Zlaté vajce človeka

Slovanský boh Rod pláva v zlatom vajci, nesie v sebe svetlo múdrosti pre zachovanie ctižiadosti s darom zodpovednosti pre človeka. Vieš, kedy sa v dnešnej dobe stretávaš so Slovanským bohom Rodom vo svojom vnútri? A kedy Slovanského boha ,,Rod“ uspíš v sebe, v rodine, v obci, v štáte, na planéte Zem? Pozri obrázok prepojenia vesmíru s človekom:

Čo hovoria tvoje komponenty veľkonočného vajíčka?

Komponenty v pozitívnom procese – myseľ, slovo, skutok, odbornosť riadené čuchom, sluchom, zrakom, hmatom a chuťou, rozum posilňujú a zanechávajú stopu zodpovedného svedomia.

Komponenty v negatívnom procese – myseľ, slovo, skutok, odbornosť riadené čuchom, sluchom, zrakom, hmatom a chuťou, rozum oslabujú a zanechávajú stopu primitívneho ponímania.

V myšlienkach sa stíš, pri nespokojnosti a spokojnosti spracovávaš a udržiavaš železnú rudu, sedíš na svojom informačnom vajci, nastavuješ frekvencie pre spracovanie rozličných kovov.

Myslíš, prebúdzaš v sebe Slovanského boha ,,Rod“, viď obrázok vĺn, ako plávaš v mori. (prečítaj článok kód DNA) Spoliehaš, že sa ktosi bude o teba starať? Prešli sme prvým veľkým resetom, ako v sebe zatratiť Slovanského boha ,,Rod“ páni sveta vynašli verejné strašenie, lebo v dnešnej dobe už výsmech v kostole z čerta, satana, diabla, lucifera nezaberal, tak lídri sveta to posilnili experimentálnou vakcínou. Koľkým sa nedá po experimentálnej vakcíne myslieť, narobila ľuďom zdravotné problémy, koľkých vakcína pripravila o život?

Myslí pozitívne – ohrieva sa základ človeka – vajce Slovanského boha Rod

Svoje vnútro – duch tela

 1. – 5. lekcia, duch človeka spí (noc), + 5. lekcia, počuješ svojho ducha rozprávať (deň)
 2. – 4. lekcia, vieš svojho ducha zobudiť, aj uspať, + 4. lekcia, vnímaš slovo pre pohyb – skutok
 3. – 3. lekcia, statika – kríž – kompas: myseľ, slovo, skutok, odbornosť, + 3. lekcia, možnosti
 4. – 2. lekcia, rovnocennosť psychiky a fyziky, + 2. lekcia tvorivosť
 5. – 1. lekcia, prepojenie staníc lanovky krvného obehu bunky a srdca, + 1. lekcia dokonalosť
 6. 0. lekcia, pevný základ človeka – Slovanského boha Rod v zlatom vajci

Pri hľadaní pozitívneho slova požehnaj si, aby si dodržal statiku – kríž, informácie na správnych frekvenciách, objavíš receptúru – cestu života.

Si hladný po múdrosti slova? Slovanský boh Rod sa ku tebe prihovára múdrosťou slova, viď obrázok a súvisiaci článok kód DNA, ako boh Rod rešpektuje statiku, aby si videl, rozumel, kvitol, zberal plody života v stálej mladosti čerstvosti zrelosti života. Spoliehaš sa, že niekto okolo teba zarecituje zaľúbené ľúbostné básne, aby ti potešil srdce? Slovanského boha Rod od seba vyháňaš: pýchou, klamstvom, hádkou, vojny sú a boli v ponuke v podobe hádok …, pre druhé kolo veľkého resetu je plánovaná vojna na Ukrajine, aby ľudia cítili strach a tak v sebe po druhýkrát uspali Slovanského boha Rod.

