Zdravé svetlo žiary

Zdravé svetlo žiary je zodpovednosť rozvíjať sa v každej oblasti. Zrada je klamstvo, internetový vírus, nepravdu prezentovať za pravdu, tým blokovať seba, obec, štát, kontinent /orgán tela/, planétu Zem – svoje telo. Pre poučenie položme si otázku: Ktorá planéta v Univerzum je sebecká? – planéta požiera planétu – ojedinelý jav v Univerzum. Ktorý človek je sebecký? Človek požiera človeka.

Dnešný dátum 05.06.2023 nás posilňuje:

  1. 3 x 0. = pevný základ pravdy pre zodpovedných ľudí. Klamstvo, zo zodpovedných ľudí robí zombie – prázdne krabice
  2. 2 x 2. = stíš sa, prepájaš Univerzum – myseľ s telom – s matkou planétou Zem, podľa svojho úmyslu, čím chceš byť: prúdiacou riekou múdrosti – odovzdávať plodnosť matky Zem, matkou Zem – žiť v každej oblasti v pravde a v každej oblasti topiť skaly – vírus – mor /klamstvo/, v opačnom prípade si vírusom – morom doby
  3. 1 x 3. = daj všetkému čas, všetko čo sa ti nepáči je začiatok vyučovacej hodiny, môžeme definovať informačné pole: ,,vírusom – morom chvíle doby“, má riešenie požehnávaním – užívaš kvantovú fyziku – spravodlivosť doby. Všetko, čo sa ti páči, je požiarom doby – peklo, hľadaj nové možnosti realizácie – vyučovacia hodina skončila – nezaspí na vavrínoch. Božie oplodňovanie v žiare svetla gazdovského rozumu poznávame pod názvom: vedenie rodiny, vedenie firmy – všetko hladko funguje
  4. 1 x 5. = pre prijatie blížneho, cez blížneho sa napájaš na Univerzum pre použitie rozumu, aby telo – matka Zem mohla prosperovať – koordinovane sa pohybuješ
  5. 1 x 6. = pre prijatie nového pokrokového slova: Aké slovo ťa v prítomnej chvíli ovláda? Vieš, a máš silu požehnať, funguje ti ovládač, prepínať sa na iný kanál vedomia: prosíš o pokoj pravdy a udržiavaš pokoj pravdy? Šiesty zmysel je pravda, ktorá prebýva večne. Vírus – mor doby je vždy dočasný, zanedbaný plynový/pros/ a brzdný /ďakuj/ pedál. Žili a žijeme v dobe, kde kritika je hlavnou príčinou chorôb sebazničenia. Zdravá kritika je nový materiál pre nové ciele. Chorá kritika je podpora lenivosti: psychika /Univerzum/ a fyzika /matka planéta Zem/ v človeku spolu prestali komunikovať, preto máme poznávať žiaru svetla živého gazdovského rozumu – zdravej orientovanej rodiny – firiem – zodpovednosti, čo, kde treba v čas urobiť, mať chytrý kompas pre kolobeh života, ktorý vytvára koordinovaný pohyb

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 05.06.2023

Vytlačiť Vytlačiť