Živá alebo mŕtva energia

Dnes v skorých ranných hodinách po mojom prebudení, mala som zvláštnu víziu, pocit, že veľkou rýchlosťou letím, zastavím sa a koho vidím? Pána Matoviča. V myšlienke som mala príkaz, aby som s ním urobila bránu, posunulo ma to do detských čias, ako sa hrávali deti na zlatú bránu. V prvej chvíli som odmietla, ale keď som dostala vysvetlenie, že pán Matovič zastupuje rozklad – opustiť staré, nefunkčné, nepotrebné, zastupuje zhasínajúcu – dohárajúcu sviecu, stojí tam ako smrť pre ukončenie Uhlíkovej doby, a JA som prišla za rast, otvárať nové, funkčné, potrebné, zastúpiť novodobú žiarivú sviecu, ktorá začína horieť v mysli čestných zodpovedných ľudí, stojím tam pre nový plodný život, pre prijatie novej Diamantovej doby, tak následne som svoju úlohu vízie prijala.

Dnes sa chcem podeliť aj s druhým príbehom. Priateľka mi rozprávala, že čítala výbornú knihu. Bol tam príbeh o panovníkovi, ktorý keď bol chorý, sľúbil, že keď vyzdravie obetuje svojho syna upálením. Kedy sme duchovne – psychicky chorí ako panovník? Keď človek rieši svoj problém, rodí novodobého syna, a keď je pyšný na svoj skutok, upáli svojho duchovného syna, akonáhle nerieši problém, zatratí svojho duchovného syna, to je stará Uhlíková doba. Keď príde problém a chceme vyriešiť problém, slovo vyriešiť na duchovnej – psychickej úrovni sa chápe: vyprázdniť hrubé črevo, mať v poriadku stolicu, je to o sile zdatnej mysle, a v hľadaní nových možností, tak následne je to o sile zdatnej múdrosti vyprázdniť, mať v poriadku zdravý močový mechúr. Každý problém na duchovnej úrovni je naším synom, čas je najlepším lekárom, sú to krížne cesty, kríž, statika, kde časom každý prichádza na svoj osobný večný súd, aby sa sám preukázal svojím duchovným synom, ktorého si zaprel, alebo živil: mysľou, slovom, skutkom, odbornosťou, to je nová Diamantová doba.

Keď sa cítiš pochopeným, lebo sa máš o koho oprieť, vtedy si šťastný, dotyčný ti nesie chvíľu tvoje srdce. Nezaspi na vavrínoch, spánok je veľká daň, spoliehať sa, že ti bude niekto do nekonečna držať chrbát. Buď vždy v strehu, ide vždy o tvoj dych, keď nevieš pros za čistotu mysle Božej pravdy, stačí urobiť kríž, vedieť, že sú to vždy krížne cesty, ktoré ťa následne vždy dobehnú ako si: myslel, rozprával, slovo preveroval v praxi, a následne slovo učil, odovzdával skúsenosti, aby si sa nadýchol. Keď si šťastný a múdrosťou prekypuješ, ďakuj za čistotu mysle Božej pravdy, stačí urobiť kríž, vedieť, že sú to krížne cesty, ktoré ťa následne vždy odmenia ako si: myslel, rozprával, slovo preveroval v praxi a následne slovo učil, odovzdával skúsenosti, aby si vydýchol.

Pochopme jednoduchú Božiu múdrosť zvedavým slovom ,,prosím“ aktivujeme a aktualizujeme nové pokrokové funkčné programy, slovom ,,ďakujem“ udržujeme funkčné programy pre zdravý chod psychiky a fyziky.

S pozdravom a úctou Anna Matejová

V Bardejove: 26.10.2021

Vytlačiť Vytlačiť