Rozprávaj pozitívne, ladíš oheň života – Lada

Slovo rezonuje vo vnútri človeka v psychike aj zvonku vo fyzike: Slovanského boha Rod v zlatom vajci ladí Slovanská bohyňa Lada – zvládnutá naladená frekvencia:

 1. slovo nesie dokonalosť na psychickej a fyzickej úrovni
 2. slovo nesie tvorivosť na psychickej a fyzickej úrovni
 3. slovo nesie možnosti na psychickej a fyzickej úrovni
 4. slovo odhaľuje svedomie zodpovedného otca a následne plodnú matku – reálny skutok na psychickej a fyzickej úrovni
 5. slovo počuješ na psychickej a fyzickej úrovni
 6. slovo vidíš na psychickej a fyzickej úrovni
 7. slovu rozumieš na psychickej a fyzickej úrovni
 8. slovo je v blane poctivosti rozkvetu na psychickej a fyzickej úrovni
 9. slovo je upevnené v škrupine plodnosti na psychickej a fyzickej úrovni
 10. slovo je v mladistvej vitalite čerstvosti na psychickej a fyzickej úrovni

Buď vytrvalý pri praxi, vyrábaš súčiastky z čistého železa pre svoj koordinovaný pohyb.


Si vytrvalý, naberáš na zručnosti, vychytávaš skutok? Slovanský boh Rod stojí pri tebe, sedem dní v týždni, aby si dodržiaval receptúru
a tak si zabezpečil svoje sýpky pokrmu tela. Viď obrázok a súvisiaci článok kód DNA. Čo je tretia indícia veľkého resetu? Azda hladomor po praxi a vychytávky komponentov pre cit človeka? Alebo znovu vyhnať pohostinného Slovanského boha Rod, ako vrodená pohostinnosť slovanského národa? Učíme sa poznávať, kedy sa deliť a kedy je pohostinnosť zneužívaná vychcenosťou, špekuláciou situácie.

Skutok – prax, zrod Slovanského boha Svaroga, syna Slovanského boha Rod a Slovanskej bohyne Lada

Pomenovaný koordinovaný skutok človeka v dávnej minulosti: boh Rod a bohyňa Lada sa naladili na frekvenciách a tak splodili syna kováča boha Svaroga, ktorý pracuje v človeku sedem dní v týždni podľa receptúr:

 1. slovo ti šepká otec boh Rod, reálny skutok ladí matka Lada, tak sa plodí syn kováč boh Svarog na psychickej a fyzickej úrovni v štvrtej čakre
 2. boh Svarog kuje slovo počuteľne s možnosťami, spevnená, prepojená statika piatej a tretej čakry na psychickej a fyzickej úrovni
 3. boh Svarog kuje slovo viditeľne tvorivo, spevnená, prepojená statika šiestej a druhej čakry na psychickej a fyzickej úrovni
 4. boh Svarog kuje slovo rozumne dokonale, spevnená, prepojená statika siedmej a prvej čakry na psychickej a fyzickej úrovni
 5. boha Svaroga zdobí blana kvetu života, spevnené ukotvenie skutku bohom Rodom na psychickej a fyzickej úrovni
 6. boha Svaroga zdobí škrupina plodu života, spevnené ukotvenie ladenej lanovky krvi človeka medzi bunkou a srdcom bohyňou Ladou na psychickej a fyzickej úrovni
 7. boh Svarog vždy v mladosti, čerstvosti, zrelosti spevňuje ukotvenie celku slnečnej sústavy na psychickej a fyzickej úrovni

S pokorou odovzdávaj svoje skúsenosti, overuje sa pevnosť tebou vyrobených komponentov – spevňovanie svalstva.


Máš vyššie Ja v odbornosti? Slovanský boh Rod riadi múdro svetlo života. Svetlo – rozum. Múdrosť – pochopené slovo rozumom.
Viď obrázok a súvisiaci článok kód DNA. Čo je štvrtá indícia veľkého resetu? Po hladomore smrť, smrť odborníkov, ktorých zdobia peniaze, nie odbornosť vo svojom fachu. Dovolíme v sebe uspať po štvrtýkrát Slovanského boha Rod? Akú kvalitu majú naše výkony? Obohacujú blížnych posilňovaním svedomia? Alebo zotročujú blížnych, sú to netvory, ktorí uspávajú svedomie pre svoje krátkodobé ciele?

