Znamenia na nebi a na zemi

Čokoľvek ti vadí , nechápeš, nerozumieš im, nerozumejú ti, vytváraš emóciu: „NIE.“ Zatvor očí, vidíš, počuješ cieľ cesty a ty si na samom začiatku k svojej sýpke, s tvojím učiteľom napredovania s pocitom nie. Pomaly meraj slová, kopeš duchovnú studňu svojho pokladu, priamo pred zatvorenými tvojimi očami. Poriadne v myšlienkach klop, je to zdroj tvojej energie = sú to dvere ľudskej energie = jadro energie, kvantovej fyziky = všadeprítomnosť.
Môžeš naraz klopať = kopať aj tisíc studní, keď si uvedomíš svoju povahu, šomranie, kritizovanie, zvyky, návyky. Stále sa k tebe hlási zdroj energie, pre rozsvietenie, rozžiarenie aury = tvoje veľkonočné posvätné vajce. Tak ako si zvyknutý prísť do kostola, pristúpiš ku kropeničke svätenej vody, namočíš prsty a prežehnáš sa, tak si uvedomíš, že každý človek, každá činnosť je jedná z hviezd z tvojej oblohy, ktorú TY máš na starosti zažať vo svojej aure.
V myšlienkach dotýkaj sa svojich nepríjemnosti, hľadaj riešenie = máš kropeničku svätenej vody = vlkladáš ruky do rán Ježiša Krista. Prežehnaj sa sám, aby si mal jasnú, cieľovú myseľ, jasnú niť, prameň živej vody. Máš, vo všetkom vidieť nové remeslo, profesiu. To, čo vieme sú slané vody = oceán. To, čo hľadáme sú nové studničky, pramene sladkých vôd. V čom sme neistí = pramene vôd. Moria = more možnosti, ako sa k tomu postaviť. Ďakuj svojim informátorom = majú iný názor, neprajníkom, že ich máš = chrániš ich ako svoje dieťa, tak sa môžeš slobodne pohybovať.
Aura tvorí vajce, v tvojej nebeskej oblohe, chrámu božieho. Každý problém, neriešené nie, je v nás vyhasnutá hviezda, vyhoretý motor, pre rast človeka. V myšlienke kľakni na kolená, aby si našiel múdrosť riešenia, tak nájdeš niť a prejdeš uškom ihly. Maj dosť času, počítadlo tvojej duše vie presne o koľko informácií si požiadal od svojej duše = „Čo robí tvoja myseľ.“ K čomukoľvek si pristupoval čestne, máš navité silné motory. Vyžaduj od seba chcenosť = pripojenie motora + zapaľovanie motora. Plnú zodpovednosť riadenia = pros – plynový pedál, ďakuj – brzda. Dostávaš, pristúpiš k 100% kvalite = sedemhviezdičkový personál = cit človeka za vlády tvojho originálneho panovania.
Ďakuj = tvoj motor je pevne navitý = nabitý. Pozeraj stále, čo sa dá vynoviť = dobíjaš, navíjaš nové motory, aby jadro energie tvojej duše nikdy neprestalo pracovať = využitie duše. Ďakuj za každú kritiku = nový začiatok = možnosť využitia gejzíru svojej duše. To je tvoj duchovný boží posol, ktorý ti podáva niť z druhej strany. Nájdeš, prevlečieš niť napredovania? Pros, daj všetkému čas,( skloňovanie podstatných mien mužského rodu = využitie duše) postav sa v myšlienke ku všetkému ako „chlap“ = tvoja prebúdzaš energiu v sebe spiaceho Adama, staneš sa „hrdina“ načítaš program z duše, vytváraš letokruhy času, rastieš ako „dub,“ časom budeš pracovať ako stroj. Tvoje váhy pocitov stále prechádzajú cez rovník, keď nevieš, si ako elektrospotrebič, hľadáš zástrčku. Keď vieš, si nabitá zástrčka tvoj cieľ je rovnosť = rovník.
