Zrelosť rozkvetu

Žijeme v informačnom zrelom čase rozkvetu. Všetko so všetkým súvisí. Dennodenne sa otvára materiál nového dňa: ,,obeta chleba“ – večný živý oheň lásky, pre uspávanie materiálov nocí: ,,obeta vína“ – večné živé svetlo, ktoré počujeme, vidíme, rozumieme, mám/š/ poznanie uchopené rozumom.

Dnešný dátum 10.06.2024 nám pripomína zrelosť rozkvetu, uchopeného rozumom:

  1. 3 x 0. = pevný základ zrelosti pre uchopenie: počuť – 5, vidieť – 6, rozumieť – 7
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, mám/š/ ukotvenú zodpovednosť rozkvetu, na pevných koreňoch ohňa živého kompasu, hýbu mňa/teba/ živly: česť slova ,,otca“ pre výkon matky skutok. Slovo: ,,počujem, vidím, rozumiem“
  3. 2 x 2. = stíšim/š/ sa, pre pokrok rozkvetu mojej/tvojej/ osobnosti, tým rozkvitá moja/ tvoja/ rodina, obec, štát, národ, kontinent: ,,orgány tela“ pre planétu Zem: ,,celistvosť človeka“ kontrolovaná slnečnou sústavou: ,,čakrami a aurou“
  4. 1 x 4. = pre plodnosť života, poslušné – skrotené živly sú záprahom: česť otca ,,slovo pravdy“ – náboj pre výkon úcty k matke ,,kvalita lásky stavebného pohybu, pripraveného pre stály výkon“
  5. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad, prísun dennodenných materiálov rozloží večný živý oheň a večné živé svetlo, s večne živým poznaním: konfrontácia prítomnej chvíle odhalí: A – duchovnú nahotu – nevedomosť, B – nový duchovný šat – vedomosť rozkvetu pokroku ľudstva

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 10.06.2024

Vytlačiť Vytlačiť