Odbornosť odovzdávať – učiť, Slovanský boh Weles (Eliáš) – slovo a Slovanská bohyňa Mokoša (Mojžiš) – skutok

Svätožiara odborníka, osvietenie rozumu:

 1. štvrtá čakra a prvá časť aury je pevne prepojená myseľ človeka: slovo zdobí skutok srdca človeka v blane kvetu života,
 2. piata čakra a druhá časť aury je pevne prepojené slovo človeka: počuť slovo skutku v uchu škrupine plodu života
 3. šiesta čakra a tretia časť aury je pevne prepojený skutok človeka: vidieť slovo skutku v zraku plné mladosti, čerstvosti a zrelosti
 4. siedma čakra: korunovácia zdravého rozumu človeka je ukotvená odbornosťou posvätného vodcu spojeného s vesmírom, odovzdávajúc učenie na planéte Zem
Dokonalé prepojenie s Univerzom

Čo hovoria tvoje komponenty veľkonočného vajíčka dnes? Ďakuj, všetky komponenty do seba zapadajú. Kolobeh života sa skladá zo statiky – kríža z trojice múdrosti, aby tvoril štvrtú časť. Tabuľky napovedia cieľ cesty:

 1. myseľ, slovo, skutok, odbornosť
 2. Rod, Lada, Svarog rodina
 3. Jozef, Mária, Ježiš rodina

Vyzerá to tak, že na zemi sa niečo vážne stalo, siedma čakra ľuďom prestala na frekvenciách z nejakých príčin fungovať. Všetky kultúry majú pravdu, keď použiješ tabuľky. Príde problém, Slovanský boh Rod spí vo svojom vajci. Chceš problém vyriešiť, nalaďuješ si frekvencie stavby statiky, použiješ Slovanskú bohyňu Ladu, alebo kresťanstvo používa výraz sviatosť pokánia – spoveď. Problém zdarne vyriešený, ukované dieťa Rod a Lada splodili Svaroga. Svätá rodina Slovanov, v kresťanstve je výklad: Jozef a Mária utekali v nočných hodinách do Egyptskej zemi zachrániť si život pred krutosťou Herodesa … .

Ľudstvo má vždy dve možnosti:

 1. Slovanského boha Roda v zlatom vajci nechávame spať, lebo máme svojský úmysel, /ne/hľadáme porozumenie, tak následne /ne/použijeme Slovanskú bohyňu Ladu, /ne/zrodí sa syn Slovanský Svarog, jadro bunky v človeku je aktivované na ničivých frekvenciách vytvoreného tlaku, človek zomiera z vesmírnej nevedomosti uloženej v človeku, tu vybuchujú vnútorné jadrové hlavice v bunkách človeka, lebo si zatarasili cestu do srdca a tak následne nastalo zničenie tela – matky Lady Zeme. Človek svoj krištáľ nepremenil v diamant.
 2. Slovanský boh Rod v zlatom vajci je prebudený, lebo máme kolektívny úmysel, hľadáme porozumenie, tak následne použijeme Slovanskú bohyňu Ladu, zrodí sa Slovanský syn Svarog, jadro bunky v človeku funguje na správnej tlakovej frekvencii, aktivovaná tvorivá mladosť, vitálnosť zrelosti človeka, žijeme s vedomosťami, ktoré sú jadrovými hlavicami odovzdané, otvorené cez srdcový priestor, nastavené pre zdravé telo – matky Lady Zeme. Človek svoj krištáľ premenil v diamant.

Poučenie:

Tabuľky pre zdravý rozum, pre skončenie obdobia trestu Babylonu pomotaných jazykov, aby sa ľudský krištáľ tlakom vybrúsil na živý diamant. Krištáľ v sebe ladíme cez frekvencie. Slovanskí bohovia nazvali frekvencie Lada, cirkev Saraj – Sara a bežnému človeku ponúkli sviatosť zmierenia – spoveď a v učive ,,Manuál života“ používam autosugesciu: ,,stíš sa“, načítavaš nové informácie, preto sa potrebuješ naladiť. Keď si sa stišoval, mal si hlad po pravde – naladil sa na správne frekvencie pre program koordinovaného pohybu s darom svedomia ducha pravdy.

