Zásluhy o kyslík

Život v živočíšnej ríši je zásluhou o kyslík pre dokonalosť, kde nachádzame stopy Boha Univerzum. Všetko má dokonalý odkaz výkonu:

  • načúvať duši pre spracovanie informácií – psychika
  • načúvať ťarchavej žene pre koordinovaný výkon – fyzika

Všetci sme na stálej olympiáde v dvoch kolách:

  • v prvom kole, vedieť kyslík prijať – narásť ,,spracovať emóciu NIE“, materiál pre stavbu tela – chrámu Božieho. Posilňujeme mužskú energiu – informačné pole pre pružnú ženskú energiu – koordinovaný pohyb
  • v druhom kole, vedieť kyslík udržať – rozkvitnúť a v plodnosti vyzrieť: ,,spracovať v sebe emóciu ÁNO“, pre plodné charizmatické chvíle života. Každý buduje svoju živočíšnu loď: myslením, rozprávaním, konaním, ukazovaním

Čo je kritika v živočíšnej ríši? Kritika v živočíšnej ríši je potopa, utopiť sa vo vlastných sračkách: mysle, slova, skutku, odbornosti s následkom diagnózy – z nedostatku vnútorného kyslíka. Život je dokonalá ruleta, čo som/si/ vyčítal/a/ druhým, ono časom nájde stenu majiteľa, odrazí sa ako nespracovaná toxická látka v tele majiteľa, čo si vychvaľoval v sebe, alebo v druhých, časom príde odpor – život bez kyslíka – s neovládateľným ohňom

Čo je v živočíšnej ríši pýcha? V živočíšnej ríši pýcha je uctievanie celebrít – vyvyšovanie seba v myslení, v hovorení, v konaní, v odbornosti, alebo blížnych – jedno, z ktorej doby uctievame modlu – zastavujeme čas s následkom nadmerného odberu spaľovania kyslíka, dôkazom je vyhorenie na psychickej úrovni, alebo vytvorenie cysty na fyzickej úrovni.

Ako sa udržuje zdravý človek, hoci je v sračkách? Blížni sa udržujú v zdraví aj v sračkách, keď ich kritizujeme, ich sračky sťahujeme na seba, preto prosíme za dokonalé riešenie – obstáť v prvom kole olympiády a ďakujeme za svoj alebo blížneho statočný dôsledný výkon – obstať v druhom kole olympiády.

Dnešný dátum 04.01.2024 nám pripomína význam a spotrebu kyslíka v živočíšnej ríši:

  1. 3 x 0. = pevný základ pre kyslík v prvom kole – pros a v druhom kole – ďakuj za továreň výroby a udržanie kyslíka
  2. 1 x 1. = som/si/ Božím dieťaťom, viem/š/ prosiť – vyrábať kyslík, viem/š/ ďakovať – udržať kyslík
  3. 2 x 2. = stíšim sa, hľadám/š/ v sebe meno ,,Haňa“ /staršie oslovovanie mena ,,Anna“ v mojom rannom prípade/, A – ,,Ha“ – počúvať opakovane s porozumením pre nemý úžas výkonu /všetko je vrcholový výkon sexu, prepoteného tela s dychčaným ,,HA“/, B – ,,ňa“ – ,,van“ – načúvať mäkkému vánku
  4. 2 x 4. = pre plodnosť života, v prítomnom okamihu som/si/ vždy na svojej pravej olympiáde, bojujem/š/ o kyslík, prechádzam/š/ bránami života: A – prosím/š/ vo všetkom hľadám/š/ dokonalosť, B – ďakujem/š/, som/si/ v koordinovanom pohybe života. Kedy som/si/ diskvalifikovaný? A – živené sračky – pripomienky z minulosti, B – prenášané sračky – pripomienky do budúcnosti, C – neponížiť žiadnu situáciu, D – nepovýšiť žiadnu situáciu

S pozdravom a úctou Anna Matejová www.immanuel.eu

V Bardejove: 04.01.2024

Vytlačiť Vytlačiť