Biela sobota

Odkaz našich predkov nachádzame všade, koľko slov sa dá nájsť v odkaze: ,,biela sobota“, a tým pochopiť hĺbku svojej existencie? Biela si preložím – čista. ,,So“ – je inštrumentál pádu krokov poznávania, bota – je český výraz obuvi na nohy. Človek pri pohybe nutne potrebuje mať automatickú informáciu pre dokonalý krok. Pomôžeme si glóbusom – s Matkou planéty Zem spojitosti zo slnečnou sústavou. Každý krok je riadený v mozgu pre poludník – meč – krok – boty, pre počutie tela – zvučnej hudobnej osnovy – rozozvučané rovnobežky planéty Zem. Pri každom výkone robíme slzu vtáka ohniváka v spojitosti s mečom pre chod lúča lásky ,,slnka“. Takzvané ráno – východom slnka poctivo začíname akúkoľvek situáciu riešiť ,,slová pre skutok“ všetko má svoj večer, ukončenie poctivej činnosti – lieči mňa/teba/ rodinu obec, štát, národ, kontinent, planétu Zem. Tu vidíme pracovať v sebe ,,žlč alebo víno“ – po vojne je každý generál:

 • žlč – človek po výkone vidí a počuje vnútro, čo všetko sa dalo inak
 • víno – človek po výkone obdivuje každý detail

Múdrosti zozbierané včerajším výletom do Levoče:

 • nič nie je preto, aby ťa trestalo, naviguje mňa/teba/, pre rozšírenie obzoru
 • všetko je len raz, pre zachytenie vrcholu tónu svetla poznania ohňom lásky srdca
 • svätá rodina – bytie vnútra v človeku: svätý Jozef znázorňuje starostlivosť o psychiku, panna Mária znázorňuje starostlivosť o fyziku, pre zdarný výkon malého skutku ,,Ježiška“
 • matka drží mŕtve Ježišove telo: bezmocný človek, ktorý /ne/má remeslo /ne/trénované, používa vplyv rétoriky pre ovládanie ľudí – zneužitý lúč lásky tvorenia liečivej slzy – následne krpatenie rodu, týrania obce, štátu, národu, kontinentu na planéte Zem
 • na čokoľvek, kdekoľvek moje /tvoje/ zmysly pohliadnu užívajú notovú osnovu pre výkon árie – novú hudbu života /začať – východ a ukončiť – západ/ – liečivej slzy pôsobiacej na moje/tvoje/ telo
 • upozornenie: neznalosť neospravedlňuje, kritika je falošný Ježiš Kristus – ohnivý jazyk Sodomy, Gomory

Dnešný dátum bielej soboty: 30.03.2024 nám pripomína múdrosť vína a žlče

 1. 3 x 0. = pevný základ pre zachytený tón lúča lásky – uchopené slovo v následný skutok zrkadlený na mojej/tvojej/ aure, pre zdranú slzu výkonu šťastia
 2. 2 x 2. = stíšim/š/ sa pre ohnivý tón lúča lásky pôsobiaceho na moje/tvoje/ telo. Falošný tón takzvaného falošného Ježiša Krista, naši predkovia a naša doba poznáva na každom mieste /choroby, nešťastia/
 3. 2 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, používam/š/ dennodenný lúč lásky pre liečivú slzu, ktorá výkonom zahojí – uspokojí každú bolesť
 4. 1 x 4. = pre plodnosť života, všetko má plodnosť vo štyroch fázach, označovaným krížom pre účtovníka: A – myslí – starostlivosť o psychiku – modré kruhy, B – hovor – starostlivosť o fyziku – červené kruhy, C – rob – trénuj skutok – starostlivosť pre výkon tela – zelené kruhy, D – ukazuj – som/si/ živou fontánou tela slnečnej notovej sústavy pre funkčné DNA – zlaté kruhy

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 30.03.2024

Vytlačiť Vytlačiť