Zázračný hrebeň a tri zázračné diamantové meče človeka

Zázračný hrebeň a tri zázračné diamantové meče človeka.

2 apríl 2018

Každý tvor má tri kríže v tvári, kde sa používa zázračný hrebeň, liek pre psychiku a fyziku. Predstavujem ti tri večné kríže v tvári. Sú to tvoje diamantové meče: „Pozeraj tak, aby ti voňalo. Počúvaj tak, aby ti to chutilo. Myslí tak, aby sa dalo s rukami hrať.“ Tak rozčešeš každý uzlík, aby statika bola neporušená. Na jednej strane hrebeňa šachovnice bojuješ so slovom „NIE“ prosíš, aby duša telu odovzdala slovo. Na druhej strane hrebeňa šachovnice bojuješ so slovom „ÁNO“ ďakuješ, aby telo zachovalo overený, ľahký pohyb slova tvoriaci receptúru, ktorá bola odovzdaná pre blížnych. Naši predkovia to nazvali remeslo.

Záleží na tvojej mysli, akú nádej dávaš slovu?

Záleží na tvojom hovorovom slove, ukazuješ blížnemu, akú máš vieru!

Záleží na tvojej praxi, učíš sa láske – pohybu tela.

Záleží ako prijímaš blížneho. Veľká skupina ľudí ťa štartuje, sprevádza na tvojej ceste životom, používať zázračný hrebeň: slovo prosím. Rozčesať zamotané. Druhá skupina ľudí, ťa vidí, si učiteľ, víta ťa v cieli si žiak, použitý zázračný hrebeň. Si učiteľ, alebo žiak, tvoj rekord napredovania sa prekonal, aby tvoj zázračný hrebeň automaticky fungoval: slovo ďakujem.

Cez šachovnicu prechádza každé slovo. „A slovo sa skutkom stalo.“ Čas ukáže tvoju originalitu, ako používaš zázračný hrebeň, svoje osobné tri čarovné meče, ktorými celý život šermuješ. Hrebeň je šachovnica, meč je jedna figúrka na tvojej šachovnici, meraná statika na trikrát.

Slovo je rada pešiakov. Počutá duša, dokonalý internet.

Skutok je druhá rada zložená z veže pravej i ľavej – čo skrýva tvoja hlava, hľadáš poklad v duši. Z jazdca pravého i ľavého – akú máš v tele vytrvalú silu nájdenú v duši. Strelec pravý i ľavý – tvoje skúsenosti, použitá duša. Dáma – pohoda pri realizácii, použitý dar duše. Kráľ – tvoje zdravie, šťastie, psychická pohoda, overená skúška správnosti používania daru duše, dokonalého internetu.

Vieš svoje meče správne zložiť, ako mierovú zbraň? Pýta sa tvoja duša, aby telo bezchybne fungovalo. Ako komunikuješ s jadrom so svojou dušou? Vyhrávaš jadrovú vojnu? Ako funguje tvoja fyzická kondícia tela? Vyhrávaš chemickú vojnu?

v Bardejove 02.04.2018

S pozdravom a úctou Anna Matejová— Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť