Zvieracie slučky

Zvieracie slučky v človeku narušujú slobodu psychiky a fyziky. Človek je stvorený pre slobodu rozvíjania pravdy Božieho poriadku. Každá emócia Nie, je zvieracia slučka narušená vedome, podvedome, karmicke, alebo dedične, kde čaká na čisté srdce človeka, otvoriť Božiu pečať a tým zrušiť slučku nevoľníctva – otroctva v sebe. Žijeme v časoch rozumového vývoja, uvedomujeme si, koľko krvi sa prelialo pri zvieracej slučke nevedomosti, keď sme si bránili česť, rodinu, pozíciu prežitia, dokazovania …, vždy za tým bol niekto, kto si myslel, že má nad nami moc a tým blokoval rodinu, obec, štát, kontinent, čistú planétu Zem, pre zrod chrámu Božieho – fyzického tela. Poďme vedome sami aj spoločne sa prebrať z hypnotického spánku, kde nás tlačí zvieracia pripútanosť a tak dobrovoľne strácame slobodu života.

Chýry Etruskov sa zachovali dodnes, posvätná sloboda psychiky a fyziky dala zelenú rozkvetu ich doby v každej oblasti života. Dokážeme aj v dnešných časoch slobodne sa rozvíjať? Dáme mysli zelenú, aby triedila váhy života rastu a rozkladu? Človek žije v kolobehu života s rovnakou výbavou so všetkými a vo všetkom, pripomeňme si:

 1. Vieme, že tvrdá – tuhá zima ničí škodcov a to je myseľ človeka – možnosť pri pochybe škodca sa zamyslieť nad možnosťou slobody psychiky a fyziky – zničiť zvieracie okovy, tým, že sa zamyslime nad možnosťami. Tu si pripomeňme zlatú kačku, ktorá má zlaté vajce silu krutej neoblomnej skaly, podstata je štyri týždne, kačka na vajciach vysedí nové káčatá, čo sú totožné so štyrmi Adventnými týždňami, kde sa očakáva nový zrod.
 2. Slovo je ohňom jari, kde sa preferuje číslo štyridsať, aby sme sa začali orientovať v jarnom prebúdzaní seba, rodiny, obce, štátu, kontinentu, planéty Zem v spojení s Univerzum. Ukrižovaný Ježiš nám znázorňuje vyváženosť zrúcania hypnotických dobrovoľných okov jednoty psychiky a fyziky pre naladenie ľudskej inteligencie ako hudobného nástroja, ktorý je správne naladený a plače, rozplače každého, kto má otvorené hudobné frekvencie srdca: ,,okysličená a neokysličená krv“
 3. Skutok je ohrev tepla vône vody leta, ktorá štartuje sto dní, čo je to stoštyridsaťštyri tisíc minút, kedy nám začne príjemne tiecť pod kožu tela, je známkou dotyku lásky v praxi rozhovoru s kýmkoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek. Každý je dirigentom orchestru výkonu diania: krv človeka preteká dokonalou čističkou ,,A slovo sa skutkom stalo“
 4. Odbornosť sa stáva rutinou života jesene žatvy života, kde človek túži už spoznávať niečo iné – modernizovať sa, lebo je presýtený rutinou života. Tu sa nachádzame v čase, kde si zvieracie putá cez svojich blížnych dávame dole, oslobodzujeme sa cez prebúdzanie sa svojich blížnych ich nevedomosťou, alebo manipuláciou. Už sme si povedali, že človek je kvet života a myšlienky, slova, skutky, odbornosť sú včely, pre úľ a včeliu kráľovnú – fyzické telo človeka. Päť zmyslov kontroluje a vysiela rozumovo prísun nektáru detskou zvedavosťou, riešením lámeme Božiu pečať. Ľudské ego je veľakrát v zajatí zvieracej slučky, vieme, že včela disponuje so žihadlom, použitím žihadla zomiera – zomiera prísun nektáru človeku, ktorý je životnou mannou pre inteligenciu spolunažívania sami so sebou /psychika a fyzika je jedným celkom/, s rodinou, s obcou, s vlasťou, s kontinentom, s planétou Zem s komunikáciou slnečnej sústavy a následne s celým Univerzum

Dnešný dátum 20.01.2023 nás posilňuje:

 1. 3 x 0. = pevný základ pre kolobeh života v človeku: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, zberáme nektár pre zdravý rast inteligencie svojej a kolektívnej celistvosti
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, skrytá originálna Božia pečať pre pokrok ľudstva
 3. 3 x 2. = stíš sa, máš dve možnosti prebúdzať blížnych v prítomnej chvíli, alebo sa včelím žihadlom pomaly usmrcovať
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas: pokojnou mysľou nachádzaj uvoľnenie tela, vyžaduje štyri týždne kontroly ega – staň sa zlatou kačkou, pozitívne slovo je nemé – vyžaduje šesť týždňový pôst – nájsť pozitívny zvuk, pohyb tela je detským pohybom tréningu /hovorí sa: uč sa hýbať od deti/ remesla, rozprúdime za sto dní, čo je to stoštyridsaťštyri tisíc minút, odovzdávanie odbornosti v neobmedzenom časopriestore, čaká na osobnosť, kto a kedy si sám otvorí Božiu pečať

Plaziaci sa had nás posilňuje.

 1. 2 x 20 – vízie sú známkou otvorenia Božích pečatí
 2. 01 – som si Božím dieťaťom pre otváranie Božích pečatí a v pokore odovzdávame Božie pečate do neobmedzeného časopriestoru
 3. 23 – plodnosť života je žiara pokory, dotyk je známkou odovzdávania nových a nových Božích pečatí

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 23.01.2023

Konzultanti: Mária Bednárová, Beáta Vojčíková

Vytlačiť Vytlačiť