Zbaviť sa depresií

Chcem/š/ sa úprimne zbaviť akútnych a chronických návykových depresií? Je to práca s psychikou. Stíšením psychiky si aktivujem/š/ nový prvok z chemickej periodickej tabuľky.

V dnešnom období má psychika schopnosť pomalým pokojným dychom vnímať noty na notovej stupnici a tým odbúrať fyzickú depresiu, ktorá je koróziou – strateného prvku z chemickej periodickej tabuľky, vďaka blížnemu a všetkému môžeme vyjsť zo začarovaného kruhu depresií s následkom diagnózy: A – akútnu – vedomú, B – chronickú – podvedomú – dedičnú – karmickú

Inšpirácia: A – pre zvládnutie ducha plodnosti /4/, so zvládnutím nového pokrokového učiva v praxi života /11/ – psychická úroveň, B – pre zvládnutie výkonu tela: slovo Božie žije sedem dní v týždni/7/, pre zákazku života/8/ – fyzická úroveň

  • nič neponižujem/š/ – rozpúšťam/š/ ľady – prístup k chemickým prvkom
  • nič nepovyšujem/š/ – udržiavam/š/ teplotu hladiny vôd so zdravými chemickými prvkami

Čítam/š/ z obrázka:

  1. stred obrázka – hviezda: detskou zvedavosťou aktivujem/š/ zmysly, ktoré vnímajú chemické prvky: ,,klopte a otvorí sa vám, hľadajte a nájdete…“
  2. prvý kruh obrázka nám od hviezdy otvára prístup k prvej časti aury: ,,blana – kvet života“ – psychicky pracujem/š/ – meditujem/š/ – stíšim/š/ sa so 14. bodmi – od novu po spln máme 14 dní, kde sa zoznamujem/š/ s realitou, ktorá nám tvorí perspektívu synchronizácie symbiózy: roľník, robotník, detská inteligencia, dospelá inteligencia, karty, zverokruh. Aký vplyv na nás má krížová cesta, šach, to každý z nás má veľké skúsenosti. Preto sa zoznamujem/š/ so spojitosťou psychickej statiky: ,,8+7=15, 9+6=15, 10+5=15, 11+4=15, 12+3=15, 14+1=15„, držia psychické váhy blanu – kvetu života, horná časť psychiky: 11 – zvládnuté nové pokrokové učivo v praxi života, 10+12 = 22:2=11, 9+13=22:2=11, 8+14=22:2=11, spodná časť psychiky: 4 – plodnosť života, 5+3=8:2=4, 6+2=8:2=4, 7+1=8:2=4
  3. druhý vonkajší kruh obrázka nás zoznamuje s druhou časťou aury: ,,škrupinou plodu života“: fyzicky vidím/š/ a počujem/š/ hmatateľnú vôňu chutí pracovať s pármi i nepármi chemických prvkov pre 14. bodov, s ktorými meditačne – stíšením sa zvládame akútnu alebo chronickú depresiu, pre fyzickú statiku škrupiny plodu života: 2+13=15, 4+11=15, 6+9=15, 8+7=15, 10+5=15, 12+3=15, 14+1=15, držia fyzické váhy škrupinu – plodu života, horná časť fyziky: 8 – zákazka života, 6+10=16:2=8, 4+12=16:2=8, 2+14=16:2=8, spodná časť fyziky: 7 – slovo Božie žije sedem dní v týždni, 9+5=14:2=7, 11+3=14:2=7, 13+1=14:2=7

Stíšením sa, zvládam/š/ statiku psychického tlaku, ktorý je rovnocenný s fyzikou čísla ,,15″. Váhy pre psychiku – meditačne – stíšením sa, zaznamenávajú číslo ,4″ – pre plodnosť života a číslo ,,11″ – pre zvládnutie nového pokrokového slova v praxi života. Váhy pre fyziku – koordinovaný výkon zaznamenávajú číslo ,, 7″ – slovo Božie žije sedem dní v týždni a číslo ,,8″ – pre zákazku života

Dnešný dátum 26.02.2024 /26. február 2024/ nám pripomína, ako zvládať akútnu alebo chronickú depresiu so statikou psychických a fyzických váh situácií života:

  1. 2 x 0. = pevný základ rovnocennej statiky pre psychiku a fyziku, udržať váhy života na psychickej úrovni s aktualizáciou nových chemických prvkov, tak fyzická úroveň je zdatná, podá patričný koordinovaný výkon
  2. 4 x 2. = stíšim/š/ sa na psychickej úrovni, pre novú aktualizáciu chemických prvkov – dokonalú stavbu zdravého tela
  3. 1 x 4. = pre plodnosť života: všetko hľadám/š/ a nájdem/š/ v meditácii, tam je skrytá Božia dokonalosť – chemických prvkov pre život vnútorného pokoja, spolupráce psychiky a fyziky
  4. 1 x 6. = pre nové pokrokové slovo – nápad: meditačne sme ako sliepka – kvočka, ktorá otáča dennodenne vajce chemických prvkov, aby vysedela nové potomstvo, človek po meditácii – stíšení sa, vidí a počuje nápad pre koordinovaný pohyb

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 26.02.2024 /26. február 2024/

Vytlačiť Vytlačiť