Záujem stavať si chrám Boží

Dvere – psychiku – dušu máš vždy pootvorené, aby si sa mohol/a/ koordinovane hýbať – fyzika – telo. Stíšme svoje telo – presvedčovanie, vnucovanie druhým na fyzickej úrovni – preťažovaním svojho tela hlasitým krikom, každý má svoje dvere, kde sám v tichosti vedie dokonalé rozhovory so psychikou – dušou. Každý má svoju cestu, je to viera – plná dôvera v slovo, ktoré hmotne skutkom uchopím – uchopíme. Čo praješ druhým, praješ sebe, podľa vety: ,,Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, preto stíšme sa, použijeme svoju psychiku ako rudu pre spracovanie železa, tak telo dostáva podporu pre výkon ľahkosti, koordinovane sa hýbe. Buďme vo svojom srdci vždy a všade, len tak zachováme v sebe panorámu svetla, medzi telom a dušou. Duša je svetlom pre telo:

 1. Budúcnosť si programujeme vo svojom srdci v prvej časti príjmu materiálu pre život, keď emóciu Nie požehnávame – vytvorenie kolobehu života – štyri časti: spracujeme v sebe rudu na kvalitné vodivé železo
 2. Žijeme prítomnosť tak, ako máme pripravený – spracovaný materiál z minulosti – ,,nekritizuj druhých, lebo čo vidíš na druhých čakaj na sebe“, ale v prítomnej chvíli emóciu Nie požehnávame – vytvorenie kolobehu života – štyri časti – spracujeme v sebe rudu na kvalitné vodivé železo, za emóciu Áno ďakujeme, ukladáme v sebe v prítomnej chvíli radosť – dokonalosť života
 3. Minulosť sa nám zrkadlí v tele, keď sme túžili po pravde, spracovali sme rudu v sebe a pripravili sme si zdravé telo, keď sme situácie ponižovali, alebo povyšovali, telo zaznamenalo nedostatok alebo prebytok a tým sme si narušili harmóniu života psychiky – duše – dokonalého internetu v sebe
 4. Držíme si po kope jeden celok: rozum, srdce, telo

Vyhráva ten, kto v sebe hľadá panorámu svetla: lúč lásky.

 1. Všetko, čo sa nám nepáči v myšlienkach: sú v nás Vianoce, kde nás čaká spracovanie emócie mysle
 2. Všetko, čo sa nám nepáči v slovách: je v nás Veľká noc, kde čakáme nápad – prekvapenie spracovania emócie slova
 3. Všetko, čo sa nám nepáči v tréningovej praxi: sú v nás Turíce – vízia dokonalého výrobku, zorganizovania pri spracovaní emócii v praxi
 4. Všetko, čo sa nám nepáči v odbornosti: je v nás požehnaná úroda – prekvapenia rozkvetu pri spracovaní emócii odovzdávania skúsenosti v odbornosti

Panoráma svetla chrámu Božieho je v rukách človeka:

 1. byť tvrdý a vytrvalý pre seba, aby myseľ, slovo, skutok, odbornosť dokonale fungovali pod naším velením: polovica srdca s neokysličenou krvou – spracujeme v sebe rudu
 2. byť tolerantný pre blížnych, aby myseľ, slovo, skutok, odbornosť dokonale fungovali pod naším velením: polovica srdca s okysličenou krvou – spracovaná ruda
 3. odmena tela – fyziky, odmena duše – psychiky
 4. pre nové ciele, ktoré nám pripravil Boh Univerzum

Zachovávajme pokoj, rešpekt pred všetkým, srdce, rozum, telo máme len jedno a spolu sú to tri Svätoplukove prúty.

Dnešný dátum 15.10.2022 nás posilňuje s autosugesciami plaziaceho sa hada, čo je 24. hodín – ,,deň“ v dvojici čísel:

 1. 1 x 10. = vytrvalosť života
 2. 1 x 15. = hviezda Slnko, dokonalosť života
 3. 1 x 20. = vidieť dielo Boha Univerzum života
 4. 1 x 22. = blana kvetu života

Október, desiaty mesiac v roku nám drží palce v desiatich Božích prikázaniach, prijať v sebe proroka Mojžiša, aby sme mali jasno v počutí slova a v jasnom prevedenom videní skutku slova, svojou desiatou autosugesciou inteligencie: ,,VYTRVALOSŤ“, pri odovzdávaní a prijímaní skúseností, zvládnuť svoju myseľ, slová, skutky v troch fázach pre vetu: miluj seba, následne sa stávaš odborníkom v budovaní chrámu Božieho

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Brno: 15.10.2022

Konzultant: Beáta Vojčíková, Mária Bednárová

Vytlačiť Vytlačiť