Zodpovednosť za dokonalosť

Veta: Miluj blížneho ako seba samého, je previerkou emócií získať skúsenosť a vyšperkovať ju slovom aj skutkom, aby sme si žili na planéte Zem ako v raji. Ponižovanie a povyšovanie je výsmechom Božej dokonalosti, stávame sa odpadlíci vesmíru. Preto sa stíšme, dôverujme, ale preverujme, dvihnutý prst je znakom policajta v človeku, preveriť dokonalosť v prítomný okamih, aby sme získali skúsenosť používania gazdovského rozumu. Dennodenne presvedčujeme sa, že nezhody sú pánska politika: ,,Poď chlieb, zjem ťa, ústa sú hotové“ – živenie ľudskej závisti – nerobiť a mať – okrádať blížnych – ľahko prišlo, ľahko pošlo, vymýšľať nové názvy – obaly, so starým obsahom. Boh človeka stvoril na svoj obraz, tak ako hviezdy na oblohe tvoria vesmír, tak bunky v človeku tvoria telo. Majú spoločné jedno: ,,Dokonalý pohyb“ so stálou previerkou planéty Pluto, cirka každých dvestopäťdesiat rokov sa objaví a zanechá zmeny pre pokrok ľudstva.

Dnešný dátum 09.02.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = každý stoji na pevných základoch trojice: myslí, hovor, trénuj, to sú výsledky tvojich aktivít zaznamenané známkou v prejave slobody pohybu v zdravej psychike a fyzike: ,,Poriadna robota sa chváli sama“
  2. 3 x 2. = stíš sa, každú situáciu skontroluj ako čestný policajt pre zdarný chod slobody zdravej psychiky a fyziky. Zanedbaná práca spadne ako domček z karát.
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, čistá myseľ dáva telu silu
  4. 1 x 9. = pre múdrosť života. Vždy bude vidieť a počuť gazdovský rozum slobodných aktívnych ľudí kypriacich sa v zdravej psychike a fyziky, zdobí ich česť zhmotneného slova v dokonalý skutok, ktorý prežiari človeka, rodinu, obec, kontinent, planétu Zem v spojení s Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 09.02.2023

Vytlačiť Vytlačiť