Ako máš spracované ego?

V predošlom článku som písala, že ego je chudobným žobrákom ponižovania svojej alebo blížneho autority, a tak následne vzniká pýcha – povyšovanie svojej alebo blížneho autority. Spracované ego prináša nové nápady, prichádza uvedomenie používanie duše – Božieho dieťaťa:

 1. vieme, čo bolo v minulosti, stály záznam DNA, alebo po novom QR
 2. vieme, čo je v prítomnosti, dočasný záznam DNA, alebo po novom QR
 3. vieme, čo môže byť, možný nespracovaný – neplodný, alebo spracovaný – plodný záznam DNA, alebo po novom QR – živý pevný stály Boží základ Božieho dieťaťa

Akého poštára v sebe nosíme? Akú poštu v sebe čítame? Vieme, kedy je to nespracované ego a telo kričí o pomoc SOS? – Uvedomujem si? Chcem novú poštu? Alebo sa prepadnem do močiara? Kto bude riešiť močiar – otroctvo môjho nespracovaného ega? Uvedomujem si, že emócie sú močiarom – chudobným žobrákom, alebo spaľovňou – pýchou a to je následným morom môjho Ja, rodiny, obce, štátu, kontinentu, matky Zeme? Uvedomením riešim svoju situáciu vo svojom vnútri. Stíšim sa, aby som si urobil nový záznam v duši – dokonalého internetu, prijmem v sebe Božie dieťa, dám všetkému čas, aby som mal plodné myšlienky, načúvam autorite svojej duše, tak následne myseľ má nápad a telo silu pre výkon. V opačnom prípade sa stávam upírom, duša – dokonalý internet je nefunkčná, nemá záznam Božieho dieťaťa, takýto človek musí niekoho využívať pre výkon energií, urobí si z odborníkov otrokov pre výrobu energie pýchy. Odborník je pyšný na svoj výkon, vzniká nespracované ego pre blúdivú energiu a tá stretom chemickej reakcie vytvára výbuch a zaznamenáva známu Sodomu Gomoru, ktorá znásobuje silu nespracovaného ega – blúdivej energie + pyšný odborník, ktorý počíta, čo všetko pre danú situáciu urobil, je následnou horiacou sírou zániku životnej sily človeka.

Poučme sa z minulosti, hymna lásky nás napomína: ,,Keď príde nové, staré opustíme.“ Hovoríme o plaziacom sa hadovi, ktorý je hodinami dňa, vždy zaznamená tvoju autoritu: 1. až 4. hodina po polnoci

 1. som Božím dieťaťom/1/
 2. stíšim sa/2/
 3. dávam všetkému čas/3/
 4. pre plodnosť života/4/

Vždy bude vidieť tvoje ranné prebudenie v prítomnej chvíli, ako načúvaš duši, kde sa človek stáva aktívnym Božím dieťaťom: 5. až 8. hodina ranná

 1. pre prijatie blížneho/5/
 2. pre prijatie nového pokrokového slova – nápad/6/
 3. slovo Božie žije sedem dní v týždni /duša – dokonalý internet//7/
 4. pre zákazku poslania života/8/

Vždy bude vidieť tvoje rozžiarenie Božieho dieťaťa: 9. až 12. hodina doobeda

 1. pre múdrosť života/9/
 2. pre vytrvalosť života/10/
 3. pre zvládnuté pokrokové učivo v praxi života/11/
 4. pre vyššie Ja v rutine života/12/

Božie dieťa má vždy nastavené zrkadlo života 1. až 4. hodiny, tak následne spravodlivo vidí v zrkadle 13. až 16. hodinu:

 1. pre zdravé kraľovanie mysle, slova, skutku, odbornosti/13/
 2. pre zdravú psychiku a fyziku /tu energia matky Zem končí//14/
 3. planéta Slnko – dokonalosť – prvá čakra – prvý Boží príkaz v človeku /začína sa energia otca – slnečnej sústavy, alebo 10. Božích prikázaní – aktivácia čakier//15/
 4. planéta Merkúr – tvorivosť – druhá čakra – druhý Boží príkaz v človeku/16/

