Život na vlásku

Život na vlásku je riečište v pľúcach, čo človek vo svojej mysli drží a tým nabíja svoj zdroj sily. Zdroj je kontrolovaný Univerzum a brúsený posvätným ohňom rozumu človeka. Položme si otázku pre aktiváciu pravej Božej hojnosti, ktorá je na základe pravdy, otvárania nových informačných kanálov: mysle, slova, skutku, odbornosti, tam nie sú peniaze, ale spracovaná energia. Všetko má svoj čas – vegetáciu, ktorú kontroluje Univerzum – pohyb planét slnečnej sústavy, kde si cesty informačných polí pre myseľ, slovo, skutok, odbornosť každý otvára sám požehnávaním – zdravé udržiavané pľúcne riečište, pre porozumené slovo a následný koordinovaný skutok.

Dnešný dátum 14.07.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = pevný udržiavaný základ riečišťa notovej osnovy pre pohyb tanca tela
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom, navzájom si požehnávajme, tým si udržiavame čisté pružné koordinované riečište v pľúcach pre zdravý chod rozumu, slova, skutku, odbornosti
  3. 2 x 2. = stíš sa, krešeš posvätný oheň, je tenký ako vlások – prach, ktorého sa dotýkame, aby spojil najmenšie častice pre hudbu koordinovaného pohybu, ktorému potrebujeme rozumieť
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, Božie mlyny melú presne a spravodlivo, prezradí ťa čisté udržiavané riečište k blížnym a ku všetkému
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, všetko má kolobeh – plodnosť života
  6. 1 x 7. = slovo Božie žije sedem dní v týždni pre čistenie vlásku, kde sa skrýva riečište pre myseľ, slovo, skutok, odbornosť

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.07.2023

Vytlačiť Vytlačiť