Blížia sa zimné sviatky

Adventom sa končí jeseň a tak začínajú sviatky zimy Vianoce, Nový rok, Traja králi. Počítam dni od dnes do troch kráľov a ukazuje sa číslo 40, dosť času na to, aby sme pochopili učivo ,,Manuál života“, pre čisté fungovanie systémov a následnú výživu orgánov. Keďže som vyrastala vo fanatizme viery cirkvi, od roku 1998 som povedala dosť, tadiaľ cesta nevedie a začala som cirkevný systém preverovať, došla som k záveru, že rany Ježiša Krista plnia funkciu pohybu tela. Tŕňová koruna je pre spracovanie emócií, lebo je to duchovný jedovatý had, pre prirodzený hlboký dych života, použijeme statický bod pečene, aby ruky, nohy, mohli koordinovane stepovať.

  1. Čo máme zvládnuť v čase Adventu? ,,Statiku.“ Práca s tabuľkami a štvorcípou hviezdou. Lekcia: úvod, – 3, – 2, – 1, 0.
  2. Čo máme zvládnuť v čase Vianoc? ,,Prijať v sebe Božie dieťa – čo neviem, učím sa, prijímam čistý prietok energií pre výživu orgánov tela.“ Práca s tabuľkami a päťcípou hviezdou. Lekcia: 1, 2, 3.
  3. Čo máme zvládnuť v čase Nového roka? ,,Dôverovať čistému prietoku energií pre výživu orgánov tela.“ Práca s tabuľkami a šesťcípou hviezdou. Lekcia: 4, 5, 6, 7.
  4. Čo máme zvládnuť v čase Troch kráľov? ,,Otvoriť sa meditácii s Univerzom.“ Práca s tabuľkami a štrnástimi bodmi, ktoré sme spoznali pri práci so štvorcípou hviezdou, aby sme sa telepaticky rozprávali s Univerzum. Lekcia: 8, 9, 10, záver učiva.

Všetko má svoj systém – čistotu dokonalosti, aby inžinierske siete v človeku fungovali. Dvakrát zrelé vajíčko: duch, bunka a kvočka, stíšením sa, kvočka posilňuje ducha a obnovuje bunky tela, je to cenná pomoc vesmíru, aby sme kvet, plod a žiaru nového semena zvládli, alebo blanu, škrupinu, čerstvosť vajíčka života poctivo obhájili, preto máme desať Božích prikázaní, aby duch a bunka spolupracovali v jednote pre vyššie ciele s kvočkou – 11, 12, 13, 14 = Univerzum: ,,Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú.“ Stíšením sa, postaráš sa o kvet života, aby blana života zaznamenala tvoju poctivosť, tak následne prichádza plod života, je to krehká škrupina, aby z plodu života sme mali more – oceán skúseností, to prezrádza čerstvosť vajíčka. Pozor!!! Vždy si ľudia všimnú, že si vajíčko natvrdo – chvastáš sa, diriguješ ich, alebo si smradľavý – ľutuješ sa – si potrava pre dravcov života, preto sa stíš, dávaj všetkému čas, aby plodnosť tvojej osobnosti zaznamenala úspech.

S pozdravom úctou Anna Matejová

V Bardejove: 28.11.2021

Vytlačiť Vytlačiť