Žredlo lásky

Živé vody sú žredlo Lásky, preto:

 1. myšlienkami: žriedlo Lásky oživujeme
 2. slovami: žriedlo Lásky spútavame, sú to vždy živé púčiky kvetov Božích pečatí
 3. skutkami: žriedla Lásky rozprúdime, sú to silné toky plodných svalov, pre oslavu tvorivosti
 4. odbornosťou: žriedla Lásky chránime, sú viazané dokonalými pravidlami, veľmi citlivé na údržbu, tak zachovávajú vždy svoju sviežosť čerstvosti, pre oslavu Boha Univerzum

Dnešný dátum 14.05.2023 nás posilňuje:

 1. 2 x 0. = pevný základ života v hľadaní žriedla Lásky
 2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, každé žriedlo Lásky má svoju moc kvantovej fyziky v notovej osnove, ktorá je hudbou života, pre tanec koordinovaného pohybu
 3. 2 x 2. = stíš sa, žriedlo Lásky má dokonalé pravidlá: 1. chémie, 2. matematiky, 3. fyziky, 4. zemepisu /aury/, 5. dejepisu /vyslobodzovať čistotu myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou, 6. biológie všetkého živého i neživého, 7. oživovať jadro v hľadaní a udržiavaní púčikov lásky
 4. 1 x 3. = daj tomu čas, žriedlom lásky je spracované osobné Ego pre dokonalé EKG v DNA
 5. 1 x 4. = pre plodnosť života v hľadaní a udržiavaní živého toku žriedla Lásky
 6. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, Boh žriedlo Lásky uložil do všetkého, každého, kamkoľvek, kedykoľvek, kdekoľvek si objaviteľom žriedla Lásky

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vo Vrbovom a Vlkovej pri Kežmarku 14.05.2023

Žriedlo Lásky pre Stanislava

Žriedlo Lásky je ako bicykel, ktorý potrebuje:

 • silné nohy
 • pevné ruky
 • rozvážny rozum – vychutnávať si vzácne chvíle života

Pros:

Nastavuj predné koleso, tak ti do života prichádzajú nové hry

Ďakuj:

Nastavuješ zadné koleso, na ktorom vezieš svoj vzácny zadok:

 1. kaká – pozitívne myslí pre pravidelnú kráľovskú stolicu
 2. čúra – slovo je džentlmen
 3. riadi pokoj vnútra pre skutok, je to dáma života
 4. zdobí tvoju osobnosť – odbornosť je inteligenciou človeka
Vytlačiť Vytlačiť