Život riadený svetlom

Učíme sa používať cit, cez náboženstvo, podľa vety: ,,Choďte do celého sveta a účte všetky národy“. Čo by mohlo zaujať každý národ? Každý národ by malo zaujímať šťastie, v takzvanej Ježišovej prítomnosti:

  1. problém – energia šťastia spí: Ježišova tŕňová koruna
  2. prebúdzanie energie šťastia – kontrola citu v rukách, nohách: pribité Ježišove ruky, nohy na kríži
  3. kontrola sliny na jazyku, objavujú sa možnosti ,,suchá, hlienitá, čistá vôňa slín – afrodiziakum“: žíznim – Ježišove obrazné slová pribitého na kríži
  4. srdcový veniec slávy, zažívať charizmatické šťastné chvíle, objatie teplého pocitu okolo srdca, žiara šťastia tvorená v nadobličkách: takzvaná rana v boku Ježiša Krista

Dnešný dátum 13.02. 2024 /13. februára 2024/ nás posilňuje s vysvetlením znakov pre reálny riadený život v Božom Univerzum svetle pravdy:

  1. 2 x 0. = pevný základ spracovávania životných znakov v každej situácii
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom pri funkčnej kontrole pevných znakov, v Božích Univerzum záhradách, som/si/ činne prechádzal/a/ v kolobehu života
  3. 3 x 2. = stíšim/š/ sa pre kontrolu, prebúdzať v sebe spiacu Šípovú Ruženku po 100 rokov, energia v človeku spí, takzvaná zima v človeku pre zmŕtvychvstanie
  4. 1 x 3. = dávam/š/ všetkému čas: prebudiť v sebe informačné pole za 100 dní
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života: každý problém je tŕňovou korunou pre prepojenia duše – psychiky s telom fyziky, precítiť v sebe energiu svetla pre koordinovaný pohyb rúk, nôh, spoznať novú chuť slín Afrodiziakum – liek duše na jazyku – sväté prijímanie, kde sa dostávam/š/ do cieľa so srdcovým vencom slávy – nadobličky vyrábajú hormón šťastia – prežijem/š/ otlačok zaznamenanej vedomej charizmatickej chvíle

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 13.02.2024 /13.február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť