Základ pre život človeka, je číslo nula

Základným číslom pre život človeka je nula. Číslom nula používaš svoju dušu. Každý človek dostal do daru emócie, dobré a zlé. Pre zlé, mínusové emócie používame slovo prosím, aby sme sa odrazili ako autíčko na zotrvačník, do plusových energií. Za pozitívne slovo emócie, ďakuješ. Tak zvládaš úsečku EKG, rytmus života.

Všetko je preto, aby si robil koordinované pohyby tela. Používaj pozitívne slovo pre dokonalý pohyb mysle, slov, skutkov k svojim blížnym. Mysle a slovu človeka vládne večný chlad, kráľ: „Mrázikov.“ Skutku človeka a pohľadu k tvojim blížnym, vládne kráľ večného ohňa: „Slnko.“ V strede mrazu a ohňa vládne tvoja nula- duša. Preto pros, aby si nepodchladil svoje telo a ďakuj, aby si neprehrial svoje telo. Máš za svoje telo zodpovednosť slobodnej vôle.

Čas pre slovo nemá hraníc. Preto negatívne slovo, je slovo bezmocného človeka, počuješ a vidíš vo svojej vízii začiatky prebúdzania sa nového nepoznaného diela. Stíš sa. Pomaly dýchaj, duchovný film má svoj vlastný príbeh. Nechaj prvotné v mysli pominúť. Film v mysli pomaly prebieha, nájde človeka, ktorý sa vzoprie nevedomosti, začne hľadať poriadok, formuje sa a vypracuje sa na vedomého odborníka, majstra v čase, priestore.

Časom sa myseľ človeka prebudí z tvrdého spánku. Zohreje sa, zachytí nultý bod – dušu pozitívne slovo počuješ vo svojej vízii. Vidíš umelecké dielo majstrov, ktorí žijú, žili a budú žiť, lebo odovzdali svoj skutočne žitý príbeh svojim učňom, ktorí dielo rúk zdokonaľovali. Otváraš časopriestor, otváraš svoju dušu, čo bolo, je a bude.

Využi možnosť správne používať dušu. Slovom prosím dávaš myseľ do pohybu, aby si našiel pozitívne slovo – duchovne zakúriš, aby si sa ohrial. Slovkom ďakujem, zapínaš klimatizáciu, vyhrievaš sa pri ohnivom slniečku remesla, oddychuješ pod vánkom vetra svojho dychu.

Vo svojich rukách máš zdravie, šťastie, psychiku. Blížni nám vyrábajú emócie, spúšťajú film, aby sme sa realizovali dokonalým dielom. Na to máme úsečku EKG. Na štart života je použitý plynový pedál- (kysličník uhličitý – výdych – otváraš si srdce) slovom prosím. V cieli života ťa víta, použitý brzdný pedál- (kyslík – nádych – zatváraš srdce) slovo ďakujem.
Hovorí sa, že danú situáciu ti niekto vymodlil. Teraz vieš, že niekto si dal čas námahy, aby si sa dopracoval k tvorivému slovu, ktoré voláme recept, projekt, návod na použitie. Takéhoto človeka voláme vynálezca. Je to na slovo – vzatý odborník. Staň sa aj Ty vynálezca, rieš svoje problémy, tak plníš poslanie tu na zemi. Staneš sa dúha, ktorá vodu pije- naberáš múdrosť života. Tento útvar nám bol predkladaný matičkou zeme, ako dúha vodu pije. Kresťania to pretransformovali do úkazu, pod názvom milosrdenstvo Ježiša Krista.

Ja to nazývam zdravá sietnica oka. Prečo? Keď kritizuješ si duchovne slepý. Čokoľvek podceňuješ lúče poriadku si oslabil, svetlo dopadá pred sietnicu duchovného oka. Čokoľvek vyvýšiš, lúče poriadku dopadajú za sietnicu duchovného oka. Tlak k blížnym má jasné pravidlá. Blížni ťa zasiahnu ako guľový blesk, zasiahne ťa duchovný hurikán.

Dušu nájdeš pod číslom nula. Zapínaš televíznu obrazovku duchovnej sietnice, vysiela v čase priestore, kde sa ty osobne nachádzaš, deje sa to, čo Ty sám potrebuješ, aby si kráčal v pred pozitívnym myslením. Tvojou úlohou je dať všetkému nádej, vieru na dokonalosť v slovo receptúr. Nádeji a viere vládne kráľ mrázik. Kráľ slnka vládne tvojej realizácii, vyhrať sa s remeslom. Remeslo odovzdať svojim blížnym, aby sme pokrokovo naplnili život na planéte zem.

Kritizuješ, stojíš, za živa tvoj organizmus hnije, nedal si svojej duši žiadnu šancu, kráľ mrazu podpísal sa v tvojom tele. Horíš, bežíš dopredu v predstihu svojich blížnych. Kráľ slnko sa podpisuje v tvojom tele.
Už vieš načo máš svojich blížnych? – aby si svoj organizmus nepodchladil, ani neprehrial, ale použil svoju nulu – svoju dušu. Žijeme v úsečke EKG, pri teplote tela 36,2 stupňov Celzia ľudského tela.

Pros a Ďakuj, za svojich blížnych, používaj duchovnú sietnicu oka, svoju dušu číslo nula, vytváraš si duchovnú ochranu svojho tela- chrámu božieho.

V Bardejove dňa 24.10.2018

S pozdravom a úctou Anna Matejová

Vytlačiť Vytlačiť