Živá úcta k blížnemu /-7/

Čo znamená živá úcta k blížnemu? Živá úcta k blížnemu je načítavanie informácií z informačného poľa. Človek pre človeka je informačným poľom pre tvorivosť pohybu s rukami a nohami, na ktorých máme dvadsať prstov. A tu sme pri lekcii mínus sedem: ,,Ja a Ty“ v denníku immanuel.eu v ,,Manuál života“. Ja a Ty na rukách máme spolu štyridsať prstov pre dve hlavy: ,,Dva orly“, ktoré rozmýšľajú, tak potvrdzujú svoju Božskú inteligenciu. Život nám ponúka príbehy dvoch možnosti:

  1. štyridsať zbojníkov
  2. štyridsať rokov na púšti

Príbeh rozprávky a biblie nás učí: poctivosť a úcta k blížnemu sa vypláca. To, čo nevieš, vadí ti na blížnom, je tvoja chudoba – púšť možnosť informačne zbohatnúť. Bohatneš tým, že predychávaš, pomaly tíško dýchaš, dodržiavaš pôst od kritiky, aby prišli Vianoce – nový nápad – zrod malého Ježiška v tebe. Preto chodíš po púšti, zbíjaš informácie cez vetu: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, stávaš sa časom informačne bohatým, vieš sa obracať vo svojom fachu. Každý poctivý fach rastie, rozvíja sa v živej úcte k blížnemu. Fach znázorňuje dvojhlavý orol – mať a nachádzať pochopenie u blížneho.

Dnešný dátum 14.06.2023 nás posilňuje:

  1. 2 x 0. = základ života je mať a hľadať pochopenie u blížneho
  2. 1 x 1. = som, si Božím dieťaťom. Skrývaš vo svojej duši dokonalý internet. Tvoje telo je počítačom, kde každý sám si inštaluje programy, cez slovo ,,Boh“ – bohatstvo osobnosti hľadaj – načítavaš poctivé programy – zapaľuješ posvätný oheň – užívaš svoju myseľ – rozvíjaš svoj kapacitný rozum
  3. 2 x 2. = stíš sa, pracuješ so svojím egom – zbíjaš informácie, chodíš po informačnej púšti, tak si dovolíš prístup k načítavaniu programu z duše, ktoré rozširujú kapacitu rozumu
  4. 1 x 3. = daj všetkému čas, kým sa čistí bahno – močiar /diagnóza – nevedomosť Božieho programu neospravedlňuje/ v tebe a tvojom blížnom – blížnych
  5. 1 x 4. = pre plodnosť života, čas každého odhalí, čo v sebe nosí: A – čistotu živej úcty k blížnemu – užíva plodnú dušu – dokonalý internet pre nový prínos kapacity rozumu, plodného rodu tela, poznáva pochopenie hĺbky Božej múdrosti, B – neúcta k blížnemu je nefunkčným internetom – dušou, človek je plytký – nesýti sa múdrosťou, ale blokuje kapacitu rozumu rodu tela – viď príklad doby, kde sa vytratili muži – slovo pravdy a ženy – poctivá práca
  6. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo, živá úcta k blížnemu je samoopravovacia včelia mriežka, voláme ju zdravá bunka – načítavanie programov z informačného poľa, pre rozvoj inteligencie na planéte Zem.

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 14.06.2023

Vytlačiť Vytlačiť