Bleskozvod čistoty

Človek pre človeka a pre všetko je dokonalá inžinierska sieť s bleskozvodom čistoty – chrámu božieho. Detská zvedavosť ukotvuje hromozvod, kritika – neúcta trhá bleskozvod a tým ničí čistotu zdravého tela.

Dnešný dátum 02.04.2024 nás posilňuje bleskozvodom v informačnom poli:

  1. 3 x 0. = pevný informačný základ pre olympijské hry na planéte Zem, pri spracovaní informácií, uvedomujem/š/ si Božskú dokonalosť: v človeku sa skrýva takzvaný dokonalý robot spojitosti s Univerzum
  2. 3 x 2. = stíšim/š/ sa, s rešpektom si obnovujem/š/ inžinierske siete na čokoľvek, kdekoľvek, ku komukoľvek, …
  3. 2 x 4. = pre plodnosť života, na každom záleží, kedy pochopí a tak uchopí proces olympijských hier. Ľahká cesta je pozorovanie psychiky, pre príjem manny – duchovnej výživy tela cez bleskozvod informačného poľa a následne overovanie Božskej dokonalosti v štyroch fázach: myslieť, hovoriť, slovo overovať v praxi, odovzdávať skúseností z informačných polí – zrkadlo pevných sýpok. Vždy a všetko je to olympijská disciplína výkonu nastaveného zrkadla pre stavbu môjho/tvojho/ tela, ktorá sa zrkadlí v rodine, v obci, v štáte, v národe, na kontinente, pre planétu Zem s kontrolou DNA slnečnej sústavy. Ťažká cesta je kritika nefunkčný bleskozvod inžinierskych sietí, pre kohokoľvek, kdekoľvek, ku komukoľvek – stavba stráca statiku – stáva sa smetiskom – rozkladá telo.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 02.04.2024 /02. apríl 2024/

Vytlačiť Vytlačiť