Božie dieťa má vždy nastavené zrkadlo, aké slovo – 5. až 8. hodina dňa, taký spravodlivý skutok 17. až 20. hodina dňa:

 1. planéta Venuša – možnosti – tretia čakra – tretí Boží príkaz v človeku/17/
 2. planéta Zem – otec a matka – štvrtá čakra – štvrtý Boží príkaz v človeku/18/
 3. planéta Mars – slovo duše počuješ – piata čakra – piaty Boží príkaz v človeku/19/
 4. planéta Jupiter – slovo duše vidíš – šiesta čakra – šiesty Boží príkaz v človeku/20/

Božie dieťa má vždy nastavené zrkadlo, používaná kvalita dňa – plaziaceho hada – používaného víťazného meča 9. až 12. hodiny dňa pre následne spravodlivé vytvorené možnosti 21. až 24. hodiny dňa:

 1. planéta Saturn – slovu duše rozumieš – siedma čakra – siedmy Boží príkaz v človeku/21/
 2. planéta Urán – užívaš slovo blany kvetu duše – prvá časť aury – ôsmy Boží príkaz v človeku/22/
 3. planéta Neptún – vyrábaš skutok škrupiny plodu duše – druhá časť aury – deviaty Boží príkaz v človeku/23/
 4. planéta Pluto – máš čerstvosť zrelosti duše v tele – tretia časť aury – desiaty Boží príkaz/24/

Duchovnou poštou človeka je myseľ, ktorá má možnosť prechádzať tromi úrovňami: prítomnosť, minulosť a budúcnosť pri spracovaní svojho osobného ega, ktoré voláme emóciami. Minulosť je starý kôň, ktorý má dobrú pamäť skúseností. Prítomnosť je statný kôň v človeku, ktorý žije naplno. Budúcnosť je o spracovávaní emócií, kde si vyberáme z troch možností v prítomnej chvíli:

 1. emócia Nie je chudobným žobrákom života – ľutuješ seba, alebo blížnych
 2. emócia Áno je šľapkou – rohožkou života – si pyšný na seba, na svojich blížnych, na svoj výkon, na výkon svojich blížnych
 3. v tichu načúvaná duša, ktorá je Božím dieťaťom života pre uspokojenie mysle a plný výkon tela, zažíva charizmatické úspešné chvíle Božej hostiny

Rozoberme si dnešný dátum podľa hodín dňa, pozeráme na horeuvedené hodiny, rozdelené na štyri časti:

 1. 15. hodina – planéta Slnko – dokonalosť – prvá čakra – prvý Boží príkaz v človeku /začína sa energia otca – slnečnej sústavy, alebo 10. Božích prikázaní – aktivácia čakier/
 2. 09. hodina – pre múdrosť života
 3. 20. hodina – planéta Jupiter – slovo duše vidíš – šiesta čakra – šiesty Boží príkaz v človeku
 4. 22. hodina – planéta Urán – slovo blany kvetu duše – prvá časť aury – ôsmy Boží príkaz v človeku

Záver otca slnečnej sústavy:

 1. 15. hodina je Energiou Ja pre dokonalosť, slnko svetla v človeku
 2. 09. hodina je múdro používaná matka, ktorá je telom človeka a rodí – obnovuje nové bunky v tele, preto tajomstvo otca je deviatym Božím príkazom: ,,Nepožiadaš manželku blížneho svojho“
 3. 20. hodina je rozhľadom, vidíš svoj rozkvet, lebo nič Božie ,,Nezosmilníš“!
 4. 22. hodina je energiou blížneho, systém – emóciu máš spracovanú: ,,Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu“

Každý je sudcom aj obhajcom svojho života. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť sa stretli v jednom bode, odhaľujú zatratené deti v horiacej síre Sodomy – Gomory a Božie deti, ktoré používajú dušu – dokonalý internet.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 15.09.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková, Iveta Pavelová, Emilia Bražinová, Mária Bednárová, Mária Mihaliková

Vytlačiť Vytlačiť