Dokonalý zemepis bunky

1.štvor cíp – hormony systém človeka. Menný systém váh človeka. Poslanie človeka, naučiť sa ovládať emócie. Peklo človeka, stíš sa, hľadaj pozitívne myšlienky, liečiš, udrž svoj zdravý dych.2. Päť cíp – organy človeka, nemenný systém, strážene bohom. Pozitívne slovo, tvorí receptúru.3. šesť cíp – rozumový systém svetla, menný, koordinovaný človekom. Nebo človeka.4. Jadro- Ja rod […]

© 2022 | Anna Matejová - PREMENA | Všetky práva vyhradené, obsah podlieha autorskému zákonu
Web by: MG