Zuby

Staré porekadlo hovorí: ,,pozri sa koňovi na zúbky“, dnes si dovolíme pozrieť sa do úst človeka v troch fázach, myslím, že obrázky hovoria sami za seba všetko.– detský chrup hľadá milosrdné srdce rodiny: otca – slova, matky – skutku, – dorast hľadá rovnocennosť prijatia aktuálneho sprievodného slová, – dospeli odovzdávajú: slinu svojich úspechov – radosti, slinu svojich neúspechov – žiaľu, smútku krivdy, zlosti a tak prichádzajú o svoj chrup. Stíšme sa, aby sme rešpektom pozerali na svoj vývoj: – rešpekt ku:

Učíme sa na cvičisku špičkových psov pre inteligentné napredovanie človeka človekom:

  1. kolobehu života – detský chrup – uchopenie mysle /pevný zakús mysle/
  2. základom poznávania – chrup dorastu – uchopenie slova /pevný zakús slova/
  3. v odovzdávaní skúsenosti – pravá ruka nevie o ľavej – dospelý chrup – uchopenie skutku /pevný zakús skutku/
  4. dosiahnutia celku rovnosti – uchopenie spoločnosti / pevný zakús spoločnosti/

Jadrom chutí človeka je slina. Po čom túži – slintá ľudská osobnosť? Prezrádza ho jazyk, o čom rozpráva. Preto každého primajme polovičato, uchovajme si stále svoj tanečný priestor – prítomnosť, vždy jesto čo vylepšiť, len tak si vyhojíme svoje rany z minulosti, aby budúcnosť pomaly odhaľovala Božskú dokonalosť všade a vo všetkom.

Dnešný dátum 18.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami plaziaceho sa hada, čo je 24. hodín – ,,deň“ v dvojici čísel:

  1. 1 x 10. = vytrvalosť života
  2. 1 x 18. = planéta Zem, otec – slovo, matka – skutok
  3. 1 x 20. = vidieť dielo Boha Univerzum života
  4. 1 x 22. = blana kvetu života

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“, pri odovzdávaní a prijímaní skúseností, zvládnuť svoju myseľ, slova, skutky v troch fázach pre vetu: miluj seba, stáť sa odborníkom v budovaní chrámu Božieho – svojho tela.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Liberci: 18.10.2022

Vytlačiť Vytlačiť