Zmŕtvychvstanie

Zmŕtvychvstanie je rovnocennosťou života, jedno či si pod prísahou: duchovného, politického, lekárskeho, súdneho povolania, vedieš niekomu firmu, alebo si obyčajným človekom: roľníka, robotníka. Všetko malo, má, a bude mať štyri disciplíny Božích zákonov hudobnej osnovy obehu okolo slnka, ktorý pomenujeme zvierač – ovládač remesla. Každá situácia je novou áriou, hudbou zajacov – poníženia a kohútov povýšenia, zahrať prebúdzanie a uspávanie pre fontány obnovy buniek – orgánov fyzického tela.

Myšlienky s výstupu na Busov:

  • Nič nás nezastaví otvárať bránu nebies cestu svetla k blížnemu: stály zápas zajacov proti kohútom
  • Všetko chce len chvíľku úcty pre zahraný tón árie: myšlienkami – duchovný pastier, slovami – politický vodca, skutkami – lekár špecialista, odbornosťou – sudca rovnocenných a rovnodenných práv v každej oblasti života
  • Život je smiech radosti s dosiahnutej túžby

Dnešný dátum 31.03.2024 nás vyzýva a posilňuje k rovnodennosti a rovnocennosti zápasu: zajacov /strachu, krivdy, zlosti …/ proti kohútom /pýchy/

  1. 2 x 0. = pevný základ nót pre áriu v každej disciplíne, jedno či si robotník, roľník prísaha ťa obmedzuje: ráno nesľubuj večer a večer ráno
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom každú chvíľu cítim noty árie, hrám postavu, som začiatočník – zajac: prebúdzam sa, hrám postavu – skúseného kohúta: uspávam sa na bidielku pre zdravú obnovu svalu – orgánu tela
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre charizmatický zahranú áriu, nájdený herecký spev, pre šťastné, zdravé chvíle života
  4. 2 x 3. = všetkému dávam/š/ čas, všetko obieha okolo slnka, spevňuje čas fontán pre obnovu svalov orgánov tela
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, Boží dokonalý systém zvieračov – svalov – orgánov človeka je kontrolovaný časom planét slnečnej sústavy obehu okolo slnka a vetou: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 31.03.2024

Vytlačiť Vytlačiť