Život s monológom a dialógom

Otvoriť si pred sebou samým svoje vnútro a prebývať v ňom je téma dnešných dní. Všetko sa začína monológom – presvedčením viery ega, že to čo robím: myšlienkami, slovami, skutkami je správne. Všetko sa končí dialógom – presvedčením ega trpezlivosťou, že všetko čo robíme je správne – blahobyt pre každého, jedno akej si pletí, vierovyznania, národnosti … . Sú to dva mantinely – monológom, vedomý človek hľadá stratený celok, uvedomuje si svoju originalitu – odpojenú, odstrihnutú niť od celku. Vo všetkom vedomé hľadajme a nájdeme oplodnenie, dialógom nájdeme celok – plnú sieť celku – bohatstvo ľudstva.

Nevedomý človek monológom odstrihne seba od celku, vytvorí skupinu rasy, národnosti, náboženstva … vedú tam, svoj dialóg, majú svoje zákony – cítia vládu ega dialógu ponižovania a povyšovania, všetkému plynie čas, prepália niť života dočasných autorít, ktoré majú svoju konečnú, tu sa objaví dôsledok potlačovanej autority na vedomej, podvedomej, karmickej, dedičnej úrovní, spadne ako domček z karát.

Staň sa osobným levom, alebo chránením víťazným levom, lev je letným znamením: ,,A slovo sa skutkom stalo a prebývalo medzi nami“, rešpekt pred Univerzum hviezdnej oblohy v pohybe smeru, majú svoje okružné cesty, ktoré kontrolujú vývoj človeka, majú svoj monológ, kde si sám v sebe obhajuje svoju autoritu – svojho víťazného leva – svoje pokojné vnútro, lebo má spracované slová v skutok: ,,duša automatický spolupracuje s telom“.

Hlad leva – stereotyp vyženie leva na lov /nuda človeka/, svoju korisť pozoruje, aby dočasne sa nasýtil, pil krv z jeho kostí koristi.

Dnešná doba došla k bodu mysliaceho človeka. Uvedomiť si diamantovú dobu, ktorá človeka preveruje štyrikrát:

  1. hlad mysle pre sýtosť – spájajúca celok – zimné obdobie – slobodne spracovaný monológ do dialógu – bunky komunikujú s Univerzum
  2. hlad slova pre sýtosť – spájajúca celok – jarné obdobie – slobodne spracovaný monológ do dialógu – bunky informujú celé telo – jednota tela
  3. hlad skutku pre sýtosť – spájajúca celok – letné obdobie – slobodne spracovaný monológ do dialógu – telo jednote dokáže sa hýbať
  4. hlad odbornosti pre sýtosť – spájajúca celok – jesenné obdobie – slobodne spracovaný monológ do dialógu – pohyb tela rešpektuje udalosť, vychytáva všetky úskalia a ponúka blahobyt možnosti, opačnom prípade skazu – prepálenie nite, ktorá s Bohom Univerzum nekomunikovala

Oslobodíme svojou zrelosťou ,,mono a dia“ naštuduj si význam slov počiatočnej a konečnej cesty, pre svoju osobnú slobodu psychiky a fyziky komunikovať s celistvosťou Boha Univerzum brúsením sa, cez svojho blížneho vypracujeme sa a používame kvalitný materiál: svoju originálnu identitu: postavené puzzle svojou vytrvalosťou.

Dnešný dátum 11.03.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = dokonalý základ mysle sa skladá z monológu a z dialógu, výsledkom je uchopenie celku, nájsť v sebe vnútorný pokoj – svoju autoritu
  2. 2 x 1. = dokonalosť slov sa skladá s monológu a dialógu, výsledkom je uchopenie celku, nájsť v sebe vnútorný pokoj – svoju autoritu
  3. 2 x 2. = dokonalosť skutku sa skladá s monológu a z dialógu, výsledkom je uchopenie celku, nájsť v sebe vnútorný pokoj – svoju autoritu
  4. 2 x 3. = dokonalosť odbornosti sa skladá s monológu a z dialógu, výsledkom je uchopenie celku, nájsť v sebe vnútorný pokoj – svoju autoritu

Slovo autorita je monológ detskej zvedavosti nájsť v sebe dialóg blahobytu. Vždy sú možnosti, žiť v slobode, alebo otroctve ponižovania – odstrihnutia si nit od celku, alebo povyšovania – prepálenie si nite s celkom istej komunity, tým sa zrieknuť: myslenia, tak slová vytvárajú strach, zlosť, krivdu … pýchu za skutok, tým zanedbávame dobré – svoju odbornosť.

Vyváženosť čísel v dnešnom dátume nás uisťuje, že všetci máme monológ – svoju predstavu, svoju autoritu. Tak so svojim egom ideme na trh, aby sme obhájili svoju autoritu dialógom. Blížnym hovoríme pravdu, keď sú otroctve systému, náboženstva, kultúry … sú to olympijské hry vážiť si svoju autoritu, kde si staviame svoj chrám Boží – svoje telo a tým sa navzájom usmerňujeme v poznávania celku vnútorným pokojom buniek s komunikáciou Univerzum. Svojim vnútorným pokojom vytvárame fluidum, liek pre seba a blížnych.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove 11.03.2023

Vytlačiť Vytlačiť