Život postavený na písmene D

Hovoríme o písmene ,,D“ v trojrozmernom videní a počutí:

 1. ponížim/š/ – podchladím/š/ svoje fyzické telo – chrám Boží
 2. povýšim/š/ – prehrejem/š/ svoje fyzické telo – chrám Boží
 3. zomrie stavba fyzická, pre psychického staviteľa: ,,kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uhoľným“ strata diamantového lúča lásky

Hovoríme o písmene ,,D“ – používať svojich päť zmyslov pre vyššie Ja v rutine života:

 1. 10. príkaz – vytrvalo prosím/š/ a ďakujem/š/
 2. 11. príkaz – zvládam/š/ nové pokrokové učivo v praxi života
 3. 12. príkaz – používam/š/ vyššie Ja v rutine života – odovzdávam/š/ skúseností, tým ktorí ma potrebujú – obúvam/š/ im, oni, ony obúvajú mne/tebe/ sedemmíľové čižmy, dosiahnuté siedmym počuteľným príkazom ,,slovo Božie žije sedem dní v týždni“
 4. 13. príkaz – kraľujem/š/ myšlienkami, slovami, skutkami, odbornosťou na psychickej úrovni, tým vyživujem/š/ fyzickú úroveň
 5. 14. príkaz – sloboda psychiky a fyziky stavia chrám Boží – moje/tvoje/ vymodlené – vyprosené – meditované telo

Hovoríme o písmene ,,D“ – o múdrosti života v dvoch stojacích radoch: ,,nad a pod hudobnou osnovou“ pre /ne/počutie nebeskej hudby, /ne/zažívať charizmatické chvíle, dosiahnutím čísla ,,8″:

 1. nádychom: do, re, mi, fa sol, la, si do – spokojnosť – radosť života – počúvať hlas Boží – mať rozhovory s Bohom Univerzum – sliepka
 2. výdychom: do, si, la, sol, fa, mi, re, do – /ne/spokojnosť – ,,chudoba – bohatstvo“ /ne/počuť hlas Boží – /ne/mať rozhovory s Bohom Univerzum – príkaz francúzskeho kohúta, /ne/naplním/š/ skutok zhmotnením spokojnosti, pri synchronizácii symbiózy umeleckého skutku – zhmotnený charizmatický výkon
 3. písať noty – komponovať v každej situácii pre život dôležitý dych – koordinovaný pohyb tela
 4. dirigovať telepaticky každú situáciu – poznávať noty, znamená aktivovať v sebe/ v tebe/ chemické periodické tabuľky Mendelejeva – stať sa obrazným baníkom a následne tavičom pri stavbe môjho/tvojho/ fyzického tela

Dnešný dátum 25.02.2024. /25. február 2024/ nám vysvetľuje písmena ,,D“ v reálnom živote:

 1. 2 x 0. = pevný základ myslenia pri komponovaní hudby pre tanec života, aké noty sú hore, nad hudobnou osnovou a aké noty sú dole pod hudobnou osnovou, sprevádzaný nádych a výdych vyprázdňuje žalúdok /rieši situáciu/ pri aktívnej diamantovej dirigentskej paličke – počuť biť srdce – zvládnuť notu na notovej stupnici
 2. 4 x 2. = stíšim/š/ sa pre telepatické používanie chemickej periodickej tabuľky Mendelejeva, pri zmyslovom telepatickom pohľade, používam/š/ – prebúdzam/š/ notovú osnovu, aké noty sú pod a nad hudobnou osnovou, zaznamenávam/š/ všetky noty, tým rozpúšťam/š/ ľady – neznalosti na: A – Severnom póle – ,,rozum – um“, B – Južnom póle – ,,plodnosť života“
 3. 1 x 4. = pre plodnosť života: život je postavený na múdrosti hudobnej osnovy: ,,počuť nebeskú hudbu života“, ktorá tvorí dokonalú synchronizáciu symbiózy
 4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho: blížni určujú kde sa nota pre dych života nachádza, tvorí pokrok ľudstva – synchronizáciu symbiózu – rozhovory s Bohom Univerzum

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 25.02.2024 /25. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť