Živou šibačkou psychiky dosiahneme ohnivú oblievačku fyziky

História hovorí, že sme boli celý život šibaní prešibancami – ľuďmi bez Boha, človek je vo zvieracej koži predátorom života, pre hľadanie múdrosti nájsť zdravé koryto prúdu ohnivej vody, tak vznikajú vodopády. Ale poďme pekne po poriadku, všetko je už opísané v prvej lekcii pri plavbe Noema – vypustenie krkavca. Pozrime si články a obrázky – mapy živého vodopádu z 08.10.2020, 08.1.2021 a 09.3.2021.

Prvá lekcia pre zdravú cirkuláciu všetkých orgánov je opísaná v Biblii ako potopa sveta. Túto lekciu som nazvala potopa sveta, ako Noe prvýkrát vypustí krkavca: človek je vynálezcom, alebo je cestou za plodným Abrahámom. Zopakujme si prvú lekciu. Všetko je rozdelené staticky na štyri časti tvorivého kríža pre kolobeh života, tabuľky kľúčových slov upevňujú statiku = kríž. Potrebujeme pohyb, na ktorý použijeme mlynské koleso – päť – cípu hviezdu. Ak máš po ruke presné rozloženie, začíname:

  1. prvý krok živého vodopádu v tele človeka vzduch – myseľ: ľavým ramenom držím oheň života – slovo a pravým ramenom držím vodu – skutok. Človek bojuje s ohnivou guľou života, ktorú voláme slovo – užívaný informačný jazyk, aby slovo dávalo zmysel, potrebujeme jazyk schladiť vodou – overeným skutkom, nájsť koryto živej vody – živý nápad. Poznáme dva druhy nápadov: Boží, pravdivý, tvorivý nápad a nápad zradcov života, ktorí brzdia život na planéte zem, vytvárajú podmienky zvieracej ríše, žijú vo zvieracej koži, ponižujú seba, alebo blížnych sú odpojení od Božej pravdy, povyšujú seba, alebo blížnych – prepálenie – vznietenie – (z očí) Božej pravdy
  2. druhý krok živého vodopádu v tele človeka oheň – slovo (vízia – nápad): ľavým ramenom držím vodu života – skutok a pravým ramenom ukazujem na tvoriacu hranicu medzi vodou – skutkom a zemou – odbornosťou. Rozpálený oheň – slovo ohrieva vodu skutkom, čas ukáže pravdivosť slov, udržanie vyšibaného vodopádu živého koryta, zručného výkonu naslovovzatého majstra.
  3. tretí krok živého vodopádu v tele človeka voda – skutok (prax): ľavým ramenom drží hranicu medzi vodou – skutkom a zemou – odbornosťou a pravým ramenom sa pevne ukotví na zemi – odbornosť. Človek svojim remeslom buduje pevnú hrádzu zo živého koryta vody, aby našiel zasnúbenú zem – Božiu pravdu – receptúru pokroku. Pri overenej receptúre sa človek stáva majstrom – odborníkom, má pevnú zem pod nohami.
  4. vo štvrtom kroku živého vodopádu v tele človeka je postavená hranica medzi vodou – skutkom a zemou odbornosťou: ľavým ramenom chráni úrodnú zem – odbornosť, a pravým ramenom prijíma nový vzduch – požehnanú myseľ. Každé pravdivé slovo je receptúra pokroku, tu sa odhalí, či každý odborník žije pokrokovo, alebo je podvodníkom – špekulantom, ktorý žije vo zvieracom rúchu ako vykorisťovateľ človeka človekom, bez božej pravdy odbornosti, tak zlyháva psychika a fyzika – preťaženie jedinca človeka.
  5. piaty krok živého vodopádu v tele človeka zem – odbornosť: ľavým ramenom držím vzduch – plodnú myseľ a pravým ramenom oheň – živé ohnivé slovo. Každý naslovovzatý odborník vie, čo je správne, má chuť života založenú na pokojnej mysli, pozná ohnivé slovo, má v sebe funkčný živý, tvorivý, silný vodopád koryta života.

