Znamienka pre turbíny

Dnes znamienka spojíme so zmyslami a orgánmi tela, aby sme si vysvetlili kedy sme svetelná bytosť – spracované informácie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou a kedy sme jadrová bomba – použili sme ponižovanie a povyšovanie: myšlienkach, v slovách, v skutkoch, v odbornosti. Turbíny sú zmysli človeka, podľa štvrtej lekcií, ktorá je štvrtou čakrou otec vyznačený červenou farbou- matka vyznačená modrou farbou:

 1. sluch:otáznik, ktorá je to nota? Pochopenie je automatikou – bodkou, rozumiem. Výkričník – chcem odviesť kvalitný odborný výkon. Úvodzovky – každá práca má začiatok a koniec. Čiarka – krok za krokom a prídem do cieľa, tým si udržiavam v zdravej kondícií obličky močový mechúr
 2. hmat: otáznik zaznamená hmatateľnú silu, skade tón vychádza, určuje bodku, vždy ide o hmatateľný výkričník – kvalitu svetla – svetelnej odbornej bytosti, alebo babráka – jadrovej bomby – po ňom skaza sveta, v úvodzovkách je zaznamenaná celistvosť výkonu, alebo čiarka – pokračovanie výkonu, v zdravej kondícií srdca, tenkého čreva
 3. zrak: je náradím váh, ktorý skúma hmatateľný otáznik, vidí bodku, čo tón – tlaková vlna vykonala, zapríčinila – obhliadka je výkon odborníka – výkričník, ktorý označí úvodzovky – je to kvalitné, výkonné, alebo čiarku pokračujú v zdravej kondícií pečeň, žlčník, keď vidí varovný signál vníma slepotu – tmu – materiál pre pokrok realizovať sa
 4. čuch: preverí statiku – otáznik, rozoznáva afrodiziakum – bodku s výkričníkom: ,,zrelé“ od zhnitého, nezrelého, prezretého, lebo rozpoznáva prítomnosť – úvodzovky od čiarky je to dych života, v zdravej kondícií sú pľúca, hrubé črevo
 5. chuť: potvrdí pevnosť – otáznik, vníma v papuľke nebíčko – bodku, odborník je plný energie – výkričník, lebo má stanovené pevné pravidla – úvodzovky, čiarkou posúva všetko k zdarnému celku, tu poznávame v zdravej kondícií žalúdok, pankreas, slezinu
 6. rozum: držiak tabuliek: otáznik, bodka, výkričník, úvodzovky, čiarka pre zdravú kondíciu umu
 7. jadro: reaktor funguje podľa otáznika – zapína turbíny, bodka – plný výkon vysokého napätia, výkričník – striedavý prúd, úvodzovkynáboj svetla, alebo náboj výbuchu, čiarka – žijeme, alebo zomierame pre zdravú kondíciu jadra

Človek jasne vidí, kedy je svietiaca žiarovka a kedy prasknutá – rozbitá. Hľadaním riešenia sme žiariacim svetlom, kritikou, strachom, krivdou, pýchou sme prasknutou – rozbitou žiarovkou – zbraňou za ktorú zodpovedáme sami za seba, preto vinnú požehnávajme aby sme sa prebudili, ináč svoje telo uspíme, lebo duša – svetlo života z neho uletí. Uchopme rozumom každú situáciu držiakom tabuliek pre: ,,otáznik, bodka, výkričník, úvodzovky, čiarka“ použitý svoj um, už neuspejeme s výhovorkou, že za to zodpovednosť nesie nikto iný. Človek je svetlom, alebo zbraňou hovoria jasnou rečou znamienka. Každý v znamienkach nachádza oporu pre charizmatické chvíle života.

Dnešný dátum 31.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami pre prácu v nás – vo mne: ,,elektriky – diamant“ – nádychu a ,,plynu – ropy“ – výdychu:

 1. 2 x 0. = základ života
 2. 2 x 1. = si Božím dieťaťom
 3. 3 x 2. = stíš sa
 4. 1 x 3. = daj všetkému čas

V Bardejove: 31.10.2022 – stará doba

V Bardejove: 04.13.2022 – nová doba /2 x 0. = zdravý základ života, 1 x 1. = si Božím dieťaťom, 3 x 2. = stíš sa, 1 x 3. = daj všetkému čas, 1 x 4. = pre plodnosť života

V októbri 2022 som uverejnila príspevky 27krát, aby sme vstúpili do novej doby s jasnou predstavou s prácu s tabuľkami: ,,otáznik, bodka, výkričník, úvodzovky, čiarka“

Vytlačiť Vytlačiť