahom božím! Máš možnosť načúvať, boh ťa volá cez , čo sa ti nepáči. Stíš sa, aby si zapol boží prúd, podal ruku svetlu, ktorá ťa inšpiruje k poznaniu. Odovzdá ti recept, projekt, návod na použitie.
Keď si na vrchole poznania, ďakuj. Používaj informáciu myšlienkou, slovom, skutkom. Tak si potôčik, ktorý preteká horou, dedinou, mestom. Daj si pozor na pravdu, nebuď príliš horúci, vyleješ sa ako pretrhnutý mrak, narobíš škody v hore, dedine, mestách. Hora je naša bunka. Dedená je pomnožená bunka. Mesto je tvoj sval, orgán.
Na záver ti odporúčam, len stíšenie. Tak vytváraš presnosť chodu svojho tela. Si jediný správca svojich buniek. Čierne je vždy záchod tvojich buniek, pros, pomaly dýchaj, aby si bunky svoje očistil. Biele sú ústa tvojich buniek. Ďakuj, aby si udržiaval sýtosť pramy svojich buniek.
S pozdravom a úctou Matejová— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť