Čas pnutí Božích divadiel

Všetko, čo sa okolo nás deje, je zločinným materiálom pre dokonalé pnutie s blížnymi, všetci hráme svoje divadlo pre výkon takzvaných spravodlivých – hľadaním vôle dokonalého svedomia liečivej sily, vyslobodiť blížnych a seba zo psychickej traumy, aby fyzika mohla podať koordinovaný výkon. Včera sme si povedali o dvoch svetlách na nebi, ktoré merajú čas, dušou slnka liečiť psychiku – malá hodinová ručička, rýchlosťou mesiaca – veľkou hodinovou ručičkou pre koordinovaný výkon pohybu tela cez radostný ruženec – všetko ide hladko. Mala hodinová ručička je slnkom ročných období života, kráča pomaly zľava doprava a veľká hodinová ručička – mesiac života, tancuje zprava doľava.

Zdá sa ti, že niečo mám/š/ zamotané, krútim/š/ sa dookola? Skúsime to rozmotať s bolestným ružencom, ako vyjsť von z bludu priepastí:

 1. ktorý sa pre nás krvou potil: stíšim/š/ svoju psychiku, cez situáciu/e/ zakrešem/š/ posvätný oheň – slnko života ku zákazke života, proces ,,zákazka života“ vyžaduje týždeň čo týždeň úsilia psychiky a fyziky, tak následne mesiac zaznamená v tele aktivitu. Pracujem/š/ s prvkom kov, obhospodárim/š/ si pľúca, hrubé črevo s vnútorným lúčom lásky – Slnka zimy, aby si, som v sebe zacítil/a/ spln mesiaca – vedomú informáciu
 2. ktorý bol pre nás bičovaný: stíšim/š/ svoju psychiku, situácia ťa blesku rýchle bičuje, to sú výboje vnútorného slnka duše, ktoré potrebujem/š/ v tele zacítiť a tak obstáť v psychike a fyzike, kde mesiac jari múdrosti zaznamenáva kosák sklonenej hlavy, pochopiť vedomú informáciu slova a používať slovo v koordinovanom pohybe. Pracujem/š/ s prvkom voda, uvedomením si obhospodárim/š/ si obličky, močový mechúr s vnútorným lúčom lásky – Slnka jari a kosákom mesiaca sklonenej hlavy
 3. ktorý bol pre nás tŕňom korunovaný: stíš svoju psychiku – v duši máš slnko leta, vo fyzike kosák mesiac – ukazuje ti na brucho trávenia pri situácii/í/, ktorú vytrvalo trénujem/š/, aby pochopená vedomá informácia mala hlavu a pätu koordinovaného pohybu. Pracujem/š/ s prvkom živého dreva stromu v sebe, vedome si obhospodárim/š/ pečeň, žlčník s vnútorným lúčom lásky – Slnka leta a kosákom mesiaca pre brucho trávenia je pochopením a overovaním slova v praxi života
 4. ktorý pre nás kríž niesol: stíšim/š/ svoju psychiku, si na vrchole dreva kríža pochopená vedomá informácia má hlavu a pätu, nosí v sebe slnko a ubúdajúci mesiac – zvládam/š/ nové pokrokové slovo v praxi života. Pracujem/š/ s prvkom oheň, obhospodarujem/š/ v sebe srdce, tenké črevo s vnútorným lúčom lásky – babieho Slnka leta s ubúdajúcim mesiacom – s rešpektom pred výkonom
 5. ktorý bol pre nás ukrižovaný: stíšením svojej psychiky a fyziky sa dostanem/š/ do políčka slnka jesene odbornosti vyššieho Ja v rutine života, tu vládne ubúdajúci mesiac – pochopená vedome overená informácia má hlavu a pätu. Zažitá situácia sa stáva návykom – automatickým procesom, stojím/š/ pevne na prvku zem, obhospodarujem /š/ si žalúdok, pankreas, slezinu s vnútorným lúčom lásky Slnka jesene s dotykom splnu k ubúdajúcemu mesiacu

Dnešný dátum 18.09.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ na nebi, v duši prebudenej psychike, aby fyzika – chrám Boží sa koordinovane hýbal
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom s rešpektom hľadím/š/ na spiace programy, uvedomujem/š/ si, že s detskou vytrvalou zvedavosťou vyslobodzujem/š/ seba a svojich blížnych – liečim/š/ sa, kresaním posvätného ohňa života detskou zvedavosťou
 3. 2 x 2. = stíšim/š/ prebiehajúci vytrvalý proces situácie/í/, prelieva – presýpavá čistú energiu slova z duše cez prebudenú psychiku do tela, zvládnutím nového pokrokového učiva overeným praxou života, otváram/š/ si aj bolestivé kanáliky pre reálny život fyziky
 4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, všetko má proces vyslobodzovania: vedomého, podvedomého, karmického, dedičného pre pokrok ľudstva, znovu sa zapísať a obstáť v diamantovom programe života podľa hviezd a znamení na oblohe, ktoré vlastním/š/ vo svojej duši a potrebujem/š/ to preliať – presýpať do svojej psychiky a napokon preverením slova sa žitá informácia zapíše do tela – chrámu Božieho
 5. 1 x 8. = pre zákazku života, zákazkou života je inteligentne zvládať svoje emócie – každodenne brúsiť svoje ego pre život v diamantovej dobe
 6. 1 x 9. = pre múdrosť života, poučím/š/ sa z histórie, že lotova žena je smrť človeka – kamenné telo – zanedbanou zákazkou života. Prebúdzať – spútať dušu – roztiahnuť kanáliky cesty života, pre náboj slnečnej sústavy pochopeného slova psychiky a následne vrytá žitá informácia/e/ sa zapíše/u/ a potvrdí/ia/ vo funkčnom výkone tela

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove:18.09.2023

Vytlačiť Vytlačiť