Človek je živou čítačkou, prebúdza – načítava nové programy cez svojich blížnych a čohokoľvek pre koordinovaný pohyb v súlade s vesmírom a tak následne žije v Božom Bohatstve. Pripomeňme si tabuľky krištáľu – päť – cípu hviezdu načítavanie nových programov pre inteligenciu človeka. Pozri na svoje svedomie, čo ti drieme a čo máš uspaté? Driemeš, spíš vo svetle slnka:

 1. kov, pľúca, hrubé črevo, čuch, Perún, Lót, zákazka života
 2. voda, obličky, močový mechúr, sluch, Rod, Abrám, múdrosť života
 3. strom (drevo), pečeň, žlčník, zrak, Mokoša, Mojžiš, vytrvalosť života
 4. oheň, srdce, tenké črevo, hmat, Lada, Saraj, zvládnuté pokrokové učivo v praxi života
 5. zem, žalúdok, pankreas, slezina, Svarog, Noe, vyššie Ja v rutine života

Krištáľ – človek učňom, energia statiky pre prvú, druhú a tretiu čakru je na podnose päť – cípej hviezdy pevnou statikou – kríž, ktorý sa skladá z častí:

 1. spiace jadro pre psychiku a fyziku
 2. 1. som esom života – Božím dieťaťom
 3. 2. stíšim sa
 4. 3. všetkému dávam čas
 5. 4. pre plodnosť života
 6. 5. pre prijatie blížneho
 7. 6. pre prijatie nového slova – nápad
 8. 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni
 9. Božie dieťa, 13. zodpovedne kraľuje štyrmi smermi: myseľ – sever, slovo – východ, skutok – juh, odbornosť – západ používaním svedomia

Pripomeňme si tabuľky Božej istoty diamantu pre šesť – cípu hviezdu – vychytané komponenty prebudeného človeka:

 1. kov, hrubé črevo, čuch, Perún, Lót, zákazka života
 2. voda, obličky, močový mechúr, sluch, Rod, Abrahám, múdrosť života
 3. zem, žalúdok, pankreas, slezina, Svarog, Noe, vytrvalosť života
 4. strom (drevo), pečeň, žlčník, zrak, Mokoša, Mojžiš, zvládnuté pokrokové učivo v praxi života
 5. svetlo, rozum, um, riadenie orgánov, zmyslov …, Weles, Eliáš, vyššie Ja v rutine života
 6. oheň, srdce, tenké črevo, hmat, Lada, Sára, kraľovanie: myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou

Pozri na svoje svedomie, čo všetko ti funguje v pravde, podľa predlohy Univerzum, otváraš sa vesmíru.

Diamant – človek majstrom, energia statiky pre štvrtú, piatu, šiestu, siedmu, ôsmu čakru je na podstavci šesť – cípej hviezdy s pevnou statikou – kríž, ktorý sa skladá z častí:

 1. prebudené jadro pre psychiku a fyziku
 2. 1. som esom života – Božím dieťaťom
 3. 2. stíšim sa
 4. 3. všetkému dávam čas
 5. 4. pre plodnosť života
 6. 5. pre prijatie blížneho
 7. 6. pre prijatie nového slova – nápad
 8. 7. slovo Božie žije sedem dní v týždni

Dávajme pozor na vonkajší svet. Vedomý človek vie, že emóciu ,,nie“ ladí na frekvenciách – vykonáva dokonalú spoveď, zobúdza jadro buniek pre zdravú psychiku a fyziku. Zapamätať si, že človek je vnútornou čítačkou pre prebúdzanie svojho vnútra zvládať základ krištáľu, preto nič, nikoho neponižuj, nič, nikoho nepovyšuj, laď vnútornú frekvenciu cez Ladu – Sáru, prebúdzaš nový náboj života, srdce je dokonalou triedičkou, otvára oheň slnka v človeku pre osobný čistý zdravý život, tým ladíš rodinu, obec, štát, kontinent, planétu Zem. Za emóciu ,,áno“ ďakuj, udržiavaj vo vysokej kvalite komponenty života.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 05. – 09.04.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková, Lucia Sobolčíková

Kvet plodnosti, zrelosti je guľovým bleskom človeka

 1. Boha Univerzum počuješ v piatej čakre
 2. Vidíš otca i matku 6 – 4 čakra
 3. Rozumieš možnostiam 7 – 3 čakra
 4. Kvet života máš tvorivo otvorený 8 – 2 čakra
 5. Plod života zbiera dokonalú úrodu 9 – 1 čakra
 6. Čerstvosť zrelosti základu života 10 – 0 čakra
 7. Jadro -1, -2, -3, -4, -5 sú korene života

Človek je scenáristom a režisérom v prítomnej chvíli, otvára dvere blanu kvetu pre plod škrupiny života.

Tunisko: 21.06.2022

Vytlačiť Vytlačiť