Dnes sa poriadne psychicky vyšibajme – aby sme pochopili múdrosť života, tak budeme cítiť vnútornú fyzickú silu – oblievačku človeka. Boh Univerza nepoložil záťaž života človeka len na jedny ramená, ale na každého, po spravodlivosti túžiaceho človeka, aby neposlušné Božie deti – ľudí vo zvieracom rúchu, priviedol na správnu, dokonalú cestu života:

  1. myseľ spomína a hľadá: cítiť afrodiziakum – čistú, živú vôňu – silu čuchu, prvý krok koryta vodopádu života, spracovali sme prvok kov.
  2. slovo rozžaruje: cítiť charizmatický tón ohnivého zvuku sily sluchu, druhý krok koryta vodopádu, spracovali sme prvok voda.
  3. skutok upevňuje: cítiť charizmatický tanec života – prax, vidieť tvorivú žiarivú silu zrakom, tretí krok koryta vodopádu, spracovali sme prvok živého stromu.
  4. učiteľ odovzdáva: cítiť uchopenie situácie plodným hmatom, rozpoznať Božiu silu – pravdu tvorivého ducha od klamára – špekulanta, ktorý núti prijať blud – patogén – život bez Boha, štvrtý krok koryta vodopádu, spracovali sme prvok oheň.
  5. v rutine života cítiť poznanú pevnú silu zdroja zdravej Božej chuti: vážiť si odborníkov života, piaty krok koryta vodopádu, spracovali sme prvok zem.

Život plynie ako voda, poznať človeka podľa koryta živého vodopádu, kde všetko šťastím rozkvitá, žije tam múdry človek, vedie ľud v Božej pravde. Boh hľadá spravodlivých: kde sú dvaja traja, tam som i Ja, ľudia sa časom priklonia k pravde – ku živému korytu života, kde je v hmatateľnom pohybe šťastný smiech Božích detí, prekonávajúc každý patogén – nuda. Vymyslí niečo nové, pošibaj svoju myseľ, nech sa kone pohnú – hľadaj nápad, a rieky korýt sa plynule naplnia priezračnou, ohňom tvorivou živou vodou, tečúcou v ľudskom organizme – plná tvorivá sila človeka.

Ináč tu zostane stará žitá doba v rodinnom kruhu života, kde si ľudia od seba budujú odstup bezbožných myšlienok a názorov, zapchávajú nám a sebe ústa výčitkou strachu, hnevu, zlosti, neistoty, tak každá malá chybička, znehodnocuje človeku život, akoby sa nedala napraviť, akoby sme tu boli sami a na nás sa poľuje – udržuje nás to v strachu, v zlosti, v hneve, v neistote, alebo aj sami poľujeme na seba. Nová doba nám ponúka vychytať dôstojnosť inteligencie. Zišiel sa čas s časom, aby opakovanie starých chýb dookola, spravodlivosť, spojenosť s Bohom Univerza, priviedla nás zo zvieracej ríše na správnu cestu inteligencie. Ináč podľahneme lži a prestaneme si veriť, vykorisťovatelia si pritom poumývajú ruky – zbavia sa zodpovednosti: že je to sranda, že ja chcem len dobre a dookola, tak zbavujú človeka sebadôvery spojenia s Bohom Univerza. Povedzme si pravdu, presne otvorene, žijeme dobu, tak ako my a naši predkovia žili v rodinách dookola. Zobuďme sa a povedzme si, čo je to láska až po hrob, znamená to: vychytať neplodnú situáciu, zapísať receptúru a staré odskúšané receptúry, ako poklad odkladať do truhlíc pre istú garantovanú zábavu života.

V Bardejove 05.04.2021

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

Vytlačiť Vytlačiť