Zvuky zvierat

V meditácii dychu zhmotňujeme zvuky zvierat, tým si posilňujeme a zväčšujeme ústa – pery:

  • čistý nosový nádych
  • zvierací výdych posvätných i neposvätných zvierat: ,,kohút, krava, ovca, kôň, somár, medveď ….“

Posilňujeme si svoje ego – vibrácie farieb aury s vibráciou dňa:

  1. myslením – nultá čakra
  2. hovorením – nultá čakra
  3. slovo overujeme v praxi života – štvrtá čakra
  4. odovzdávame slovo z praxe života – siedma čakra
  5. hľadáme možnosti – tretia čakra
  6. počuť Boha Univerzum – piata čakra
  7. komunikácia s Bohom Univerzum – siedma čakra
  8. poriadna robota sa chváli sama – druhá časť aury

Dnes 12.12.2023 sa venujeme špúleniu úst so zvieracím hlasom, použijeme:

  • desiaty Boží príkaz: Nepožiadaš majetok blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je
  • desiaty bod slovenského a českého pravopisu: citoslovce
  1. 1 x 0. = pevný základ desiateho bodu pre otvorenie komunikácie s Bohom Univerzum
  2. 2 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, pri každom novom zrode používam/š/ zvieracie zvuky a tak následne porozumieme zvieracej reči – odblokujeme kŕče z informačných polí
  3. 4 x 2. = stíšim/š/ sa, požijem/š/ špúlenie úst – formujem/š/, posilňujem/š/pery pri načúvaní nových informačných polí cez zvieracie zvuky znovuzrodenia
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas, kým hysterický krč poníženej, alebo povýšenej energie vedomej, podvedomej, karmickej, dedičnej nájde cez zvieracie zvuky v prítomnej chvíli kompas vibrácie: A – mysle, B – slova, C – skutku, D – odbornosti, E – hľadania nových možností, F – počuť Boha Univerzum, G – komunikovať s Bohom Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 12.12.2023

Vytlačiť Vytlačiť