Zmŕtvychvstalý Kristus v človeku

Zišiel sa čas s časom, to znamená, že človek je vedomý, vie prácu premyslieť, zabezpečiť prácu podľa slova receptúr, tak následne slovo overiť v praxi – tvoriť a tak práca slúži k odbornosti, pozná a poznáva všetky zátišia vedy, pokroku, rozvoja a vývoja človeka, kde časom vznikne rutina života – zaznamenaný kolobeh života v slovách: „Kristus svetlo svetla“ (Biela sobota u kresťanov). Tabuľky – kľúče od všetkých brán hovoria, že: myseľ je spasiteľ – mať spásonosné myšlienky vždy, keď cítime chaos v životnej situácii, to je pre človeka „Ježiš Kristus v hrobe“, energia v človeku spí, stíšime sa, veríme v Boha Univerza, necháme myšlienku spracovať svojim vnútorným pokojom – prebudiť sa, dáme všetkému čas, myseľ sa upokojí, nájde – prebudí vhodné riešenie, hovoríme tomu nápad. Nápad prichádza vtedy, kde sú dvaja, traja tam som i Ja, s vernou autoritou viery Boha Univerza pre riešenie situácie, tak prichádza nápad pokroku – spásonosná myšlienka, ktorú nazývame univerzálne „Ježiš“. Overenú myšlienku v praxi nazývame univerzálne „Kristus“, modernizácia myšlienky nápadov v praxi sa nazýva univerzálne „Mesiáš“ – staré zomiera, aby sa zrodilo nové. Človek sa potrebuje sám vykúpiť, mať počuteľnú a viditeľnú autoritu inteligencie v profesii – myšlienku v praxi overovať, kde sa stávame kráľom vo svojom odbore, každé remeslo profesia je korytom života. Stratiť autoritu – stratiť koryto života – stratiť inteligenciu, znamená odpojenie sa od Boha Univerza – stratiť dokonalý internet pokroku – spojenie s Bohom, človek je stratený, ľahká korisť pre vykorisťovanie človeka človekom.

Buďme múdri, chémia (emócie) – stíšené pocity každého človeka posúvajú vpred pri zvedavosti dokonalého riešenia, alebo si človek vytvorí ničivú silu, keď svoju autoritu zapredá bezbožným ľuďom – vykorisťovateľom psychiky: človek zavádzaný skorumpovaným, sebeckým odborníkom, a fyzicky: odborník zneužitý netvorom (k remeslu nemá cit, nevyzná sa v danom remesle), ktorému sme odovzdali plnú dôveru. Hovorí sa dôveruj, ale preveruj. Prijmi slovo – prijímaš Ježiša, si viditeľným a počuteľným Kristom naslovovzatým odborníkom, si Božím zásahom rozkvetu v rukách človeka. Vždy bude Kristus zomierať na kríži, lebo pokrok prináša nové pokrokové Božie bohatstvo: „A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“. Vždy to bude o autorite človeka, osobnosti v originalite kráčať dôstojne spriamenou – vztýčenou hlavou hore, uctievať si excelentnú múdrosť a zodpovednosť života.

Tisíce rokov človek zneužíval človeka pre svoje vlastné ciele, panoval zvierací pud, hovorí história. Stále sme v pazúroch otroctva, kde sa odbornosť zneužíva, pre krátkodobé plytké ciele zvieracích pudov. Ľudskosť národa sa vytráca, zamyslime sa, všetko chceme hneď a kde sú rozhovory s Bohom Univerza s autoritou nekonečného milosrdenstva?

Áno, vždy sa všetko prekrúti, ale pravda sa vždy vyplaví na povrch, aby sme spoznávali, že nie sme zvieratá, ale originálne inteligentné osobnosti, pripravené plniť rozkazy dokonalých receptúr. „Slovo rozkazu“ má dvojaký význam: Boží rozkaz posilňuje človeka s lúčom lásky, ale vychcanosť, závisť, strach, žiarlivosť, hnev, strach, obavy …, hovoria o neprítomnosti Boha Univerza. Stíšme sa, buďme silní, hľadajme hĺbku života, všetko má kolobeh života – zdravý lúč lásky autority človeka – „Kristus svetlo svetla“. „Patogén u Boha znamená nuda“, treba vymyslieť niečo nové, nájsť nové hračky, zábavu života. Stíšme sa, aby jediná dokonalá autorita Boh Univerza, vždy prebýval medzi nami.

Zmŕtvychvstalý Kristus je zdravý psychický a fyzický človek, ktorý sa vie stíšiť, príde s novým nápadom vo svojom odbore profesii – prebudí v sebe hrob Ježiša Krista. Vychytá všetky zátišia v odbore, situácia sa stáva sa rutinou života, ktorú voláme inteligencia. Zišiel sa čas s časom slovo prosím a za slovo ďakujem, vedieť robotu – profesiu začať, aj odborne charizmatický ukončiť.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 04.04.2021

Vytlačiť Vytlačiť