Tak prekonáš ľudské strašidlo= gény: „Človek musí prežiť tisíc rokov, čo je u boha jeden deň!“ Potrebuješ vidieť v sebe nulu = nulak, začínaš, štartuješ. Potom vidíš planétu zem = svoje telo. Nájdi slnko svoju dušu = fázu. Uchop múdrosť = mesiac, niť svojej nádeje. Potrebuješ vieru = dotiahnuť veci do konca = stať sa odborníkom, mať jednotky v svojej nule = vlastniť energiu zo svojej duše.
Človeka zmrazí všetko, s čím nesúhlasi. Tu sa hlásia znamenia na zemi, aby sme pochopili slnko = našu dušu. Čokoľvek neriešiš, je to v zime slnko = južný pol. Chýba ti miazga. Pozri na slovo zima bližšie. Vidíš tam letokruhy?- aby si mohol prejaviť detským hlasom: „ga.“ (ZIMA + GA = miazga)
Tak príde nová jar = jarné slnko. Slovo Jar čítaj naopak = RAJ, aby si prekonal tvrdosť rovnobežky kozorožca. (JAR =RAJ)
Tak tvoje hodiny budú byť, hlásiť, ohlasovať tvoje zdravé pekné leto = telo. Vidíš, pozeraj tu je srdce zvona? Je tu slnko na rovníku: „Miluj blížneho svojho, ako seba samého.“ Prvý krát si rovníkom života prešiel, keď si sa učil = prvý príchod Ježiša Krista. Druhý príchod Ježiša Krista, prichádza návratom zo severného pólu na rovník = domov, keď si odovzdal informácie, naučil si všetko čo si mal a nechal si im, aby mohli snívať, tvoriť = nekonečné možnosti.(LETO =TELO)
Zocelíš sa v remesle, profesií, prichádza jeseň = ďakuj, je tu rak naopak = vrátiť sa domov, slovo jeseň čítaj naopak. Kto hovorí nie, informuj ho, že existuje áno = sej. Tak si uchováš silu navitého motora. Tvoje slnko duše sa dotýka obratníka raka. (Jeseň = ňe sej)
Vyhni sa bezcitnej snehovej kráľovnej, = severný pól, = vyhnanec = odpojenie od duše. Získaš, obhájiš pokoru = chladič motora, slovom ďakujem = brzda motora. Ináč riskuješ zhorenie motora = sila človeka vyhasne.
Používaj mesiac, tkaj svoje nite, navíjaš motory
Mesiac: „nov,“ niečo nové prichádza. Temnota je ako kolovrátok, z ktorej vytváraš jemnú niť. Ďakuj, že si božie dieťa, mesiac rastie do tvaru: „D,“ až nájdeš spln, Ty si pochopil, kričíš radosťou citoslovcia: „aha, jest,“ ďakuj, hneď prichádza ubúdajúci mesiac v tvare: „C,” cúvajúci mesiac, informuj, použi hymnu lásky: „Keď príde nové, staré opustíš.“ Tvoja niť prechádza tvojimi cievami, mení kód DNA, podľa tvojho úmyslu = slobodná vôľa tvojej myseľ = mesiac nov, navitá ako niť na tvoj duchovný odev, nabitá energia = nové.
Každá nová situácia je objavená nová hviezda, nový motor v tvojom chráme, v tvojej aure. Zalej svoju auru slnkom, prijal si všetko, a si so všetkým stále prítomný = sám so všetkým a všetkými.
Kde sú tvoje nite pravdy tvojej pokory? Tu sú, pýtajú sa teba na smer cesty, je to tvoj svet energií a Ty vidíš a počuješ svoje motory. Dvojsečná božia zbraň = dokonalé dielo nebeského otca.

S pozdravom a úctou Matejová— immanuel

Vytlačiť Vytlačiť